Z Votic přes tunely do Olbramovic

Blíží se termín 25.listopadu, kdy nastane historický okamžik trati: zprovoznění prvních dvou tunelů (nepočítáme-li Vinohradské). Z Votic do Olbramovic se trať odkloní ze stávající stopy a zatím po jedné koleji budem jezdit novým Votickým a Olbramovickým tunelem. Využil jsem krásného, již podzimního počasí a trochu neplánovaně se podíval, jakže to mezi Voticemi a Olbramovicemi vypadá.

Pohled z Nazdického mostu směrem k Heřmaničkám

A začal jsem u nového Nazdického mostu ve Voticích. Kdo znal most původní, který kolmo přecházel přes hluboký zářez trati a najet na něj z obou stran bylo dobrodružství, dnes si „jede jako pán“ po širokém mostě, křižujícím zářez trati šikmo. Most je široký, je s ním počítáno jako součástí nájezdu z Votic na snad jednou postavenou D3.

Potom jsem se přesunul na druhou stranu Votic, kde se trať zářezem odkloní doleva do tunelů. Nově vyhloubený zářez je po obou stranách zpevňován sítěmi, skála vlevo kovovou, na pravé straně je povětšinou hlinitý násep, na něj je upevňována síť jakoby z juty.
Na uválcovaný podklad je navážena a hutněna vrstva podkladní štěrkodrti. Jsou postavené a vystrojené stožáry trakčního vedení, hotové je odvodnění a nezbytných pár metrů protihlukové stěny vpravo před vjezdem do Votického tunelu, chránící několik set metrů vzdálenou osadu Srbice před nadměrným hlukem nové trati. Pokračují práce na dokončení portálu.

Také výjezdový portál čeká na dokončení, zatím na mě kouká holá „roura“, dno tunelu je odvodněno do středu, zatím není navezen štěrk. Po několika desítkách metrů následuje dokončený vjezdový portál Olbramovického tunelu. V něm je navezena a rozhrnuta vrstva štěrku, na stropě celého tunelu jsou závěsy trakčního vedení, chodníky jsou osazeny zábradlím, je dokončeno bezpečnostní značení a osvětlení. A zatím je tam tma jak v tunelu.

ODKAZ
Na kole či pěšky ve stopě císařské dráhy potřetí a naposledy

Za výjezdem z Olbramovického tunelu se dostanem na dokončovaný nový most přes silnici do Sedlčan, který nahradí  jen několik metrů vzdálený most původní, který bude následně snesen.

Nový most přes silnici do Sedlčan

A jsme v Olbramovicích. I když, „po novu“ jsme v nich už v tunelu. V pondělí 26.9. začne nepřetržitá výluka odbočující tratě do Sedlčan, při ní dojde k dokončení rekonstrukce liché kolejové skupiny. Od úrovně staniční budovy je dokončováno ostrovní nástupiště s podchodem, nová 1., 5. a 5a kolej jsou položeny a téměř dokončeny. Nástupiště je celé tvořeno zámkovou dlažbou, klouzavé panely tady nebyly naštěstí použity.

Nesmím opomenout zmínit probíhající a snad brzy dokončenou výměnu oken v bytech v 1.patře výpravní budovy.

Na sudém zhlaví probíhá přestavba nadjezdu přes silnici do Božkovic, nová 1.staniční kolej je položena souběžně se stávající 1.SK přes již rekonstruovanou polovinu mostu dál, k novým výhybkám č. 23 a 24.

Jak jsem již zmínil, od pondělí začíná nepřetržitá výluka do Sedlčan, potrvá až do 15.11., kdy bude lichá kolejová skupina dokončena a napojena přes tunely do Votic a původní traťová kolej bude zrušena.
15.11. také ve Voticích a v Olbramovicích bude aktivováno nové staniční zabezpečovací zařízení ESA11, Votice budou dálkově ovládány z Olbramovic a s novým grafikonem tady v prosinci skončí služba výpravčích. Výpravní budova osiří…

______________________________________________________________________________________________

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře