Trať Posázavského pacifiku z Kácova do Zruče nad Sázavou bude opravena

Železniční stanice Kácov na trati č. 212 Čercany - Světlá nad Sázavou (zdroj: mapio.net)

V těchto dnech Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) finalizuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na obnovení provozu na trati č. 212, která spojuje Čerčany se Světlou nad Sázavou.

Opravné práce v předpokládané ceně kolem 600 milionů korun mají být na horní větvi Posázavského pacifiku zahájeny na podzim roku 2018 a skončeny v červnu roku 2019, před zahájením hlavní turistické sezóny.

Připomeňme, že na trati došlo v roce 2017 nejdříve k částečným omezením a v traťovém úseku mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou následně i k úplnému zastavení provozu a to z důvodů špatného stavu železničního svršku, kdy byl zjištěn zvýšený výskyt defektoskopických vad kolejnic, který nemohl být odstraněn prostou údržbou a opravami a také byl zjištěn větší počet pražců na hranici své životnosti, které mají přímý vliv na stabilitu a kvalitu geometrické polohy koleje. Dalším důvodem výluk pak byly nestabilní skalní stěny v bezprostřední blízkosti trati, z nichž docházelo k uvolňování částí skalního masivu a k ohrožování bezpečnosti provozu na trati.

„Centrální komise Ministerstva dopravy již schválila záměr projektu této akce, můžeme již proto vypsat příslušnou veřejnou zakázku tak, aby oprava mohla začít v předpokládaných termínech. Stavba začne sanací a zabezpečením skal a opravou mostních objektů a opěrných zdí. Největší rozsah prací proběhne v příštím roce, kdy se stavbaři zaměří především na železniční svršek a přejezdové konstrukce,“ uvádí generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Připomeňme, že jedenadevadesát kilometrů dlouhá trať z Čerčan do Světlé nad Sázavou, procházející osmi tunely, neprošla od svého otevření v roce 1901, resp. 1903, souvislou obnovou. Stávajícím systémem údržby již nebylo možné provoz na trati dále udržet, proto bylo rozhodnuto o její generální opravě.

SŽDC provedla detailní zjištění stavu celého úseku trati v délce 30 km, a to jak s ohledem na železniční svršek a přejezdové konstrukce, tak z hlediska železničního spodku a stavu skalních stěn v bezprostřední blízkosti trati. Z geotechnických posudků bylo zřejmé, že vybrané skalní stěny a svahy jsou nestabilní a na tuto skutečnost je nutno reagovat a zajistit bezpečný železniční provoz.

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

4. dubna 2018 pak Drážní úřad vydal stavební povolení na rekonstrukci nástupišť na zastávkách trati, konkrétně pro zastávky Vilémovice a Dolní Březinka, kde budou stávající sypaná nástupiště nahrazena novými typu SUDOP s výškou 550 mm nad spojnicí temen kolejnicových pasů.

Výlukový jízdní řád trati č. 212, platný od 10.12.2017 do odvolání
Historie trati č. 212
Správa železnic chystá obnovu trati Posázavského pacifiku, začne tunelem (18.1.2018)


S využitím tiskové zprávy SŽDC, s.o.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře