Postup prací na tunelech Mezno a Deboreč

Tunel Mezno

Tunel Mezno je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 840 m, z toho ražená část tvoří 768 m, navazující hloubená část u vjezdového portálu má délku 48 m a u výjezdového portálu 24 m.

Aktuálně (11.9.2019) byla zahájena ražba samotného tubusu.

Předtím musely být dokončeny a zprovozněny stavební objekty a provozní soubory pro zajištění stávajících vodních zdrojů pro obec Mezno a zemědělský podnik Mydlářka, které bylo nutné zrealizovat před zahájením prací na tunelu. V období května a června 2019 byla rovněž vybudována podzemní těsnící stěna umístěná vně podél stavební jámy vjezdového portálu pro ochranu těchto vodních zdrojů.

Od července 2019 pak byly obnoveny práce na hloubení a zajišťování stavební jámy výjezdového portálu, ze kterého je nyní prováděna i ražba tunelu.

Tunel Deboreč

Tunel Deboreč je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 660 m, z toho ražená část tvoří 562 m a navazující hloubené části u obou portálů mají délku 49 m.

Aktuálně pokračuje ražba tunelu z výjezdového (severního) portálu. K 11.9.2019 je již vyraženo 380 m (k 10.7.2019 bylo vyraženo 229 m).

Úvodní metry vedené v těžkých geologických podmínkách postupně přešly do příznivější geologie, kde byly zastiženy pararuly mírně zvětralé až zdravé pevnosti, lokálně byly zastiženy i tvrdé kompaktní horniny. Hornina má z hlediska ražby nepříznivý úklon vrstev, které upadají ven z čelby. Od stodruhého tunelového metru je pro rozpojování horniny využíváno trhacích prací. Ražba probíhala postupně ve vystrojovacích třídách 5b1, 5a, 4, 3 a aktuálně modifikovaná VT2 s primárním ostěním ze stříkaného betonu tloušťky 200 mm s jednou vrstvou KARI sítě 150 × 150 / 8 × 8 mm a radiálními kotvami Swellex délky 3 m. Délka záběru v kalotě je 1,5 m. Naměřené hodnoty deformací jsou příznivé, pod hodnotami předpokládanými v projektu.

ODKAZ
Práce na stavbě Soběslav - Doubí, 1. etapa

V červnu 2019 byly dokončeny práce na hloubení a zajištění stavební jámy vjezdového (jižního) portálu.

Geotechnicky_monitoring_tunel_Deborec_(Tunel_3-2019)

Odkaz ke stažení souboru v pdf

VIDEO: Tak se staví tunel pod Deborečí (idnes.cz)


Technologické třídy výrubu (NRTM – nová rakouská tunelovací metoda):

 • 1 – velmi dobré podmínky ražení, stabilita více jak dva týdny, záběr bez omezení („co navrtá vrtačka“)
 • 2 – dobré podmínky ražení, stabilita dva dny až dva týdny, záběr kolem 3,0 m
 • 3 – zhoršené podmínky ražení, stabilita dvě hodiny až dva dny, zeminy tvrdé konzistence, záběr 2,0 – 2,5 m
 • 4 – nepříznivé podmínky ražení, stabilita méně než dvě hodiny, zeminy pevné konzistence, pevnost ve smyku je vyčerpána, záběr 1,5 m
 • 5a – velmi nepříznivé podmínky ražení, zeminy tuhé konzistence, záběr 0,8 – 1,0 m
 • 5b – velmi nepříznivé podmínky ražení, zeminy měkké konzistence, záběr do 0,8 m max.
 • nevhodné pro ražbu – zeminy kašovité konzistence a horší

Zdroje:

 • Tunel č. 3/2019

2 komentáře

 1. To tempo ražby tunelu Deboreč není sice vzhledem k VT příliš vysoké, ale odpovídá harmonogramu, není tam potřeba spěchat. Důležité bude, aby bez dalších větších komplikací probíhala ražba tunelu Mezno, kde opožděné zahájení už posunulo původní termín zprovoznění stavby.

  • S tím „kalupem“ dokáže vždy nějaký diskutující pobavit. Už jen proto, kdy bylo původně naplánováno mít hotové koridory jako komplet (tak asi 15 let zpátky) a jak dlouho se reálně staví (25 let tomu už).

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*