Historie

Perličky z historie

V oblasti ředitelství státních drah zrušuje se dnem 15. prosince 1921 podej a výdej přežvýkavců a vepřového dobytka ve stanici Praha Wilsonovo nádraží
Historie

Hevlínské mosty

Mosty byly sneseny až za normalizace, v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy byla rozšiřována tzv. železná oponaMosty byly sneseny až za normalizace, v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy byla rozšiřována tzv. železná opona