Galerie | Co všechno odnes čas...
Žst. Benešov u Prahy
V Benešově byla zbourána obě stavědla. St.1 nebylo příliš starou stavbou. Nahradilo původní stavědlo, které bylo o několik desítek metrů blíž k výpravní budově. Bylo odstraněno při rozšiřování kolejiště na bystřickém zhlaví. Ve stejné době byl zbourán i původní most, který stál těsně vedle dnešní lávky pro pěší. Při rekonstrukci kolejiště v loňském roce byly odhaleny původní základy mostu.
Stavědlo St.1 v té nové podobě bylo stavbou vcelku moderní. Kromě místnosti obsluhy (mimochodem, do nedávné doby zde ve směně sloužili dva signalisté, byly zde sestavovány vlaky a posun byl opravdu velký), zde byla šatna, kotelna, sociální zařízení, reléová místnost, akumulátorovna a dílna návěstního mistra. Pod místností vlastního stavědla byl samozřejmě sklep, do kterého ústily drátovodné trasy z kolejiště. Zbouráno v srpnu 2007.

Stavědlo St.2 oproti tomu bylo již historický "kousek". Na vysoké kamenné podezdívce, celé podsklepené. V posledníh letech sklep sloužil jako kotelna a uhelna, všechny výhybky byly osazeny elektrickými přestavníky. Jako stavědlo sloužila jediná místnost, sloužil zde jen jeden signalista ve směně. Sociální zařízení a šatna byly v domečku vpravo od stavědla (při pohledu z kolejiště. V 80.letech byla při rekonstrukci kolejiště postavena budova pro zabezpečovací zařízení v těsné blízkosti stavědla. Byly zde dvě releové místnosti, akumulátorovna, dvě místnosti pro návěstního mistra a sociální zařízení. Do nedávné doby zde přebývali pracovníci pohotovosti pro zabezpečovací zařízení.
Všechny tři budovy byly zbourány v srpnu a začátkem září 2007

Změnu doznala i dopravní kancelář a přilehlé místnosti. Asi málokdo z vás ví, že za dopravní kanceláří bývala telefonní ústředna pro žst. a místnost spojovatelky. Ústředna byla již dávno nahrazena samostatnou budovou u mostu u nemocnice, dnes je zde sdělovací a informační zařízení, modemy, kamerové systémy atd.
Do dopravní kanceláře se podíváme fotografiemi, ostatní místnosti si nedovolím zveřejnit.

Hradla mezi Benešovem a Čerčany
V tomto mezistaničním úseku byla tři hradla. Podíváme se na ně krátce v pořadí od Benešova k Čerčanům.
Hr.Tužinka - ukončení služby 20.04.2007 v 8:00, zbouráno 05.09.2007. Přibližně ve stejných místech jsou dnes oddílová návěstidla AH Tužinka.
Hr.Bedrč - ukončení služby 22.04.2007 v 19:00, dosud stojí. Směrem k Benešovu je dnes Odbočka Bedrč. Zajímavostí je, že do r. 1994 zde byla mechanická návěstidla, na hradlo nebyla zavedena elektřina, svítilo se petrolejkami. Předvěs PřSo od Čerčan byla osvětlována svítilnou se suchými články, které návěstní mistr stále chodil měnit, předvěst od Benešova PřLo se časem osvětlovala 12V kabelem svépomocí návěstními mistry položeným od PřSo Hr.Tužinka. Až v roce 1994 se hradlo modernizovalo, přibyla buňka zabezpečovacího zařízení pod náspem naproti hradlu, do hradla a nedaleko stojícího bývalého strážního domku byla zavedena elektřina. Poslední obyvatel do té doby pravidelně jezdil s kárkou do Benešova nabít akumulátor pro televizi!!!
Hr.Mrač - ukončení služby 22.02.2008. Nahrazeno dočasným AH Mrač.

Žst. Čerčany
Čerčany stejně jako ostatní stanice na této trati používaly ještě donedávna elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení. Tím pádem zde byla a je dopravní kancelář, byla stavědla St1 a St2. Obě stavědla jsou dnes již "mimo službu", St.1 bude zachováno, bude v něm muzeum sdružení Posázavský pacifik. O budoucnosti St.2 nemám bližší informace, předpokládám, že bude při rekonstrukci mostu přes Sázavu a celého zhlaví v roce 2009 zbouráno.
Z Čerčan jedna perlička: na St.2 byla poslední výhybka z tohoto stavědla přehozena 4.března 2008 a ne signalistou, jak by se slušelo, ale v tu dobu tam sloužícím výpravčím J.L.

Čerčany - Senohraby (Hr.Čtyřkoly)
Tento mezistaniční úsek byl rozdělen na dva oddíly hradlem Čtyřkoly. Hradlář současně obsluhoval mechanické závory na přilehlém přejezdu. Spíš bych měl napsat hradlářka, protože zde v posledních letech sloužily téměř výhradně dámy. Služba na Hr.Čtyřkoly byla ukončena 29.2.2008 ve 12:14 hodin, 3.3.2008 byl dlouhodobě uzavřen přejezd a několik dní poté bylo hradlo srovnáno se zemí. Těsně vedle hradla roste domek pro nové přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami.
(c) 2008 4koridor.cz