17.12.1908

Kdy:
17.12.2018 celý den
2018-12-17T00:00:00+01:00
2018-12-18T00:00:00+01:00

Bez oslav otevřena nová budova českobudějovického nádraží s poštovním úřadem

Vnitřní dispozice přízemí byla podle prvního projektu zcela odlišná od dnešní. Na původním místě zůstaly dnes jen pokladny a částečně WC. Na místě dnešního ČD centra se původně nacházela čekárna I. třídy (od 50. let min. stol. místnost kulturního střediska), vedle čekárna II. třídy a za ní restaurace I. a II. třídy. Vše pod vysokým stropem. K přestropení tohoto prostoru došlo při částečné rekonstrukci budovy v až v letech 1999 – 2000. V přízemí, co je dnes restaurace (ve 30. letech min. stol. jídelna s výčepem a čekárnou pro cestující autobusy ČSD, mnohem později bufet) se nacházela čekárna III. třídy propojená směrem k peronu s restaurací III. třídy.
Na místě dnešního sekáče v příjezdové hale (předtím úschovna zavazadel) vedla chodba k tzv. úpravnám dam a pánů s WC a na chodbu též navazovaly cimry policejní stanice. V tomto prostoru byl ještě plánován byt pro portýra a stanoviště portýrů.
Na místě dnešních kiosků a prodejny pečiva byla oblast pro příjem a výdej zavazadel. Zavazadlová pokladna se nacházela v místnosti dnešní trafiky. Místnost naproti sloužila k vážení a odbavování zavazadel. Jako zajímavost působí fakt, že se v původním projektu počítalo nejen s odjezdovým a příjezdovým tunelem pro cestující prosvětlený vrchním světlem z perónů, ale i s třetím tunelem sloužícím výhradně dopravě zavazadel na jednotlivé peróny. Na každý perón měl být instalován zavazadlový výtah.   Ve skutečném provedení zůstal jen zavazadlový výtah na 1. perón a odjezdový a příjezdový tunel (do roku 2000 s původními obklady). V jižní části perónů se počítalo se záchody, v severní s malými krytými čekárnami.