Úvaly - Kolín

Velim – Poříčany, BC

Důvody realizace rekonstrukce úseku Velim – Poříčany spočívají v zamezení snižování rychlosti a z toho plynoucí prodlužování přepravní doby, zajištění parametrů interoperability a zvýšení spolehlivosti