Výhled do budoucna: trať Benešov-Čerčany

Aktualizace 20.12.2006

V současnosti je tento 7.7km dlouhý mezistaniční úsek rozdělen hradly Tužinka, Bedrč a Mrač na čtyři oddíly. Trať je dvoukolejná, s pravostranným provozem. Zabezpečovací zařízení je elektromechanické, se světelnými návěstidly. Oddílové návěstidlo Hr.Mrač je zároveň předvěstí vjezdového návěstidla žst. Čerčany. Po ukončení stavby budou hradla nahrazena tříznakovým  obousměrným autoblokem.

Kolejiště

Trasa celého úseku zůstane zachována. Provedou se jen mírné směrové a výškové úpravy. Je zde velké množství propustků a několik mostů. Propustky budou rekonstruovány, most „U vajíčkárny“ v Benešově projde kompletní rekonstrukcí. U stávajícího Hr.Mrač je kamenný most přes trať, je však v havarijním stavu, dlouho se nepoužívá, padají z něj kameny na trať. Bude proto snesen.

V zastávce Mrač se předpokládá zřízení nových nástupišť s délkou 200m a šířkou 3m. Nástupiště jsou v oblouku, budou částečně opatřena zábradlím. Přístup na nástupiště bude bezbariérový, u koleje č.1 chodníkem yz místní komunikace u druhé koleje (v současnosti „na Prahu“) rampou z nástupiště, která bude napojena na nový podchod pod tratí.

Zabezpečovací zařízení

Po dobu rekonstrukce budou obě traťové koleje vybaveny automatickými hradly Tužinka a Mrač. Mezistaniční úsek bude rozdělen výhybnou Bedrč na dva samostatné úseky s možností přejíždění mezi traťovými kolejemi. Výhybna Bedrč bude vybavena provizorním zabezpečovacím zařízením ovládaným z pracoviště JOP.

Účelem tohoto řešení je zajištění jednokolejného provozu pomocí provizorního traťového zab. zař. po dobu rekonstrukce železničního svršku a spodku traťových kolejí v dlouhodobých nepřetržitých výlukách.

Po skončení rekonstrukce bude mezistaniční úsek Benešov u Prahy – Čerčany  zabezpečen elektronickým automatickým blokem ABE-1. Vnitřní výstroj autobloku bude soustředěna do přilehlých dopraven. Autoblok a kolejové obvody budou napájeny z univerzálních zdrojů pro napájení staničních zabezpečovacích zařízení v přilehlých dopravnách.

Zařízení přenáší návěstní kód na hnací vozidlo.

Pro zjišťování volnosti úseků u traťových kolejí v těchto mezistaničních úsecích budou použity kolejové obvody KOA-1 75Hz se zvýšenou odolností proti rušivým proudům.

ODKAZ
Pendolinem dvoustovkou na jihu Čech

Tabulka kilometrické polohy návěstidel autobloku. Ve 2.TK poslední a v 1.TK první v pořadí jsou vjezdová návěstidla stanic.

2.TK 1.TK
136,030 135,148
137,410 136,280
138,990 137,651
140,590 138,990
141,783 140,360
142,806 141,783

Rozhlas a informační zařízení

V zastávce Mrač bude vybudována nová rozhlasová ústředna a budou vybudovány nové rozvody a stožáry s reproduktory. Dále budou na rozhlasový stožár instalovány autonomní hodiny řízené pomocí DCF.

Zavedené rozhlasové zařízení bude typu RU6/100 a bude umožňovat dálkové ovládání ze sousedních stanic i dispečinku trati a hlášení z informačního systému. Hlášení informačního systému budou předem naprogramována a budou prováděna automaticky a řízena dispečinkem trati.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře