Inspirací a největším zdrojem dat pro kalendář je BmbČ.

Kdokoli máte zajímavá data z historie, nebo i ze současnosti a měla by se zachovat pro budoucnost, pošlete mi datum a popis události mailem.