Modernizace trati ze Smíchova do Radotína přinese mnoho omezení

Smíchov - Radotín (screen z videa)

13. listopadu 2019 byla na nádraží v pražském Radotíně slavnostně zahájena stavba „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ a to modernizací mezi stanicemi Smíchov a Radotín. Tento traťový úsek je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – Beroun – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,805 a konec stavby v km 10,561. Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení, sdružením „Společnost Černošice“ firem Eurovia CS, Strabag Rail, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha byla podepsána 12. srpna 2019. Cena výstavby přesahuje 3,075 mld. korun.

Práce v dotčeném úseku započaly krátce po podepsání smlouvy. V průběhu do konce roku 2019 i během prvních měsíců roku 2020 víceméně přípravnými pracemi jako kácení zeleně, sanacemi opěrných a zárubních zdí, betonáží základů stožárů trakčního vedení atp. Během února pak proběhla demolice technologického domku u přejezdu v ulici „Na betonce“, probíhaly práce v prostoru trakční měnírny v Chuchli apod.

Hlavní práce tak začínají až nyní s březnovým zahájením nové stavební sezóny. Obyvatelé čtvrtí dotčených stavbou se budou muset po dobu stavby značně obrnit trpělivostí, neboť tato si (stejně jako jakákoliv jiná obdobná stavba) vyžádá mnohá omezení a to nejen dopravní.

26. února 2020 se i proto konala další veřejná diskuse, které se zúčastnili zástupci investora (SŽ), zhotovitelů (EUROVIA CS), projektanta (SUDOP), veřejné dopravy (ROPID) a radotínské radnice, kteří veřejnou debatu v nové školní aule organizovali. Večera moderovaného radotínským starostou Karlem Hanzlíkem se zúčastnilo přibližně 300 občanů z Radotína a okolí a svými mnohdy podnětnými dotazy rozproudili živou diskuzi na různá témata, týkajících se dopravních omezení, které optimalizace železnice přinese již v nejbližších dnech (více info též v reportáži TV Praha ).

První etapa, která bude probíhat od 9. března do 9. prosince 2020 a nejvíce zasáhne do dopravy v Radotíně, bude výměna mostního oblouku a tím pádem uzavření jeho podjezdu. Aby nebyl výrazně omezen vlakový provoz, bude se most stavět ve dvou částech tak, aby vždy fungovala jedna kolej. V době od 9. března do 9. prosince 2020 doporučujeme se pokud možno vyhnout Radotínu a využívat širší objízdné trasy. Nejen kvůli problémům, které přinese značné dopravní omezení v Radotíně, ale i problému s parkováním automobilů, které stávaly na odstavných plochách za nádražím a u přejezdu, tyto plochy však nejsou určeny k parkování a plocha za nádražím bude využívána stavbou (panelová cesta na Rymáni bude využívána stavbou a vozidly IZS, pro znepřístupnění ostatní dopravy na ní bude umístěna zamykatelná závora).

Informace o březnových pracích si lze stáhnout zde

Od 14. července do 9. prosince pocítí omezení i vlaková doprava. Ve špičkách nebudou jezdit vlaky, které odjíždí přímo z Nádraží Radotín, což zaviní ještě přeplněnější vlaky, než jsou již teď. ROPID se pokusí nasadit dvoupodlažní vagony a zároveň zváží zrušení oddělení 1. třídy v těchto vlacích, bohužel náhradní autobusová doprava není možná kvůli nedostatku řidičů (nabízela se možnost vlakové trasy přes Branický most, bohužel ve stejné době bude probíhat rekonstrukce tratě mezi Hostivaří a hlavním nádražím a nebude zde prostor pro odkloněné vlaky z Radotína).

Autobusové linky budou jezdit po již zveřejněných objízdných trasách a stále se vyjednává o zřízení dočasného miniterminálu pod Albertem pro linky 245 a 248. Z důvodu ukončení linky 244 na Nádraží Radotín bude posílena linka 248 na parametry linky 244. Školní linky 261 a 269 budou zachovány a budou jezdit po objízdných trasách.
Zřízení dočasné zastávky na starém sídlišti v blízkosti podchodu a zastávky linky 244 za podchodem se neplánuje kvůli zóně 30 a hustotě dopravy v oblasti škol.

ODKAZ
Modernizace Jižní spojky zahájena

Objízdné trasy ad. si lze stáhnout na webových stránkách MČ Praha 16 nebo v březnových Novinách Prahy 16, kde je i rozhovor s Petrem Hofhanzlem ze Správy železnic.

Více informací o připravovaných omezeních i stavebních pracích lze získat i z prezentací zhotovitele nebo investora stavby, které byly součástí veřejné diskuse 26.2.2020. Časový harmonogram prací zásadních prací celé stavby si lze stáhnout zde, harmonogram postupu prací je pak zde.

Jak tedy z harmonogramu patrno, vlastní stavební práce se v letošním roce budou týkat zejména rekonstrukce obou kolejí v úseku Praha-Smíchov – Praha-Barrandov, v roce 2021 pak kolejí v úseku Praha-Barrandov – Praha-Velká Chuchle a sudé kolejové skupiny žst. Praha-Radotín, v roce 2022 pak budou provedeny práce v žst. Praha-Radotín na rekonstrukci liché kolejové skupiny. Stavba bude probíhat jen s nejnutnějšími krátkodobými výlukami, kdy železniční doprava bude zpravidla pouze omezena, nikoliv v celém úseku dlouhodobě nepřetržitě zastavena.

Na stavbu „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ má posléze navázat stavba „Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov“ a navazující úsek Praha-Radotín – Beroun, rozdělený na více staveb.

Infoleták Správy železnic ke stavbě „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“.
Infoleták Správy železnic ke stavbě „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“.

Optimalizace trati Praha-Smíchov – Radotín (mimo) k 7.2.2020 (autor: Andy a vlaky CZ): 


Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – základní data:

  • zřízení koleje (typ UIC 60, R65, S49) – 25402 m
  • počet výhybek – 36 ks + 7 ks provizorních během postupů
  • rekonstrukce železničních přejezdů – 1 ks
  • rekonstrukce žel mostů, propustků, lávek – 29 ks
  • nová nástupiště s délkou hran – 1418 m
  • výtahy –  4 ks
  • montáž a úprava trakčního vedení – 35,1 km
  • nová transformační stanice – 1 ks
  • osvětlovací věže / stožáry / na podpěrách – 123 ks
  • protihlukové stěny – 1918 m (vzhled protihlukových stěn se momentálně řeší, jednání o vzhledu stěn bude v červnu 2020)

Jedná se o modernizaci železniční trati v úseku Praha-Smíchov – Černošice v celkové délce zhruba 9 km. Z rekonstrukce je vyčleněna železniční stanice Praha Smíchov, která je předmětem jiného projektu. Rekonstruovaný úsek končí mezi žst. Praha Radotín a žst. Černošice. Projekt nezahrnuje také implementaci Evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS), která bude předmětem samostatného projektu v souladu s českým Národním implementačním plánem.

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Hlavním cílem projektu je dosáhnout technické parametry železniční infrastruktury odpovídající příslušným standardům pro hlavní železniční síť. Mezi hlavní parametry patří maximální traťová rychlost 140 km/hod (100 – 130 km/hod pro běžné vlaky a na 120 – 140 km/hod pro naklápěcí soupravy) a možnost provozovat vlaky o délce 740 m. Dojde také ke zvýšení kapacity tratě díky výstavbě kolejových spojek ve Velké Chuchli a umožnění využití všech 4 traťových kolejí v úseku Velká Chuchle – Radotín.

Zásadní přestavbou projde zastávka Velká Chuchle. Ta bude přesunuta do nové polohy zhruba 250 m blíže k Praze a nově na ní budou zřízena dvě krajní nástupiště na vnějších kolejích. Vnitřní koleje budou bez nástupišť a dojde tak k separaci příměstské a dálkové dopravy s pozitivním vlivem na kapacitu tratě. Další nově vybudovanou zastávkou se stane Praha-Radotín, sídliště na jižním konci čtyřkolejného úseku. Odbočná trať z Prahy-Vršovic bude od výjezdu z Chuchelského tunelu rovněž rekonstruována.

Budou rekonstruovány všechny dotčené umělé stavby, nástupiště v žst. Praha-Radotín. Všechna nástupiště budou přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v žst. Praha-Radotín i vybudováním výtahů. Pro umožnění funkce nových technologických zařízení budou zřízeny mnohakilometrové silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy, rovněž pro kompletní a komplexní rekonstrukci zařízení sdělovací techniky a vybudování zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.

Není stále dořešeno, jak bude vést železniční trať přes Černošice (je možnost rozdělení tratě, kdy část půjde přes a část kolem Černošic), proto nyní končí rekonstrukce tratě u fotbalového hřiště a ne na konci Radotína (včetně železničního přejezdu u Staňkovky, kde je plánováno nově mimoúrovňové křížení v podobě nadjezdu, jehož stavba omezí dopravu minimálně).


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
10 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jiri
Jiri
28.2.2021 23:22

Dobrý den,
aktuální web k projektu je na adrese smichov-cernosice.cz

K. Breiter
K. Breiter
7.11.2020 00:19

Může někdo vysvětlit proč se mezi Smíchovem a Radotínem nedělá autoblok, ale samostatná hlavní návěstidla + samostatné předvěsti?

mirekk
Admin
Reakce na  K. Breiter
7.11.2020 06:26

Ano, jistě. Je to z toho důvodu, že předmětem této stavby je rekonstrukce traťových kolejí. Autoblok je centralizované zařízení, které má v kolejišti jen návěstidla a vnější výstroj kolejových obvodů. Vše ostatní je ve stanicích. A protože jse jedná o elektronické zařízení, je toto zařízení umístěno v technologické budově stanice v samostatných skříních. A stanice budou rekonstruovány až v dalších etapách stavby a spolu s nimi bude zřízen i ten autoblok.

Qěcy
Qěcy
27.8.2020 16:25

Proč se v Radotíně bude modernizovat nejdřív sudá skupina a pak lichá? Kdyby to bylo opačně, nedocházelo by k problematickému křižování vlaků u úrovňových nástupišť.

Michal
Michal
1.3.2020 12:06

Jak může být nejasná trasa přes Černošice, když má současná stavba platné stavební povolení a je i v daném rozsahu vysoutěžena?

V infoletáku je poměrně kuriozní informace o výluce trati na Řeporyje, protože žádná taková tam není.

bugear
bugear
Reakce na  Michal
3.3.2020 21:07

Protože současná stavba končí na dobřichovickém zhlaví Radotína a do Černošic se vůbec nedostane. A navazující stavba nemá zatím vůbec nic. Ale informace je vzhledem ke schválení varianty C-I tunelu Praha-Beroun neaktuální.

XXXD
XXXD
Reakce na  J.A. Halla
11.3.2020 05:25

Stejně tak se můžeme ptát, kde se vykouzlí ty miliardy na VRT.

simba
Autor
Reakce na  XXXD
11.3.2020 09:34

Z klobouku kouzelníka Pokustóna ?? Tak na demolice jsou prachy pořád – viz nedávno opravená Chuchle. Ač budova zastávky ničemu nepřekáží a v pův. plánech se s její demolicí ani nepočítalo, změna je život a nájemníci dostali k červenci výpovědi. Že se do toho předtím vrazily peníze – nevadí.