Ze Soběslavi do Plané n.L. už jezdí vlaky po přeložce, zatím po jedné koleji

První vlak jedoucí po nové trati byla Rakouská lokomotiva se soupravou vracející se z akce. (autor: Martin, Koridory.cz)

11. září 2022 ve 13 hodin skončila desetidenní výluka, po které byla zprovozněna nově vybudovaná přeložka tratě Soběslav – Doubí u Tábora.

Stalo se tak po tříleté práci. Zatím se sice jezdí jen po druhé traťové koleji, ale první se přidá do provozu už v listopadu. Do té doby vlaky musí jezdit podle výlukového jízdního řádu, aby se eliminovala nemožnost křižování ve zrušené Roudné. V prosinci pak bude dokončena lichá kolejová skupina v Soběslavi spolu s podchodem, který nahradí provizorní přechod pro pěší. Též bude dokončena silniční přeložka II/135 vedoucí přes rušenou starou trať.

Rychlost vlaků na nové trati je kvůli konsolidaci železničního svršku zatím snížena na 80 km/h. Po pěti dnech bude zvýšena na 110 km/h a po úplném dokončení a prověření jízdou měřícího vlaku na 160 km/h. Rychlosti vyšší než 160 km/h jsou podmíněny spuštěním ETCS. Na přeložce se nenachází žádný železniční přejezd. Z bezpečnostních důvodů je v místě stavby napojení 1. traťové koleje na stávající trať rychlost snížena na 50 km/h. V Soběslavi je v místě provizorního přechodu rychlost dočasně snížena na 30 km/h. Na trati se nachází dvě zastávky s délkou nástupiště 90 metrů. Jsou to Doubí u Tábora a Myslkovice, která nahradila zrušenou stanici Roudná.

Trať je zabezpečena obousměrným trojznakým automatickým blokem. Ze Soběslavi k tunelu trať stoupá sklonem 4 ‰, v tunelu 8 ‰, za tunelem přes velkou estakádu 12 ‰. Poté až do nejvyššího bodu přeložky, který se nachází 0,5 km za zastávkou Myslkovice, je stoupání 4 ‰. Tento bod zlomu je o 35 metrů výše než výchozí Soběslavské nádraží. Poté přeložka klesá spádem 12 ‰ až do místa napojení na starou trať. Trvalý zábor půdy pod přeložkou je 39 ha.

Délka dvoukolejné přeložky je 8 416 metrů, čímž došlo ke zkrácení tratě o 765 metrů. Na trati je 370 metrů dlouhý Zvěrotický tunel, 830 metrová Černovická estakáda a druhá menší, vedoucí přes rybník Kamenný měřící 263 metrů. Tunelový most u Doubí měří 84 metrů. Délka trati v zářezu je 4,4 km, na náspu 2,4 km. Těleso staré trati bude sneseno a na jeho místě bude postavena cyklostezka Soběslav – Roudná. Zbořen byl též jeden dům a to strážní domek u bývalé zastávky Doubí u Tábora.

V Soběslavi byla 9. září 2022 dokončena kompletní rekonstrukce výpravní budovy. Záchody ze zbořeného přístavku byly přemístěny do budovy s přístupem z haly. V hale jsou dvě pokladní okénka, jedno Českých Drah a druhé autobusové společnosti Busline. Ta bude mít v budově také zázemí pro řidiče. V patře jsou připraveny kancelářské prostory místo dřívějších bytů.

Mapka stavby Soběslav – Doubí (Autor: Správa železnic)

 

ODKAZ
Pendolinem dvoustovkou na jihu Čech

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře