Společně proti zlodějům?

SŽDC ve spolupráci s Policií ČR a dalšími institucemi vydala „Obrazový katalog součástí železničních zařízení.“

Má sloužit k jednoznačné identifikaci materiálu, který pochází z krádeží na železnici. V předmluvě se mimo jiné uvádí:

Mohlo by se zdát, že Obrazový katalog součástí železničních zařízení ani předmluvu nepotřebuje a je patrné, co jeho vydáním jako správce železniční infrastruktury sledujeme. Na tomto místě mi však dovolte zdůraznit tři hlavní motivy, které nás vedly k jeho vydání. V souvislosti s krádežemi součástí železniční infrastruktury dochází každoročně na straně Správy železniční dopravní cesty, tedy provozovatele dráhy ve vlastnictví státu, k mnohamilionovým škodám. Zatímco ve sběrných surovinách získá pachatel krádeží, chcete-li „sběrač kovů“, jen několik desítek maximálně stovek korun, provozovateli dráhy vznikne většinou škoda sto až desetitisícinásobná…

…bezprostřední ohrožování bezpečnosti železničního provozu, ohrožování zdraví a životů (nejen) cestující veřejnosti. Od rizika úrazu elektrickým proudem jak samotných zlodějů, tak náhodných kolemjdoucích u obnažených částí, přes dopravní nehody na železničních přejezdech nepřímo způsobené krádeží z provozu vyřazeného zabezpečení přejezdu až po riziko velmi vážných nehod s tragickými následky. Věřím, že tento katalog pomůže všem orgánům státní správy a samosprávy v koneč- ném důsledku snižovat negativní přístup v oblasti výkupu druhotných surovin „za každou cenu“

Katalog si můžete prohlednout sami a udělat si úsudek o jeho identifikční hodnotě. (Edit: katalog byl již ze stránek SŽDC odstraněn)

Při zběžném pohledu jsou v něm obsaženy nejčastěji odcizované položky. Ale má jednu velmi podstatnou vadu: najděte si položku  20 – tlumivky, různé typy. V tomto stavu se do sběren nedostanou. Na fotografiích jsou pouze litinové skříně, jejich obsah však není identifikovatelný. Takže to, co je nejvíce odcizováno, totiž měď z jejich vnitřku, není vidět. A opět se majitelé sběren mohou a také budou bránit, že nevěděli, neznali, nikdy neviděli, jak to mohli tušit?…

ODKAZ
Perličky z historie

Stejně tak snad nebyl problém získat fotografii trolejového „drátu“, náčrtek je pro tento účel jaksi nevhodný.

Jak říkám, každý si jistě udělá svůj úsudek.


Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře