Slavnostní zahájení modernizace trati České Budějovice – Nemanice

tisková zpráva SŽDC

České Budějovice, 28. dubna 2011 – Slavnostně zahájena dnes byla další významná stavba v rámci modernizace evropské železniční sítě s názvem „Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I“. Projekt je součástí IV. tranzitního železničního koridoru na trati České Velenice – České Budějovice. Délka rekonstruovaného úseku je 2,62 km. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

 

 

Z mezinárodního hlediska je stavba „Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I“ součástí sítě nadnárodních železničních magistrál podle mezinárodních dohod AGTC a AGC. Z hlediska vnitrostátního je úsek součástí IV. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek tratí z Děčína st. hranice přes Prahu a České Budějovice do Horního Dvořiště státní hranice. Železniční stanice České Budějovice tvoří centrální bod železniční sítě Jihočeského kraje s vazbami jak do vnitrozemí k sousedním střediskům osídlení regionálního významu, tak do sousedního Rakouska. „Výsledkem modernizace bude zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti provozu. Ke zvýšení bezpečnosti provozu dojde zejména vybudováním nových a úpravou stávajících zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a zrušením nebo úpravou úrovňových silničních přejezdů. Rekonstrukcí nástupišť a zajištěním přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se zvýší kvalita přepravy cestujících“, uvedl při dnešní slavnostní příležitosti Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC.

Stavba „Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I“ zahrnuje také rekonstrukci železniční stanice České Budějovice (kromě jižního zhlaví). Rekonstrukcí projde také zastávka České Budějovice severní zastávka. Cestující se mohou těšit na nové bezbariérové přístupy včetně výtahů a nástupišť ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice pro snadnější výstup a nástup. Chybět nebudou nové informační a navigační systémy. Nejvýznamnější změnou na traťovém úseku České Budějovice – Nemanice (mimo) je zejména zdvoukolejnění úseku přes nadjezdy ulic Skuherského a Pekárenská.

Kolejové uspořádání severního zhlaví osobního nádraží železniční České Budějovice umožňuje v hlavních kolejích ve směru staničení od km 213,280 do km 213,945 zvýšit traťovou rychlost na 100 km/h (v opačném směru je v tomto úseku uvažována traťová rychlost 60 km/h). Úsek km 213,945 – km 214,787 bude mít traťovou rychlost 120 km/h. Od km 214,787 do km 215,900 je ve vazbě na výhledové řešení úseku Nemanice – Ševětín navržena traťová rychlost až 140 km/h. V celé délce budou modernizované koleje umožňovat prostorovou průchodnost Z-GC a třídu zatížení D4 UIC.

Stavba je v rámci Operačního programu Doprava financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt „Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I“ je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Příspěvek EU na tuto stavbu může činit až 71,20 %, tedy přibližně 633 373 000,- Kč.

 

Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.
Náklady na výstavbu 740 420 556,- Kč
Termín zahájení únor 2011
Termín dokončení leden 2014
Technické údaje
Délka rekonstruovaného úseku 2,62 km
Zřízení koleje UIC 60 5,12 km
Zřízení koleje S 49 0,12 km
Rekonstruované železniční mosty 12 ks
Rekonstruované železniční přejezdy 2 ks
Realizované přejezdové zabezpečovací zařízení 2 ks
Rekonstrukce podchodů pro pěší 3 ks
Nové výhybky celkem 25 ks
Realizace elektrického ohřevu výhybek 24 ks
Trakční vedení v délce 20 km
Protihlukové stěny 1,31 km
Individuální protihluková opatření 21 objektů

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře