Tunel Deboreč – sedmý tunel na trase 4. koridoru

Tunel Deboreč - výjezdový portál (Zdroj: SŽDC)

Slavnostním vysvěcením sochy svaté Barbory, patronky horníků, začala 13. prosince ražba dvoukolejného tunelu Deboreč na modernizovaném úseku 4. železničního koridoru mezi stanicemi Sudoměřice u Tábora a Votice. Tunel bude měřit 660 metrů a prorážka je naplánovaná na červenec příštího roku.
Ražba bude prováděna od výjezdového portálu, to znamená ve směru od Benešova.

Tunel Deboreč, zahájení ražby

 

Tunel Deboreč je ražen pod stejnojmenným vrchem nad současnou stanicí Ješetice.
Délka ražené části tunelu je 562,0 m z celkové délky 660m. Oba portály budou hloubené a po dokončení budou obloženy gabiony. K oběma portálům bude zřízena přístupová komunikace s nástupní plochou pro záchranné složky. U výjezdového portálu bude zřízena nová zastávka Ješetice, k níž rovněž bude zřízena přístupová komunikace a to nejen od obce Ješetice, ale i od budoucí dálnice D3.

Tunel v celé délce klesá ve směru staničení  ve sklonu přibližně 11,00 ‰. To znamená, že ražba bude prováděna od nejnižšího po nejvyšší bod tunelu.
Je částečně veden v levém oblouku poloměru 1402 m (ve směru staničení, tzn. od Sudoměřic) a částečně přímo. Maximální převýšení v oblouku bude 124 mm.

Stručný popis ražby tunelu

Tunel je ražen novou rakouskou tunelovaní metodou (NRTM). Rozpojování hornin je uvažováno s využitím střelných prací a dočišťováním líce výrubu mechanizovaně. Rubanina je nakládána nakladačem a odvážena nákladními
automobily na mezideponii. Profil tunelu je horizontálně členěn na kalotu, jádro a počvu.

V následujícím popisu způsobu ražby je uveden jen jeden z možných. Způsoby se mění tak, jak se v průběhu ražby mění geologické prostředí v podzemí.

1. Ražba kaloty

Jeden z možných profilů ražby tunelu
Zdroj: SŽDC, popisky: koridory.cz

Délka záběru v kalotě je 2,1 m (2,0 – 2,2 m). Ihned po vyražení kaloty bude provedeno její začištění a následně zastříkání tzv. nadvýrubu (dutin vzniklých v hornině při odstřelech vypadáním horniny) stříkaným betonem, instalací ocelových sítí a prvním nástřikem betonu v síle 100 mm. Následuje instalace druhé vrstvy zajišťovacích sítí a druhý nástřik betonu do definitivní tloušťky 150 – 400 mm podle druhu horniny ve výrubu.

2. Ražba jádra

Délka záběru je dvojnásobná oproti kalotě, tj. 4,2 m (4,0 – 4,4 m). Ražba probíhá střídavě v pravé a levé části tak, aby byl zachován přístup po vzniklé rampě do kaloty. Okamžitě po vyražení záběru je líc očištěn od zátrhů a případné nadvýruby vyplněny stříkaným betonem. V místě paty kaloty jsou očištěny vylamovací prvky pro napojení sítí a pruty sítí jsou ohnuty směrem dolů tak, aby bylo možno napojit vrstvu sítě. Po napojení sítě je provedeno zakotvení záběru kotvami a první vrstva stříkaného betonu v tloušťce cca 100 mm. Následně je osazena druhá vrstva sítě a ostění je dostříkáno do definitivní tloušťky.

3. Ražba počvy

Počva je odtěžována před betonáží základových patek a dna tunelu, po vyražení kaloty a jádra v celé délce tunelu.

4. Provedení definitivního ostění

Po vyražení tunelu a zajištění výrubu primárním ostěním jsou zahájeny práce na definitivním ostění. Práce jsou prováděny pomocí bednícího vozu, který pojíždí po patkách klenby. V předstihu před betonáží horní klenby je provedena mezilehlá izolace, za kterou již následuje vlastní betonáž definitivního ostění o tloušťce 600 mm.

Po obou stranách ostění tunelu bude vybudován služební chodník šířky 900 mm a každých 24 m budou u obou kolejích záchranné výklenky a tunel bude osvětlen.

Tunel Deboreč
ODKAZ
Popis stavby Sudoměřice – Votice (2. část)

Zdroj: SŽDC

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře