Pražský uzel

Modernizace Jižní spojky zahájena

Cílem stavby je zkapacitnění průjezdu železničním uzlem Praha využitím tangenciálního spojení Praha-Radotín – Praha-Zahradní Město po jeho zdvoukolejnění. Modernizace má zajistit dostatek kapacity objízdné trasy po dobu rekonstrukce mostů pod Vyšehradem i v rámci modernizace stanice Praha-Smíchov