Stav prací na koridoru ze Sudoměřic do Votic v prosinci 2020 (Sudoměřice – Střezimíř)

Sudoměřice - Votice: Mezno, bývalý strážní domek č. 69 mizí za protihlukovou zdí (foto: koridory.cz)

Na modernizovaném úseku čtvrtého koridoru ze Sudoměřic u Tábora do Votic probíhá momentálně sváteční pracovní přestávka, po Novém roce budou práce pokračovat (více v tomto přehledu). Fotoreportáž je rozdělena do třech částí, první díl zobrazuje stav prací (rozestavěnosti) ve směru staničení od Sudoměřic k portálům tunelu Mezno v říjnu (prvních deset snímků) a prosinci 2020.

Úpravy až na 200 km/h

Poprvé se potřebné úpravy pro zvýšení maximální rychlosti ze 160 na 200 km/h řešily v roce 2012 v technické zprávě doprovodné studie. Podruhé v roce 2019, během již zahájené výstavby, kdy bylo definitivně rozhodnuto, že dílčí úpravy budou provedeny (viz tento článek).

Dne 4. prosince 2020 byla mezi Správou železnic a firmami OHL ŽS a Elektrizace železnic Praha podepsána smlouva o dílo v hodnotě 480,893.950,- Kč (bez DPH) na stavební zakázku „Modernizace trati Sudoměřice – Votice; Úprava řešení na 200 km/h.“

Podle schválených úprav bude maximální rychlost pro běžné soupravy činit 170 km/h a pro vozidla s naklápěcí skříní 200 km/h. Skutečné náklady stavby se však razantně nezvýší, neboť se od nich odečtou takzvané „méněpráce“, což jsou náklady plánovaných prací původního projektu na 160 km/h, které díky změnám na 200 km/h nebudou muset být vynaloženy.

Realizace stavby by nově měla probíhat po dobu 944 dnů a to od 30.10.2020 do 31.5.2023 podle tohoto, ve smlouvě uvedeného harmonogramu:

  • k 30.4.2021 dokončení prací na železničním spodku v rozsahu obou kolejí přeložky trati v úseku Sudoměřice u Tábora – žst. Červený Újezd, vč. samotné stanice Červený Újezd a druhé traťové koleje v úseku Červený Újezd – Votice
  • k 30.11.2021 dokončení prací na přeložce trati v rozsahu provedených prací (viz výše); výstavba první traťové koleje v úseku Červený Újezd – Votice
  • k 31.5.2022 dokončení prací na první traťové koleji přeložky trati v úseku Červený Újezd – Votice
  • 16.3. až 13.6.2022 tříměsíční nepřetržitá výluka na staré trati (dle ročního plánu výluk SŽ pro rok 2022)
  • k 13.6.2022 zahájení jednokolejného provozu po přeložce trati (2.traťová kolej); ukončení provozu na staré trati
  • k 31.8.2022 ukončení stavebních prací, zahájení dvoukolejného provozu po přeložce trati
  • k 31.5.2023 ukončení všech prací (vč. podbití kolejí nové trati, rekultivace staré trati atp.)
ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni

/datace je orientační, za upřesnění předem děkujeme/

Sudoměřice - Votice; prosinec 2020; 1/3

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
7 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Vlada
Vlada
30.12.2020 19:45

Díky za přehled. Ukončení na staré trati v červnu 22 je fajn. Jsem se bál, že to bude o rok později všechno.

simba
Autor
29.12.2020 14:05

Úvodní fotka je typickou ukázkou toho, že někdo musí študýrovat pět let na to, aby pak vyplodil takovýto „citlivě vsazený krajinotvorný prvek“. Jdu blejt, velebnosti.

Vlada
Vlada
Reakce na  J.A. Halla
30.12.2020 19:47

Chudáci lidi v tom domě. To je na odstěhování se…

OK1ASW
OK1ASW
28.12.2020 20:59

K čemu slouží ta průhledná deska na obrázku 19?

Mshunt
Mshunt
Reakce na  OK1ASW
30.12.2020 12:37

Mechanická ochrana proti dotyku trakčního stožáru – prodloužení vzdálenosti

sladlu
sladlu
28.12.2020 09:59

Bude povoleno 200km/h i v tunelech? Nejsou dost siroke