Modernizace trati ze Smíchova do Radotína přinese mnoho omezení

Smíchov - Radotín (screen z videa)

13. listopadu 2019 byla na nádraží v pražském Radotíně slavnostně zahájena stavba „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ a to modernizací mezi stanicemi Smíchov a Radotín. Tento traťový úsek je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – Beroun – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,805 a konec stavby v km 10,561. Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení, sdružením „Společnost Černošice“ firem Eurovia CS, Strabag Rail, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha byla podepsána 12. srpna 2019. Cena výstavby přesahuje 3,075 mld. korun.

Práce v dotčeném úseku započaly krátce po podepsání smlouvy. V průběhu do konce roku 2019 i během prvních měsíců roku 2020 víceméně přípravnými pracemi jako kácení zeleně, sanacemi opěrných a zárubních zdí, betonáží základů stožárů trakčního vedení atp. Během února pak proběhla demolice technologického domku u přejezdu v ulici „Na betonce“, probíhaly práce v prostoru trakční měnírny v Chuchli apod.

Hlavní práce tak začínají až nyní s březnovým zahájením nové stavební sezóny. Obyvatelé čtvrtí dotčených stavbou se budou muset po dobu stavby značně obrnit trpělivostí, neboť tato si (stejně jako jakákoliv jiná obdobná stavba) vyžádá mnohá omezení a to nejen dopravní.

26. února 2020 se i proto konala další veřejná diskuse, které se zúčastnili zástupci investora (SŽ), zhotovitelů (EUROVIA CS), projektanta (SUDOP), veřejné dopravy (ROPID) a radotínské radnice, kteří veřejnou debatu v nové školní aule organizovali. Večera moderovaného radotínským starostou Karlem Hanzlíkem se zúčastnilo přibližně 300 občanů z Radotína a okolí a svými mnohdy podnětnými dotazy rozproudili živou diskuzi na různá témata, týkajících se dopravních omezení, které optimalizace železnice přinese již v nejbližších dnech (více info též v reportáži TV Praha ).

První etapa, která bude probíhat od 9. března do 9. prosince 2020 a nejvíce zasáhne do dopravy v Radotíně, bude výměna mostního oblouku a tím pádem uzavření jeho podjezdu. Aby nebyl výrazně omezen vlakový provoz, bude se most stavět ve dvou částech tak, aby vždy fungovala jedna kolej. V době od 9. března do 9. prosince 2020 doporučujeme se pokud možno vyhnout Radotínu a využívat širší objízdné trasy. Nejen kvůli problémům, které přinese značné dopravní omezení v Radotíně, ale i problému s parkováním automobilů, které stávaly na odstavných plochách za nádražím a u přejezdu, tyto plochy však nejsou určeny k parkování a plocha za nádražím bude využívána stavbou (panelová cesta na Rymáni bude využívána stavbou a vozidly IZS, pro znepřístupnění ostatní dopravy na ní bude umístěna zamykatelná závora).

Informace o březnových pracích si lze stáhnout zde

Od 14. července do 9. prosince pocítí omezení i vlaková doprava. Ve špičkách nebudou jezdit vlaky, které odjíždí přímo z Nádraží Radotín, což zaviní ještě přeplněnější vlaky, než jsou již teď. ROPID se pokusí nasadit dvoupodlažní vagony a zároveň zváží zrušení oddělení 1. třídy v těchto vlacích, bohužel náhradní autobusová doprava není možná kvůli nedostatku řidičů (nabízela se možnost vlakové trasy přes Branický most, bohužel ve stejné době bude probíhat rekonstrukce tratě mezi Hostivaří a hlavním nádražím a nebude zde prostor pro odkloněné vlaky z Radotína).

Autobusové linky budou jezdit po již zveřejněných objízdných trasách a stále se vyjednává o zřízení dočasného miniterminálu pod Albertem pro linky 245 a 248. Z důvodu ukončení linky 244 na Nádraží Radotín bude posílena linka 248 na parametry linky 244. Školní linky 261 a 269 budou zachovány a budou jezdit po objízdných trasách.
Zřízení dočasné zastávky na starém sídlišti v blízkosti podchodu a zastávky linky 244 za podchodem se neplánuje kvůli zóně 30 a hustotě dopravy v oblasti škol.

ODKAZ
Konec provozu vlaků na staré trati Soběslav – Roudná – Doubí u Tábora

Objízdné trasy ad. si lze stáhnout na webových stránkách MČ Praha 16 nebo v březnových Novinách Prahy 16, kde je i rozhovor s Petrem Hofhanzlem ze Správy železnic.

Více informací o připravovaných omezeních i stavebních pracích lze získat i z prezentací zhotovitele nebo investora stavby, které byly součástí veřejné diskuse 26.2.2020. Časový harmonogram prací zásadních prací celé stavby si lze stáhnout zde, harmonogram postupu prací je pak zde.

Jak tedy z harmonogramu patrno, vlastní stavební práce se v letošním roce budou týkat zejména rekonstrukce obou kolejí v úseku Praha-Smíchov – Praha-Barrandov, v roce 2021 pak kolejí v úseku Praha-Barrandov – Praha-Velká Chuchle a sudé kolejové skupiny žst. Praha-Radotín, v roce 2022 pak budou provedeny práce v žst. Praha-Radotín na rekonstrukci liché kolejové skupiny. Stavba bude probíhat jen s nejnutnějšími krátkodobými výlukami, kdy železniční doprava bude zpravidla pouze omezena, nikoliv v celém úseku dlouhodobě nepřetržitě zastavena.

Na stavbu „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ má posléze navázat stavba „Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov“ a navazující úsek Praha-Radotín – Beroun, rozdělený na více staveb.

Infoleták Správy železnic ke stavbě „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“.
Infoleták Správy železnic ke stavbě „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“.

Optimalizace trati Praha-Smíchov – Radotín (mimo) k 7.2.2020 (autor: Andy a vlaky CZ): 


Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – základní data:

  • zřízení koleje (typ UIC 60, R65, S49) – 25402 m
  • počet výhybek – 36 ks + 7 ks provizorních během postupů
  • rekonstrukce železničních přejezdů – 1 ks
  • rekonstrukce žel mostů, propustků, lávek – 29 ks
  • nová nástupiště s délkou hran – 1418 m
  • výtahy –  4 ks
  • montáž a úprava trakčního vedení – 35,1 km
  • nová transformační stanice – 1 ks
  • osvětlovací věže / stožáry / na podpěrách – 123 ks
  • protihlukové stěny – 1918 m (vzhled protihlukových stěn se momentálně řeší, jednání o vzhledu stěn bude v červnu 2020)

Jedná se o modernizaci železniční trati v úseku Praha-Smíchov – Černošice v celkové délce zhruba 9 km. Z rekonstrukce je vyčleněna železniční stanice Praha Smíchov, která je předmětem jiného projektu. Rekonstruovaný úsek končí mezi žst. Praha Radotín a žst. Černošice. Projekt nezahrnuje také implementaci Evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS), která bude předmětem samostatného projektu v souladu s českým Národním implementačním plánem.

ODKAZ
Z Doubí do Plané vlakem dočasně jen po jedné koleji

Hlavním cílem projektu je dosáhnout technické parametry železniční infrastruktury odpovídající příslušným standardům pro hlavní železniční síť. Mezi hlavní parametry patří maximální traťová rychlost 140 km/hod (100 – 130 km/hod pro běžné vlaky a na 120 – 140 km/hod pro naklápěcí soupravy) a možnost provozovat vlaky o délce 740 m. Dojde také ke zvýšení kapacity tratě díky výstavbě kolejových spojek ve Velké Chuchli a umožnění využití všech 4 traťových kolejí v úseku Velká Chuchle – Radotín.

Zásadní přestavbou projde zastávka Velká Chuchle. Ta bude přesunuta do nové polohy zhruba 250 m blíže k Praze a nově na ní budou zřízena dvě krajní nástupiště na vnějších kolejích. Vnitřní koleje budou bez nástupišť a dojde tak k separaci příměstské a dálkové dopravy s pozitivním vlivem na kapacitu tratě. Další nově vybudovanou zastávkou se stane Praha-Radotín, sídliště na jižním konci čtyřkolejného úseku. Odbočná trať z Prahy-Vršovic bude od výjezdu z Chuchelského tunelu rovněž rekonstruována.

Budou rekonstruovány všechny dotčené umělé stavby, nástupiště v žst. Praha-Radotín. Všechna nástupiště budou přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v žst. Praha-Radotín i vybudováním výtahů. Pro umožnění funkce nových technologických zařízení budou zřízeny mnohakilometrové silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy, rovněž pro kompletní a komplexní rekonstrukci zařízení sdělovací techniky a vybudování zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.

Není stále dořešeno, jak bude vést železniční trať přes Černošice (je možnost rozdělení tratě, kdy část půjde přes a část kolem Černošic), proto nyní končí rekonstrukce tratě u fotbalového hřiště a ne na konci Radotína (včetně železničního přejezdu u Staňkovky, kde je plánováno nově mimoúrovňové křížení v podobě nadjezdu, jehož stavba omezí dopravu minimálně).


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
10 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jiri
Jiri
28.2.2021 23:22

Dobrý den,
aktuální web k projektu je na adrese smichov-cernosice.cz

K. Breiter
K. Breiter
7.11.2020 00:19

Může někdo vysvětlit proč se mezi Smíchovem a Radotínem nedělá autoblok, ale samostatná hlavní návěstidla + samostatné předvěsti?

mirekk
Admin
Reakce na  K. Breiter
7.11.2020 06:26

Ano, jistě. Je to z toho důvodu, že předmětem této stavby je rekonstrukce traťových kolejí. Autoblok je centralizované zařízení, které má v kolejišti jen návěstidla a vnější výstroj kolejových obvodů. Vše ostatní je ve stanicích. A protože jse jedná o elektronické zařízení, je toto zařízení umístěno v technologické budově stanice v samostatných skříních. A stanice budou rekonstruovány až v dalších etapách stavby a spolu s nimi bude zřízen i ten autoblok.

Qěcy
Qěcy
27.8.2020 16:25

Proč se v Radotíně bude modernizovat nejdřív sudá skupina a pak lichá? Kdyby to bylo opačně, nedocházelo by k problematickému křižování vlaků u úrovňových nástupišť.

Michal
Michal
1.3.2020 12:06

Jak může být nejasná trasa přes Černošice, když má současná stavba platné stavební povolení a je i v daném rozsahu vysoutěžena?

V infoletáku je poměrně kuriozní informace o výluce trati na Řeporyje, protože žádná taková tam není.

bugear
bugear
Reakce na  Michal
3.3.2020 21:07

Protože současná stavba končí na dobřichovickém zhlaví Radotína a do Černošic se vůbec nedostane. A navazující stavba nemá zatím vůbec nic. Ale informace je vzhledem ke schválení varianty C-I tunelu Praha-Beroun neaktuální.

XXXD
XXXD
Reakce na  J.A. Halla
11.3.2020 05:25

Stejně tak se můžeme ptát, kde se vykouzlí ty miliardy na VRT.

simba
Autor
Reakce na  XXXD
11.3.2020 09:34

Z klobouku kouzelníka Pokustóna ?? Tak na demolice jsou prachy pořád – viz nedávno opravená Chuchle. Ač budova zastávky ničemu nepřekáží a v pův. plánech se s její demolicí ani nepočítalo, změna je život a nájemníci dostali k červenci výpovědi. Že se do toho předtím vrazily peníze – nevadí.