Zaniklé stavby Tábor – Doubí

Během modernizace 4. koridoru dochází k velkým změnám nejen na trati samotné, ale i v jejím okolí. Mezi ty nejnápadnější patří stavba protihlukových stěn, nových podchodů a nástupišť. Velké pozornosti se těší také rekonstrukce mostů, kdy jsou ty staré s ocelovou prvkovou mostovkou nahrazovány novými s betonovou deskovou mostovkou. Na nových mostech jsou tedy pod kolejemi pražce a štěrk a ne pouze ocelové traverzy jako u mostů starších. Už méně lidí si však všimne, že stavbě koridoru musela ustoupit řada budov, ať už obytných, technologických nebo skladů. Zmizely také některé klasické pohledy na trať a to nejen kvůli stavbě PHS. O zmizelých stavbách a silně změněných okolích trati mezi Doubím a Táborem je tento článek a fotogalerie.

Budovy
Umělých staveb a stavbiček bylo a je na koridoru celá řada. Nebudu se zde zabývat propustky určenými k odtoku vody, ty stejně nikdo nezná a byly desítky let skryty mezi náletovými dřevinami. Pro ráz okolí tratě je podstatnější stržení některých budov, zejména skladů a strážních domků. Mezi ně patří sklady a sýpka u jižního zhlaví v Plané n. L., domek za těmito sklady nad propustkem nebo přílepek k výpravní budově v Plané n. L., sloužící snad jako technologická budova. Bez větší pozornosti zmizela i přízemní budova u přejezdu směrem na Turovec nebo obě plánská stavědla. Velmi bouřlivý byl naopak konec strážního domku v Sezimově Ústí pod Kovosvitem, kdy se jeho obyvatelé odmítali vystěhovat. Ze dne na den zmizel i dobře umístěný strážní domek u Čápova dvora nebo dlouho nevyužívaný domek u starého přejezdu u hřbitova v Táboře.

Propustky a mosty
Zcela strženy byly i dva propustky pro pěší. Na místě propustku v Táboře v ulici Trocnovská vznikl silniční podjezd, propustek u moštárny v Sezimově Ústí byl stržen z důvodu špatného technického stavu a na jeho místě vznikl propustek nový, pochopitelně dvojkolejný. Pro pěší se uzavřel i propustek na kraji Plané n. L., v jeho blízkosti vzniká nový silniční podjezd, a tak dále bude propustek sloužit jen pro odtok povrchové vody. Velkých změn dostály také některé mosty – výměně mostovky neunikl most u rybníka Hejtman v Plané n. L., most přes Kozský potok v Sezimově Ústí a pak dva velmi známé mosty v Táboře – most u Nového hřbitova a Černé mosty, kde se razantně změnil celkový vzhled mostu.
Přejezdy
Zrušeny byly také 2 přejezdy. Přejezd v Plané n. L. v ul. Husova byl nahrazen podchodem pro pěší, přejezd na Maredově vrchu v Táboře naopak byl nahrazen nadchodem pro pěší. Zrušit se má i přejezd v zastávce Sezimovo Ústí, kde probíhají práce na podchodu. Mechanické závory v Plané n. L. ve směru na Strkov byly nahrazeny automatickými závorami.
Objekty bez fotografií
K většině staveb naleznete komentáře přímo u daných fotografií, fotografie některých staveb jsem však nenašel a proto jim věnuji krátký komentář na tomto místě.
Stavědlo na jižním zhlaví v Plané n. L. ukončilo svou činnost na jaře 2007. Byly z něj obsluhovány i mechanické závory přejezdu na Strkov, které byly nahrazeny automatickými. Stavědlo bylo strženo.
Strážní domek u Čápova dvora zmizel někdy v únoru 2007. Byl využíván jako rekreační objekt a dle mého názoru byl stžen zbytečně – od nově budované 2.TK byl relativně daleko. Jako památka po tomto domku zbyl topol, který dříve rostl téměř u zdi domku. Dnes tento topol stojí osaměle uprostřed louky.
Strážní domek u bývalé E14. Mezi Táborem a Doubím stál ještě jeden strážní domek. Nacházel se u starého přejezdu u státní silnice E14 na okraji Plané n. L. Ten však ve fotogalerii nenajdete, protože stále stojí a určitě stát ještě dlouho bude. Majitelé si ho hledí – dostal nová okna, zateplení i opravený plot. Proto doufejme, že bude ještě dlouho střežit i novou trať.
Přestavba ŽST Tábor
V současné době se připravuje přestavba ŽST Tábor. Dodnes zde byly strženy sklady u 7. SK a je demontován most přes nádraží. Je však jasné, že budou zrušena i stavědla, z nichž některá budou stržena (tipuji St 1, St 3 a St 4). Zcela se změní i ostrovní nástupiště u 4. SK. Zcela jistě budou strženy i některé chátrající budovy za St 3. Proto si ještě jednou prohlédněme starou ŽST Tábor, již brzy bude vypadat úplně jinak.
Autor článku děkuje pracovníkům firmy OHL za poskytnutí fotografií, které byly použity v galerii.

Václav Šimandl


Fotogalerie

Fotogalerie


ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře