Stavba železničního mostu úplně uzavře podjezd Průběžné ulice a jednosměrně podjezd V Korytech

25.7. – 25. 8. 2019 proběhne úplná uzavírka komunikace Průběžná pod železničním mostem z důvodu rekonstrukce železničního mostu, která v tomto termínu zahrnuje:

 • snesení trolejového vedení pro TRAM,
 • přeložku STL plynovodu,
 • bourání železničního mostu – rozřezání, snesení a odvoz nosné konstrukce mostu,
 • odstranění kamenných opěr pod úroveň vozovky včetně betonové opěrné zdi
 • výstavbu provizorního ochranného rámu nad komunikací v celé šířce včetně umístění provizorního trolejového vedení pro TRAM.

Tyto práce lze provádět pouze za úplného vyloučení veškerého provozu (automobilového, TRAM+BUS MHD, pěšího).

Objízdné trasy budou vyznačeny (naznačeno v přiložené infomapce). Za vyloučený tramvajový provoz v úseku Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (X 26) v úseku Strašnická (metro) – Nádraží Hostivař. Trasy linek TRAM a BUS budou vedeny dle příslušného opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (www.dpp.cz).
Z důvodu preference MHD bude pro veškerou individuální automobilovou dopravu v uvedeném termínu uzavřen rovněž železniční podjezd v ul. V korytech, a to ve směru do Strašnic (úsek U trati – Strančická), takže ulice V korytech nebude mimo BUS MHD ve směru od Záběhlic do Strašnic průjezdná.

Čtěte také  Soběslav - Doubí: harmonogram prací do konce roku 2019

Průběžná-mapka_uzavírka,objízdné trasy (1,15 MB)

 

Zdroj: MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor služeb

Poděkování: Ing. Karel Kubista

 

9 komentářů

 1. Hostivař dle info z FB Praha 10, takže snad ofiko 🙂

  V rámci pokračující stavby Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha Hostivař, kterou realizuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, dojde v termínu od 25. 7. 2019 4:30 hod do 25. 8. 2019 k úplné uzavírce podjezdu Švehlova – Průběžná, a to jak pro individuální a městskou hromadnou dopravu, tak pro chodce a cyklisty.

  Linky 101, 175 a 195 budou rozděleny a ukončeny v zastávkách Skalka a Zahradní Město, linka 175 ve směru do centra bude ze zastávky Zahradní Město pokračovat do zastávky Jesenická jako náhrada za linku 195. Linky 138 a 177 budou vedeny po objízdné trase Švehlova – Jižní Spojka – V Korytech – Průběžná – Na Padesátém (v obou směrech). Tudy bude zároveň vedena linka X26 jako náhrada za zkrácené linky 22 (Radošovická) a 26 (Kubánské náměstí) s tím rozdílem, že z ulice V Korytech bude pokračovat společně s linkami 154 a 188 do konečné zastávky Strašnická k metru.
  Z důvodu preference autobusů MHD na objízdné trase bude pro individuální automobilovou dopravu ve směru ze Zahradního Města do Strašnic uzavřen i podjezd v ulici V Korytech (mezi ulicí U Trati a tramvajovou smyčkou Radošovická). Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu tak bude vedena po komunikacích Jižní Spojka – Černokostelecká, resp. Chodovská – Bohdalecká.

  Podrobné informace se schématy přechodného dopravního značení a náhradními trasami dotčených linek MHD doplníme poté, až bude odborem pozemních komunikací a drah MHMP vydáno oficiální povolení uzavírky a Dopravním podnikem hl. m. Prahy definitivně potvrzeny úpravy tras.
  Na základe požadavku silničního správního úřadu Praha 10 budou minimálně v týdenním předstihu osazeny k podjezdům informační panely upozorňující řidiče na jejich plánované uzavření.

 2. Aktualizace:
  Jednosměrná uzavírka ve směru do centra podjezdu v ulici V Korytech u tramvajové smyčky Radošovická bude na základě požadavku OÚ Praha 10 pouze v dopravních špičkách, tedy 6:00-10:00 a 14:00-19:00 v pracovní dny. Ulice V Korytech bude tedy plně průjezdná pro veškerou dopravu o víkendech a mimo dopravní špičku. Relativně dobrá zpráva.

  • Nyní ověřeno na ÚMČ Praha 10, uzavírka z odkazu se konat nebude, tedy objízdná trasa nebude uzavřena

 3. Dobrý den, zdá se vám normální omezovat průjezd v místech, kde se nic neděje? Objízdná trasa přes Vršovice není zrovna krátká a budou se tvořit kolony zase jinde…

  • Omezení V Korytech je kvůli preferenci MHD. Má to zajistit dopravu za 2 tramvajové linky a 5 autobusových z Měcholup, Hostivaře a Zahradního Města

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*