Stavba železničního mostu úplně uzavře podjezd Průběžné ulice a jednosměrně podjezd V Korytech

25.7. – 25. 8. 2019 proběhne úplná uzavírka komunikace Průběžná pod železničním mostem z důvodu rekonstrukce železničního mostu, která v tomto termínu zahrnuje:

  • snesení trolejového vedení pro TRAM,
  • přeložku STL plynovodu,
  • bourání železničního mostu – rozřezání, snesení a odvoz nosné konstrukce mostu,
  • odstranění kamenných opěr pod úroveň vozovky včetně betonové opěrné zdi
  • výstavbu provizorního ochranného rámu nad komunikací v celé šířce včetně umístění provizorního trolejového vedení pro TRAM.

Tyto práce lze provádět pouze za úplného vyloučení veškerého provozu (automobilového, TRAM+BUS MHD, pěšího).

Objízdné trasy budou vyznačeny (naznačeno v přiložené infomapce). Za vyloučený tramvajový provoz v úseku Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (X 26) v úseku Strašnická (metro) – Nádraží Hostivař. Trasy linek TRAM a BUS budou vedeny dle příslušného opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (www.dpp.cz).
Z důvodu preference MHD bude pro veškerou individuální automobilovou dopravu v uvedeném termínu uzavřen rovněž železniční podjezd v ul. V korytech, a to ve směru do Strašnic (úsek U trati – Strančická), takže ulice V korytech nebude mimo BUS MHD ve směru od Záběhlic do Strašnic průjezdná.

Průběžná-mapka_uzavírka,objízdné trasy (1,15 MB)

 

Zdroj: MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor služeb

Poděkování: Ing. Karel Kubista

 

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje
Upozorni mě
Upozornit na
guest
9 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Karel Kubista
Karel Kubista
30.7.2019 00:32
Zuzana
Zuzana
26.7.2019 19:43

Dobrý den, zdá se vám normální omezovat průjezd v místech, kde se nic neděje? Objízdná trasa přes Vršovice není zrovna krátká a budou se tvořit kolony zase jinde…

Karel Kubista
Karel Kubista
Reakce na  Zuzana
30.7.2019 00:38

Omezení V Korytech je kvůli preferenci MHD. Má to zajistit dopravu za 2 tramvajové linky a 5 autobusových z Měcholup, Hostivaře a Zahradního Města

Karel Kubista
Karel Kubista
22.7.2019 14:09

Stále je na dopravních opatřeních Prahy 10 na tento víkend 28.-29.7.naplánováno uzavření ulice V Korytech pro práce na novém železničním mostě. https://www.praha10.cz/mestska-cast/doprava/dopravni-opatreni/agenttype/view/opatreniid/48791/dopravni-opatreni

Karel Kubista
Karel Kubista
Reakce na  Karel Kubista
22.7.2019 14:20

Nyní ověřeno na ÚMČ Praha 10, uzavírka z odkazu se konat nebude, tedy objízdná trasa nebude uzavřena

Karel Kubista
Karel Kubista
21.7.2019 20:10

Aktualizace:
Jednosměrná uzavírka ve směru do centra podjezdu v ulici V Korytech u tramvajové smyčky Radošovická bude na základě požadavku OÚ Praha 10 pouze v dopravních špičkách, tedy 6:00-10:00 a 14:00-19:00 v pracovní dny. Ulice V Korytech bude tedy plně průjezdná pro veškerou dopravu o víkendech a mimo dopravní špičku. Relativně dobrá zpráva.

kasme
12.7.2019 14:56

Hostivař dle info z FB Praha 10, takže snad ofiko 🙂

V rámci pokračující stavby Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha Hostivař, kterou realizuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, dojde v termínu od 25. 7. 2019 4:30 hod do 25. 8. 2019 k úplné uzavírce podjezdu Švehlova – Průběžná, a to jak pro individuální a městskou hromadnou dopravu, tak pro chodce a cyklisty.

Linky 101, 175 a 195 budou rozděleny a ukončeny v zastávkách Skalka a Zahradní Město, linka 175 ve směru do centra bude ze zastávky Zahradní Město pokračovat do zastávky Jesenická jako náhrada za linku 195. Linky 138 a 177 budou vedeny po objízdné trase Švehlova – Jižní Spojka – V Korytech – Průběžná – Na Padesátém (v obou směrech). Tudy bude zároveň vedena linka X26 jako náhrada za zkrácené linky 22 (Radošovická) a 26 (Kubánské náměstí) s tím rozdílem, že z ulice V Korytech bude pokračovat společně s linkami 154 a 188 do konečné zastávky Strašnická k metru.
Z důvodu preference autobusů MHD na objízdné trase bude pro individuální automobilovou dopravu ve směru ze Zahradního Města do Strašnic uzavřen i podjezd v ulici V Korytech (mezi ulicí U Trati a tramvajovou smyčkou Radošovická). Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu tak bude vedena po komunikacích Jižní Spojka – Černokostelecká, resp. Chodovská – Bohdalecká.

Podrobné informace se schématy přechodného dopravního značení a náhradními trasami dotčených linek MHD doplníme poté, až bude odborem pozemních komunikací a drah MHMP vydáno oficiální povolení uzavírky a Dopravním podnikem hl. m. Prahy definitivně potvrzeny úpravy tras.
Na základe požadavku silničního správního úřadu Praha 10 budou minimálně v týdenním předstihu osazeny k podjezdům informační panely upozorňující řidiče na jejich plánované uzavření.

Karel Kubista
Karel Kubista
11.7.2019 10:48

Prosím o korekci termínu 25.7.-25.8.2019.