Postup prací na tunelech Mezno a Deboreč

Tunel Mezno

Tunel Mezno je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 840 m, z toho ražená část tvoří 768 m, navazující hloubená část u vjezdového portálu má délku 48 m a u výjezdového portálu 24 m.

Aktuálně (11.9.2019) byla zahájena ražba samotného tubusu.

Předtím musely být dokončeny a zprovozněny stavební objekty a provozní soubory pro zajištění stávajících vodních zdrojů pro obec Mezno a zemědělský podnik Mydlářka, které bylo nutné zrealizovat před zahájením prací na tunelu. V období května a června 2019 byla rovněž vybudována podzemní těsnící stěna umístěná vně podél stavební jámy vjezdového portálu pro ochranu těchto vodních zdrojů.

Od července 2019 pak byly obnoveny práce na hloubení a zajišťování stavební jámy výjezdového portálu, ze kterého je nyní prováděna i ražba tunelu.

Tunel Deboreč

Tunel Deboreč je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 660 m, z toho ražená část tvoří 562 m a navazující hloubené části u obou portálů mají délku 49 m.

Aktuálně pokračuje ražba tunelu z výjezdového (severního) portálu. K 11.9.2019 je již vyraženo 380 m (k 10.7.2019 bylo vyraženo 229 m).

Úvodní metry vedené v těžkých geologických podmínkách postupně přešly do příznivější geologie, kde byly zastiženy pararuly mírně zvětralé až zdravé pevnosti, lokálně byly zastiženy i tvrdé kompaktní horniny. Hornina má z hlediska ražby nepříznivý úklon vrstev, které upadají ven z čelby. Od stodruhého tunelového metru je pro rozpojování horniny využíváno trhacích prací. Ražba probíhala postupně ve vystrojovacích třídách 5b1, 5a, 4, 3 a aktuálně modifikovaná VT2 s primárním ostěním ze stříkaného betonu tloušťky 200 mm s jednou vrstvou KARI sítě 150 × 150 / 8 × 8 mm a radiálními kotvami Swellex délky 3 m. Délka záběru v kalotě je 1,5 m. Naměřené hodnoty deformací jsou příznivé, pod hodnotami předpokládanými v projektu.

ODKAZ
Modernizace železničního uzlu Žilina - stav prací v květnu 2024

V červnu 2019 byly dokončeny práce na hloubení a zajištění stavební jámy vjezdového (jižního) portálu.

Geotechnicky_monitoring_tunel_Deborec_(Tunel_3-2019)

Odkaz ke stažení souboru v pdf

VIDEO: Tak se staví tunel pod Deborečí (idnes.cz)


Technologické třídy výrubu (NRTM – nová rakouská tunelovací metoda):

  • 1 – velmi dobré podmínky ražení, stabilita více jak dva týdny, záběr bez omezení („co navrtá vrtačka“)
  • 2 – dobré podmínky ražení, stabilita dva dny až dva týdny, záběr kolem 3,0 m
  • 3 – zhoršené podmínky ražení, stabilita dvě hodiny až dva dny, zeminy tvrdé konzistence, záběr 2,0 – 2,5 m
  • 4 – nepříznivé podmínky ražení, stabilita méně než dvě hodiny, zeminy pevné konzistence, pevnost ve smyku je vyčerpána, záběr 1,5 m
  • 5a – velmi nepříznivé podmínky ražení, zeminy tuhé konzistence, záběr 0,8 – 1,0 m
  • 5b – velmi nepříznivé podmínky ražení, zeminy měkké konzistence, záběr do 0,8 m max.
  • nevhodné pro ražbu – zeminy kašovité konzistence a horší

Zdroje:

  • Tunel č. 3/2019
Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jarda Š.
Jarda Š.
13.9.2019 10:35

To tempo ražby tunelu Deboreč není sice vzhledem k VT příliš vysoké, ale odpovídá harmonogramu, není tam potřeba spěchat. Důležité bude, aby bez dalších větších komplikací probíhala ražba tunelu Mezno, kde opožděné zahájení už posunulo původní termín zprovoznění stavby.

simba
Autor
Reakce na  Jarda Š.
13.9.2019 15:15

S tím „kalupem“ dokáže vždy nějaký diskutující pobavit. Už jen proto, kdy bylo původně naplánováno mít hotové koridory jako komplet (tak asi 15 let zpátky) a jak dlouho se reálně staví (25 let tomu už).