Soběslav – Doubí: harmonogram prací do konce roku 2019

Přípravné práce v úseku Soběslav – Doubí byly zahájeny obvyklým způsobem. Tzv. nultý stavební postup (0.SP) bude pokračovat až do zahájení zimní přestávky, tj. zhruba do začátku prosince. Zimní přestávka má trvat zhruba tři měsíce (i během této přestávky je však naplánováno pokračování prací – viz níže).

Plánovaný rozsah prací (0.SP):

  • kácení dřevin a snášení ornice v celé délce přeložky,
  • staveništní komunikace a přeložky inženýrských sítí podél trati,
  • Zvěrotický tunel (km  64,325 až 64,695, dl. 370 m) – provizorní přeložky vodovodu, staveništní přístupové komunikace, 1.etáž výkopů během zimní přestávky,
  • Černovická estakáda (km 65,422, dl. 832 m) – přeložky elektrických vedení VN a NN, staveništní přístupové komunikace,
  • estakáda Kamenný rybník (km 67,130, dl. 263 m)– úpravy stoky „K“ ŘSD; staveništní přístupové komunikace, vypuštění Kamenného rybníka během zimní přestávky,
  • tunelový most (km 69,585, dl. 84 m) – provizorní přeložky vodovodu, staveništní přístupové komunikace,
  • přeložky komunikací – přeložka silnice č. II/135, 1.úsek (bez napojení na stopu stávající II/135), spojka silnice č. III/13521 (včetně rekonstrukce stávající stopy), přeložka III/13527 (podrobnosti níže).

Přeložky silnic

  • spojka silnice č. III/13521: má dojít k dopravnímu omezení při napojování nové spojky na stávající silnici a uzavírce silnice při rekonstrukci této silnice ve stávající poloze přibližně v délce 200 m (předpoklad od půle října do konce listopadu 2019, tj. v délce 6 týdnů). Objízdná trasa by měla vést od centra Soběslavi ve směru na Chlebov ulicemi Petra Bezruče, Na Ohradě, Tyršova (II/135) před dálnicí D3, dále vpravo s odbočením na místní komunikaci a z ní vlevo zpět do polohy silnice č. III/13521 směr Chlebov,
  • přeložka silnice č. III/13527:  má dojít k uzavírce a následné přeložce této silnice z důvodu realizace spodní stavby Černovické estakády a to ve stejném časovém období jako při stavbě výše zmíněné spojky silnice č. III/13521. Objízdná trasa je navržena ul. Tyršova (II/135) přes dálnici D3, obec Zvěrotice a odtud vlevo po místní silnici do Sedlečka zpět do polohy III/13527.
ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni

Termíny uzavírek jsou jen orientační, neboť v dané oblasti probíhá nyní uzavírka silnice kvůli stavbě opěrné zdi (více zde).

Přeložka silnice č. III/13521 – obr. ke stažení
Přeložka silnice č. III/13527 – obr. ke stažení

Původní úsek trati ze Soběslavi do Doubí u Tábora v roce 2015:


Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
mirekk
Admin
28.9.2019 19:04

Nevím o něm

Jan
Jan
28.9.2019 18:41

Nevíte někdo jestli existuje VIDEO vizualizace o této stavbě?