Centrum údržby Praha Jih, Vjezd – stav prací k 3.4.2024

Odstavné nádraží Praha Jih - rekonstrukce kolejiště vjezdové skupiny, 3.4.2024 (foto: koridory.cz)

Výměna 21 výhybek, 3 kilometrů kolejí a 5,5 kilometrů trakčního vedení bude provedena při letošní komplexní modernizaci vjezdové části Centra údržby Praha jih v pražské Michli. Jedná se o dosud největší modernizaci rozlehlého areálu, který čekají celkové investice ve výši několika miliard korun.

„Centrum údržby Praha jih je nejdůležitějším místem pro péči o elektrické příměstské vlaky v rámci PID a také o dálkové soupravy, které z Prahy vyjíždějí. Staráme se tu o Pendolina, railjety a budeme zde pečovat o ComfortJety. Proto pokračujeme ve velké obnově a dostavbě celého areálu, který zahrnuje komplexní výměnu stávajících kolejišť, modernizaci současných hal a provozů, jako například myčky, a také výstavbu nové čtyřkolejné haly pro údržbu dálkových vlaků. Během několika let chceme v tomto největším českém centru pro údržbu vlakových souprav investovat přes 5 miliard korun,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro servis.

V letošním roce se uskutečňuje velká obnova vjezdové skupiny. Ta sama o sobě představuje velkou železniční stanici o třinácti kolejích, kam přijíždějí vlakové soupravy z pražského hlavního nádraží a Vršovic k další údržbě a úklidu v areálu Střediska údržby Praha jih.

K obnově bude použitý moderní svršek typu S49 s pružným upevněním kolejnic a s betonovými pražci pod výhybkami. Toto provedení svršku má velkou životnost a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost provozu. Součástí obnovy bude také výměna bran a podpěr trakčního vedení. Všechna pevná zařízení elektrického trakčního vedení již budou připravena pro konverzi na napájecí systém 25 kV 50 Hz AC v pražském uzlu. Při obnově se vymění také prvky zabezpečovacího zařízení, osvětlení s novými LED svítidly a uskuteční se výměna veškeré kabeláže. Dodavatelem modernizace je společnost Strabag Rail. Hodnota investice Českých drah je 258,658 milionu Kč (bez DPH) a její rozsah si vyžaduje úplnou výluku celé vjezdové skupiny Centra údržby Praha jih od 11. března do 14. prosince 2024. To sebou nese rozsáhlá opatření v technologii přístavby vozidel k údržbě a provozu Českých drah v pražském železničním uzlu.

Současná investice navazuje na 1. etapu obnovy vjezdové skupiny a další opravy realizované v loňském roce, kdy došlo v celém areálu k výměně 23 výhybek a 1 500 metrů kolejí. V dalších letech se plánuje rekonstrukce myčky, která patří k nejvytíženějším v České republice a od svého uvedení do provozu v roce 2007 umyla více než čtvrt milionu skříní železničních vozidel. Nová myčka bude mít kapacitu až 30 000 vozidel ročně a zahájení prací na její rekonstrukci se předpokládá ještě letos. V SÚ Praha jih se uskuteční také komplexní modernizace zabezpečovacího zařízení, výstavba trakční měnírny, výstavba nových sanitárních kolejí a především stavba nové čtyřkolejné haly pro údržbu jednotek ComfortJet.

Středisko údržby Praha jih je největší areál pro údržbu vlakových souprav v České republice. Nachází se v něm přes 45 kilometrů kolejí, skoro 200 výhybek a téměř 30 kilometrů trakčního vedení. Pečuje se tam o 70 jednotek CityElefant, o Pendolina, railjety a několik stovek osobních vozů.

 

ODKAZ
Reakce NPÚ na veřejné vyjádření zástupce Správy železnic a vyjádření Vědecké rady ve věci železničního mostu v Praze

Stav prací k 3. dubnu 2024

Vjezdová skupina odstavného nádraží Jih v pražské Michli je nejstarší kolejovou skupinou z celé soustavy tohoto centra údržby. Oficiální zahájení provozu se datuje k 26. květnu 1971, ovšem první vlaky do ní přijely už v roce 1965 při příležitosti pořádání III. celostátní spartakiády.

V celé své dosavadní historii nebylo vjezdové nádraží nikdy významněji opravováno. Koleje č. 13 až 19 se dočkaly rekonstrukce před několika málo lety, tudíž se jich současná modernizace netýká, stejně jako výhybek č. 23a/b, 24, 25 a 26, jejichž výměna proběhla v roce 2023 v rámci rekonstrukce kolejiště v části středové skupiny pod Ústředním stavědlem.

V rámci aktuální stavby dojde k výměně výhybek č. 1 až 22 a přímých kolejí č. 1 až 11, ke stavbě nového trolejového vedení, nových elektrických rozvodů osvětlení a dálkového ovládání úsekových rozpojovačů apod.

Centrum údržby Praha Jih, rekonstrukce vjezdové skupiny - stav prací k 3.4.2024
Centrum údržby Praha Jih, rekonstrukce vjezdové skupiny - stav prací k 22.3.2024
Odstavné nádraží Jih – Ústřední stavědlo – ovládací pult reléovky (zdroj: FB)
Výstavba Odstavného nádraží Jih (ONJ) v Praze probíhala postupně v několika etapách v letech 1961 až 1999

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře