Galerie | Postup stavby Senohraby - Strančice
Senohraby-Strančice před stavbou
Senohraby - Odb.Mirošovice 8.10.2008
Úsek od senohrabských vjezdových návěstidel až po odbočku Mirošovice.
Senohraby - Odb.Mirošovice 6.11.2008
Úsek od senohrabských vjezdových návěstidel až po odbočku Mirošovice.
Senohraby - Odb.Mirošovice 4.12.2008
Má pochůzka sice začala na zastávce Mnichovice a pokračoval jsem do Senohrab, ale fotogalerie je podle mého zvyku řazena opačně.
K dnešnímu dni je tedy hotový kolejový spodek a svršek v 1.traťové koleji, probíhá pokládka kabelů pro definitivní zabezpečovací zařízení. Vjezdové návěstidlo žst. Senohraby z 1.traťové koleje je již definitivní, stejně tak od konce výluky je zprovozněn označník Se7. Také je spuštěn kolejový obvod 1SK od vjezdového návěstidla k výhybce č.5.
Kousek za drážním domkem začíná protihluková stěna, která končí až za dálničním mostem za zastávkou Mirošovice. Před zastávkou je téměř dokončena rekonstrukce železničního mostu přes silnici Mirošovice - Mnichovice. Je téměř dokončeno nové boční nástupiště zastávky, podchod na zastávce má již schodiště.
Před dálničním mostem probíhají práce na podjezdu (nebo bývalém podchodu) pod tratí a je dokončen most přes dálnici.
Pokračují práce na sanaci skalních zářezů v celé délce úseku a všech mostních objektů - propustí, podjezdů...

Senohraby - Mnichovice 31.3.2009
Senohraby - Odb.Mirošovice 11.5.2009
7.dubna začala v nepřetržité výluce optimalizace 2.traťové koleje Senohraby - Odbočka Mirošovice. Protože poslední fotky z tohoto úseku byly pořízeny a zařazeny do galerie 5.dubna, ještě před zahájením prací, vypravil jsem se dnes udělat pár aktuálních fotek. Zklamalo počasí, celou cestu mi hustě pršelo, ale i tak jsem něco nafotil.


Začneme tedy za žst.Senohraby: dnes je již položena nová kolej od výhybky č.6 až k rekonstruovanému nadjezdu přes silnici spojující Mirošovice s Mnichovicemi. Dál je jen připravená místy uválcovaná pláň, na ní se bude navážen štěrk. Na zastávce Mirošovice je budována protihluková stěna, podchod pod oběma traťovými kolejemi dostává již své budoucí tvary.
Cestující asi nevěří svým očím a jistě si málokterý z nich koupí jízdenku, protože dostat se k pokladně vyžaduje akrobatické umění. Příchod od bývalého kamenného podchodu je díky stojícímu jeřábu a uzavřenému podchodu nemožný a od nástupiště ve směru na Benešov je nutné sejít do kolejiště, vrávorat po nezpevněném štěrku a blátem. Pěkná vizitka dodavatele.
Dál se dostáváme ke kompletně rekonstruovanému bývalému kamennému podchodu a k mostu přes dálnici D1. Momentálně je uzavřen dálniční směr na Prahu. Kousíček za mostem vpravo opět roste mohutná protihluková stěna. Po několika stovkách metrů je další propustek a pod bývalým hradlem Mirošovice i v dešti probíhá betonáž dalšího podjezdu. Ještě před ním však bude opět, jak jinak, protihluková stěna. Nejbližší obyvatel žije asi 800 metrů pod ní.
A to jsme již v hlubokém lese, kde, jak jinak, bude další stěna, chránící zvěř okolních lesů před hlukem a nástrahami železného oře. U této fotky je vpravo dole odkaz na mapu, na níž je vyznačena pozice místa pořízení fotografie. Posuďte sami nutnost zdi.
Dál je již jen Odbočka Mirošovice, před výhybkou č.1 optimalizace zatím končí. A za odbočkou směrem k zastávce Mnichovice je vpravo..........ZEĎ

Na závěr jen připomenu, že práce mají být podle harmonogramu dokončeny a úsek ze Senohrab na Odbočku Mirošovice zprovozněn 18.6.2009.
Následovat bude optimalizace 2.TK z Odbočky do Strančic.
Odbočka Mirošovice - Strančice 21.-24.7.2009
Odbočka Mirošovice - Mnichovice 6.8.2009
Mnichovice 13.08.2009
Zastávka Mnichovice 13.srpna 2009
Odbočka Mirošovice - Strančice 2.9.2009
Odbočka Mirošovice - Strančice 29.9.2009
Po téměř měsíci další galerie tohoto úseku. Docela dost se změnilo...
15.října by měla 1.traťová kolej být uvedena do provozu a tím bude hotova celá trať z Benešova až do Prahy-Hostivaře. Do 25.října bude ještě aktivován autoblok ze Senohrab do Strančic. Ještě zbývají čerčany, tam bude stavba končit 19.listopadu.
(c) 2009 4koridor.cz