Smíchov – Radotín: přehled plánovaných výluk

Praha-Smíchov, kolejiště. Ilustrační obrázek

Jak uvedla firma Eurovia CS na svém facebookovém profilu, byla podepsána smlouva o dílo se SŽDC s.o. „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), úsek Smíchov – Radotín“ za více než 3 mld. Kč.

Začátek stavby je v km 1,805 a konec stavby v km 10,561 trati č. 171 (170) Praha-Smíchov – Řevnice – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Zhotovitelem je „Společnost Černošice“, sdružující společnosti EUROVIA CS, STRABAG Rail, GJW Praha a Elektrizace železnic (EŽ) Praha. Doba rekonstrukce takřka devět kilometrů dlouhého traťového úseku je naplánována v průběhu od srpna 2019 do června 2022.

Více uvádí již zmíněná tisková zpráva, uvedená níže. Je však třeba uvést, že práce, kromě ve zprávě zmiňovaném zabezpečovacím zařízení a jeho úpravách, započnou, jak bývá již u těchto staveb dobrým zvykem a to tzv. „patkováním“, tj. výstavbou základů sloupů trakčního vedení (první, již oznámené předpokládané termíny výluk, uvádíme na konci článku a budou postupně aktualizovány, tak jak budou zveřejňovány investorem).

Tisková zpráva firmy Eurovia CS:

Budou rekonstruovány všechny dotčené umělé stavby, nástupiště v žst. Praha-Radotín a zřízena nová nástupiště v přesunuté železniční zastávce Praha-Velká Chuchle. Nástupiště budou přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v žst. Praha-Radotín i vybudováním výtahů. Do žst. Praha-Radotín je zapojena i odbočná trať z Prahy-Vršovic seřaďovacího nádraží, která bude od výjezdu z tunelu rovněž rekonstruována v rámci výhledového zčtyřkolejnění tratě na výjezdu ze stanice Praha-Radotín směrem na Černošice.

V rámci stavby se optimalizují provozní parametry na současně požadovanou úroveň, čímž dojde k zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zajištění spolehlivosti provozu. Dojde ke zvýšení rychlosti na 100 – 130 km/hod pro běžné vlaky a na 120 – 140 km/hod pro naklápěcí soupravy. Celý úsek bude mít po skončení prací nové trakční vedení. Pro umožnění funkce nových technologických zařízení budou zřízeny mnohakilometrové silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy, rovněž pro kompletní a komplexní rekonstrukci zařízení sdělovací techniky a vybudování zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.

Na stavbu Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) naváže stavba Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov a navazující úsek Praha-Radotín – Beroun, rozdělený na více staveb.

V roce 2019 jsou naplánovány především přípravné práce na zabezpečovacím zařízení. Vlastní stavební práce začnou v roce 2020 budou týkat zejména rekonstrukce obou kolejí v úseku Praha-Smíchov – Praha-Barrandov, v roce 2021 pak kolejí v úseku Praha-Barrandov – Praha- Velká Chuchle a sudé kolejové skupiny žst. Praha-Radotín. V roce 2022 budou provedeny práce v žst. Praha-Radotín na rekonstrukci liché kolejové skupiny. Stavba bude probíhat jen s nejnutnějšími krátkodobými výlukami, kdy železniční doprava bude zpravidla pouze omezena, nikoliv v celém úseku dlouhodobě nepřetržitě zastavena.

Předpokládané termíny výluk:
(bude průběžně aktualizováno – poslední aktualizace 7.9.2019)

  • 4.9. (od 7:50) až 2.12.2019 (do 17:50) – úsek Odb.Tunel – Praha-Radotín  výluka 2.traťové koleje a trakčního vedení nad touto kolejí z důvodu rekonstrukce zárubních zdí (km 6,0-6,3; 6,3-6,5; 6,7-7,0; 7,4-7,9; 8,0-8,5) a výstavby základů stožárů trakčního vedení,
  • 23., 24., 25.10.2019 (vždy od 8:30 do 18:30) – žst. Praha-Radotín 8. a 10.staniční kolej vč. trakčního vedení (8.SK od náv. Se17 po náv. L8. 10.SK od náv. Se18 po náv. Se31), krčské záhlaví a zhlaví (od návěstidla KL po návěstidla S4, S6, S8; střední od návěstidla S8 po návěstidla Se 17 a Se18) + trakční vedení nad staničními kolejemi č. 6., 6a z důvodu stavby základů stožárů trakčního vedení. Práce budou pokračovat částečně i ve dnech 26. až 28.10.2019 v liché skupině v souvislosti s výlukou 1.TK Radotín – Dobřichovice,
  • 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.11.2019 (vždy od 8:30 do 18:30) – žst. Praha-Radotín – viz text říjen 2019,
  • 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13.12.2019 (vždy od 8:30 do 18:30) úsek Odb.Tunel – Praha-Radotín – výluka 1.traťové koleje vč. trakčního vedení a staničních kolejí č.3 a 3c, bez TV, lichá jen TV, záhlaví a zhlaví krčské navazující na 1.TK (mezi návěstidly 3L po náv Se 15, včetně
    3c.SK).
ODKAZ
Reakce NPÚ na veřejné vyjádření zástupce Správy železnic a vyjádření Vědecké rady ve věci železničního mostu v Praze

Mimo projekt optimalizace proběhnou noční výluky ve dnech 4./5., 5./6., 6./7., 7./8. a 8./9.11.2019 vždy v době od 22:40 do 4:20 z důvodu oprav „zlíchovského“ nadjezdu. Vyloučena bude 2.traťová kolej vč. trakčního vedení mezi stanicemi Smíchov a Radotín, navazující radotínské záhlaví žst. Smíchov a dále řeporyjské záhlaví žst. Smíchov, bude zastaven provoz mezi Smíchovem a Hlubočepy.

Plánek stanice Smíchov:

Praha-Smichov_Vysehrad_Hr.Barrandov

Odkaz pro stažení souboru pdf

Plánek stanice Radotín:

Praha-Radotin

Odkaz pro stažení souboru pdf

Plánek odbočky Tunel:

Odb.Tunel_planek

Odkaz pro stažení souboru pdf


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
6 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Luboš
Luboš
25.8.2019 12:46

Zdravím. Nemohli by jste k těm kolejovým schématům, také zveřejnit ještě všechny přílohy, na které jsou v obou kolejových plánech odkazy. Děkuji. Popřípadě je zaslat na můj e-mail, ze kterého vám přišel dotaz. Děkuji.

Luboš
Luboš
Reakce na  J.A. Halla
28.8.2019 12:01

Díky za info k mému dotazu.

bkp
bkp
23.8.2019 09:41

Trochu nechápu, úsek Chuchle – Radotín je součást žst. Radotín, nebo v tom plánu není zmíněný?

mirekk
Admin
Reakce na  bkp
23.8.2019 20:54

Ne, v plánu výluk jsou zatím jen výluky, o nichž víme. To znamená do konce roku 2019.
V citaci tiskové zprávy je napsáno: „…v roce 2021 pak kolejí v úseku Praha-Barrandov – Praha- Velká Chuchle“