Galerie | Zabezpečovací zařízení na železnici
Benešov u Prahy - dopravní kancelář
Elektromechanické zabezpečovací zařízení v dopravní kanceláři žst.Benešov. Zařízení je v dnešní době nahrazeno zařízením ESA 11 s jednotným obslužným pracovištěm (JOP).
Benešov u Prahy - St.1
Budova stavědla je zbourána
Benešov u Prahy - St.2
Budova stavědla je zbourána
Čerčany - dopravní kancelář
Elektromechanické zabezpečovací zařízení v dopravní kanceláři žst. Čerčany. Byly zde i kontrolná skříňky od přejezdů v Poříčí nad Sázavou, závor u vjezdového návěstidla od Hvězdonic a VÚD ve Zlenicích. Dnes je zařízení nahrazeno provizorním zabezpečovacím zařízením ESA 11 s JOP
Čerčany - St.1
Čerčany - St.2
Torza mechanických závor
Olbramovice - původní zabezpečovací zařízení před výstavbou koridoru
Olbramovice - původní zabezpečovací zařízení před výstavbou koridoru
Další zařízení
Fotografie některých zabezpečovacích zařízení, která se používají na železnici.
Počátky zabezpečovacích zařízení
Galerie je součástí článku Počátky zabezpečovacích a sdělovacích zařízení na železnici
Senohraby - dopravní kancelář a releová místnost
Senohraby - dopravní kancelář a releová místnost
Senohraby - St.1
Senohraby - St.1
Senohraby - St.2
Senohraby - St.2
Votice
Elektromechanické zabezpečovací zařízení s mechanickými návěstidly, s výstavbou koridoru nahrazeno zařízením ESA11
(c) 2006-2012 4koridor.cz