Střípky z historie nádraží Benešov a blízkého okolí

Vybral jsem několik stručných útržků z historie nádraží v Benešově a také jednu zajímavost z blízkosti Bystřice a připojil dvě fotografie a dva letecké snímky. Neznám autory fotografií, případné prosím o kontakt.

______________________________________

1871

Do okolí obce se konečně dostala i železnice – dráha císaře Františka Josefa I., od tohoto roku je v provozu železniční trať Praha – Benešov – Tábor vedla okresem Benešovským od severu k jihu, byly na ní stanice v Čerčanech, Benešově a Bystřici.
V září byla v Benešově společně s traťovým úsekem z jihu do Čerčan otevřena nejstarší budova benešovského nádraží.
V prosinci byl dostavěn most přes řeku Sázavu a tak byla zprovozněna železniční trať z Českých Budějovic do Prahy.

80. léta 19. století

V Benešově byl nad železniční tratí postaven silniční nadjezd spojující benešovské Mýto s Táborskou ulicí. V této době Zámecká třída na druhé straně stanice křižovala koleje ještě jako přímý přejezd se závorami.

90. léta 19. století

V polovině posledního desetiletí tohoto století byla zprovozněna místní železniční trať z Benešova do Vlašimi. V železniční stanici za kolejemi byla přistavěna výtopna a vodárna.

1897

Železniční budova v Benešově byla rozšířena o druhou výpravní budovu, která halou pokladen a čekárnou zvýšila komfort pro cestující. Pravděpodobně v této době ve volném prostoru mezi oběma výpravními budovami byla vybudována luxusní čekárna nákladem Františka Ferdinanda Rakouského d´Este. Dvorní čekárna je rozdělena na přední a zadní část, mezi ně je vestavěna komora pro obsluhu a hygienické zařízení.

1903

Byla dostavěna druhá kolej železniční tratě Benešov Praha a bylo postaveno, dnes již zbourané, severní stavědlo.

Severní část benešovské stanice, přibližně 1924
Severní část benešovské stanice, přibližně 1924

 


 

 

 

 

 

 

 

1946

V zámku v Tvoršovicích byla ubytována tanková jednotka československé armády ze západní fronty. V zámeckém parku byl vybudován muniční sklad a z nádraží v Bystřici se začala budovat do zámku železniční vlečka (nedokončena).

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023

Konec 60. a počátek 70. let 20.století

Byla realizována velká přestavba benešovského nádraží a zbourán silniční nadjezd u Mýta a nahrazen pěší lávkou. Také byl postaven moderní objekt jižního stavědla.

Jižní část benešovské stanice se silničním mostem – 1953 (foto: http://kontaminace.cenia.cz)
Jižní část benešovské stanice – 2010 – místo mostu je lávka (zdroj: Google)

2007

Byla zahájena (dokončení v roce 2010) druhá etapa rekonstrukce benešovského nádraží a byla zahájena rekonstrukce železniční tratě Benešov – Strančice (v rámci Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice je druhou stavbou na IV. tranzitním železničním koridoru Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště) a je součástí prioritního projektu č. 22 Transevropské sítě, osa Praha – Linec.

Zdroje:

Obec Úročnice

Kontaminovaná místa

Google

 ______________________________________________________________________________________________

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře