Oprava trati mezi Ledečkem a Zručí nad Sázavou začíná

Zruč nad Sázavou - opravné práce (zdroj: YouTube).

29.října 2018 začne dlouho očekávaná akce, oficiálně nazvaná „Oprava traťového úseku Ledečko (mimo) – Kácov – Zruč nad Sázavou (mimo)“ na horním rameni tzv. Posázavského pacifiku, trati č. 212, kde byla v její části pro katastrofální stav železničního svršku před několika měsíci zastavena vlaková doprava.

Třicetikilometrový úsek trati opraví sdružení firem EDIKT, a.s. a Chládek & Tintěra, a.s. které vyhrálo výběrové řízení s cenou 507 012 000 korun bez DPH. Práce budou probíhat po dobu nepřetržité výluky, trvající do konce června 2019.

V rámci zakázky bude provedena oprava železničního svršku, spodku, mostů, propustků, zařízení elektrotechniky a energetiky. Proběhne tak výměna kolejnic, pražců, kolejového roštu, kdy bude provedena montáž a demontáž kolejového roštu, strojní čištění štěrkového lože, dále oprava přejezdů, nástupišť, osvětlení, mostů a propustků, sanace a očištění skal, oprava opěrných zdí a odvodnění, zřízena bude bezstyková kolej.

Mostní nosné konstrukce v km 5,783; 7,060; 10,848 a 13,424 budou sneseny a nahrazeny zcela novými, spodní části mostů (tj. kamenné opěry a křídla) budou odbourány a nahrazeny novými železobetonovými, až na první vyjmenovaný most, kdy budou opěry ponechány, opraveny a doplněny novými železobetonovými úložnými prahy, závěrnými zídkami a římsami. Opravné práce proběhnou i na mostu v km 10,071 a propustku v km 10,440 a na opěrných zdech v km 10,051 – 10,091; 10,136 – 10,320 a 10,335 – 10,570.

Sanace skalních stěn je naplánována v úsecích Rataje nad Sázavou – Ivaň (km 1,400 – 1,475); Vranice – Kácov (km 13,400 – 13,570; 13,900 – 13,920); Kácov – Kácov zastávka (km 0,540 – 1,320); Kácov zastávka – Střechov nad Sázavou (km 4,130 – 4,360)


Zdroje:
SŽDC, s.o., registry smluv a veřejných zakázek

ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře