Karlštejn – Beroun: zastávka Srbsko v novém

Zastávka Srbsko v km 33,4 na trati Praha - Beroun (zdroj: Správa železnic)
Zastávka Srbsko (zdroj: Foursquare/Karolína Jirsa 2021)

Česká západní dráha (k.k. privilegierte Böhmische Westbahn, zkratka BWB) byla v celé své délce dána do provozu 14. července 1862. K zestátnění BWB došlo v prosinci roku 1894. Zastávka Srbsko byla otevřena téměř o čtyřicet let později, 1. května 1902. V letech 1904 až 1908 byla v několika etapách trať zdvojkolejněna. Při té příležitosti bylo vystavěno na několika zastávkách nové zázemí pro cestující v podobě zděných čekáren (s výdejnami jízdenek a záchody). Stalo se tak i na srbecké zastávce. Otevřeny byly k 1. květnu 1908. Rozšířen byl i propustek, který se tak změnil v podchod pod tratí. V březnu 1972 byly na zastávce zřízeny lehké železné přístřešky.

V roce 2018 médii poprvé proběhla informace, že tehdejší SŽDC (dnes Správa železnic) hodlá v rámci modernizace trati z Prahy do Berouna zdemolovat všechny historické objekty čekáren v zastávkách Černošice, Všenory a Srbsko. Následně vznikla občanská iniciativa s cílem tyto unikátní stavby zachránit a tyto snahy byly korunovány úspěchem.

Zastávka Srbsko bude v rámci rekonstrukce trati z Karlštejna do Berouna kompletně snesena, včetně obou secesních objektů čekáren. Na základě dohody s obcí bude na straně směrem k obci (u traťové koleje č. 2) vystavěna replika jedné z nich. Součástí nového objektu bude WC a klubovna. Vystavěný objekt bude následně předán do správcovství obce. Na obou nástupištích vzniknou i nové přístřešky pro cestující. Samozřejmostí budou i 550 mm vysoká nástupiště délky 220 m a šířky 3 m s mimoúrovňovým přístupem pomocí šikmých chodníků, splňujících kritéria pro osoby s omezením pohybu a orientace.

Replika secesní čekárny

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Dispoziční uspořádání je navržené dle přání budoucího uživatele – obce. Objekt je členěn na dva prostory přístupné z nástupiště – klubovnu a bezbariérové WC, vše ve správě obce. Je navržena pouze příprava instalací, koncové prvky si dodá uživatel. Nosný konstrukční systém je navržen zděný z keramických tvárnic, stropní konstrukce je navržena keramická z nosníků a keramických vložek. Členění fasády a dekorace vycházejí z dochovaných materiálů. Fasáda je dekorována bosáží, šambránami kolem oken a dveří a profilovanou hlavní římsou a parapetní římsami. Fasáda je opatřena probarvenou silikonovou omítkou, v smetanovobéžové barvě.

Nové přístřešky pro cestující

Konstrukce přístřešku je tvořena ocelovým skeletem a pultovou střechou sklonu 7°. Nosná konstrukce přístřešku je ocelová z uzavřených válcovaných hranatých trubek. Hlavní nosnou konstrukci tvoří čtyři sloupy v čelech přístřešků, spojené ve střešní rovině nosný rámem, na který je připevněna krytina z polyuretovaných panelů. Sloupy skeletu jsou ukotveny do betonový základů umístěných pod konstrukcí nástupiště pomocí chemických lepených kotev do dodatečně vrtaných děr. Zadní strana konstrukce je opláštěna hladkým plechem tl. 3mm připevněným ke konstrukci pomocí trhacích nýtů. Čela konstrukce je opláštěna hladkým plechem tl. 3mm připevněným ke konstrukci pomocí trhacích nýtů. Přístřešek je umístěn v zálivu nástupiště, lícuje s jeho vnější hranou. Nezasahuje tedy do průchozího profilu pro cestující na nástupišti. Přístřešek je uzavřen ze tří stran. Světlá výška v nejnižším bodě zastřešení je 2,25 m. Barevně budou sladěny s replikou historické čekárny.

Podchod pro cestující

Stávající železniční mostní objekt podchodu v km 33,500 je z roku 1965. Na mostě bude pouze vystavěna nová nosná konstrukce (ŽB deska) na ponechané spodní stavbě, která bude opravena.

Fotografií zastávky Srbsko lze po síti nalézt poměrně mnoho, např. zde

Zastávka Srbsko

„Vlastník, ať je jakýkoliv, by měl mít etickou povinnost zachovat historické dědictví, a ne v prvé řadě povyšovat ekonomický záměr nade vše.“

 (Mgr. Alena Borovcová Ph.D., Národní památkový ústav).


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře