Společně proti zlodějům?

SŽDC ve spolupráci s Policií ČR a dalšími institucemi vydala „Obrazový katalog součástí železničních zařízení.“

Má sloužit k jednoznačné identifikaci materiálu, který pochází z krádeží na železnici. V předmluvě se mimo jiné uvádí:

Mohlo by se zdát, že Obrazový katalog součástí železničních zařízení ani předmluvu nepotřebuje a je patrné, co jeho vydáním jako správce železniční infrastruktury sledujeme. Na tomto místě mi však dovolte zdůraznit tři hlavní motivy, které nás vedly k jeho vydání. V souvislosti s krádežemi součástí železniční infrastruktury dochází každoročně na straně Správy železniční dopravní cesty, tedy provozovatele dráhy ve vlastnictví státu, k mnohamilionovým škodám. Zatímco ve sběrných surovinách získá pachatel krádeží, chcete-li „sběrač kovů“, jen několik desítek maximálně stovek korun, provozovateli dráhy vznikne většinou škoda sto až desetitisícinásobná…

…bezprostřední ohrožování bezpečnosti železničního provozu, ohrožování zdraví a životů (nejen) cestující veřejnosti. Od rizika úrazu elektrickým proudem jak samotných zlodějů, tak náhodných kolemjdoucích u obnažených částí, přes dopravní nehody na železničních přejezdech nepřímo způsobené krádeží z provozu vyřazeného zabezpečení přejezdu až po riziko velmi vážných nehod s tragickými následky. Věřím, že tento katalog pomůže všem orgánům státní správy a samosprávy v koneč- ném důsledku snižovat negativní přístup v oblasti výkupu druhotných surovin „za každou cenu“

Katalog si můžete prohlednout sami a udělat si úsudek o jeho identifikční hodnotě. (Edit: katalog byl již ze stránek SŽDC odstraněn)

Při zběžném pohledu jsou v něm obsaženy nejčastěji odcizované položky. Ale má jednu velmi podstatnou vadu: najděte si položku  20 – tlumivky, různé typy. V tomto stavu se do sběren nedostanou. Na fotografiích jsou pouze litinové skříně, jejich obsah však není identifikovatelný. Takže to, co je nejvíce odcizováno, totiž měď z jejich vnitřku, není vidět. A opět se majitelé sběren mohou a také budou bránit, že nevěděli, neznali, nikdy neviděli, jak to mohli tušit?…

ODKAZ
Na kole či pěšky ve stopě císařské dráhy II.

Stejně tak snad nebyl problém získat fotografii trolejového „drátu“, náčrtek je pro tento účel jaksi nevhodný.

Jak říkám, každý si jistě udělá svůj úsudek.


Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře