Jižní spojka – zdvoukolejnění; odb. Spořilov, Branický most (fotogalerie)

Staveniště odb. Spořilov nedaleko ONJ (foto: koridory.cz)

Prvního července 2023 byly zahájeny stavební práce na zdvoukolejnění železniční Jižní spojky v úseku od nově zřizované odb. Spořilov přes Branický most až po odb. Tunel. O stavbě jsme podrobněji psali v tomto článku (stručný popis stavby lze případně nalézt i v poznámce pod čarou u tohoto článku).

Aktuálně je uzavřena lávka pro pěší na Branickém mostě.  A veřejnosti nepřístupná má být po celou dobu trvání stavby (podle původního plánu do 30. července 2024).

Další plánované dopady v oblasti Malé Chuchle (termíny jsou orientační):

  • uzavření části ulice Zbraslavská v období 8.7.2023 – 20.7.2024 (úsek pod mostem, včetně části komunikace pro zřízení provizorního vjezdu na stavbu),
  • zábor prostoru mezi ulicí Podjezd a železniční tratí 8.7.2023 – 20.7.2024 (zařízení staveniště),
  • uzavírka ulice Podjezd 6.7. – 7.7.2023 (zřízení ochrany nad komunikací),
  • uzavírka ulice Podjezd 29.7. – 30.7.2024 (zřízení ochrany nad komunikací),
  • zřízení a odstranění ochrany nad cyklostezkou 12.7.2023 / 29.7.2024,
  • dopravní opatření ulice Strakonická 24.10.2023 – 6.1.2024 (po dobu omezení vždy dva pruhy v obou směrech).

Stavební práce nyní probíhají nejintenzivněji především na začátku a na konci stavby, t,j, v místě budoucí odbočky Spořilov nedaleko Odstavného nádraží Jih (ONJ) a na Branickém mostě. První přístupová cesta na most byla zřízena z Vrbovy ulice a dále po tělese nepoložené druhé traťové koleje.

Odb. Spořilov

vzniká nedaleko místa plánované a zčásti i vystavěné odb. Kačerov, vyprojektované v rámci modernizace vršovického seřaďovacího nádraží  v druhé polovině 80. let 20. stol. Součástí stavby byl i vznik trianglu kolem ONJ (mimo odb. Kačerov také odb. Michle). V rámci navazujících staveb měla být zdvoukolejněna železniční Jižní spojka a vybudována Barrandovská spojka z Branického mostu na Žvahov (s tunelem pod Barrandovem a novým viaduktem v Hlubočepích). Přípravu těchto staveb, naplánovaných na devadesátá léta zastavily hospodářsko-politické změny po listopadu 1989.

Odb. Spořilov

Zast. Praha-Kačerov

na trati z Prahy do Vraného (a dále do Čerčan nebo Dobříše) byla dána do užívání koncem roku 2014.

Zastávka má jen minimální vybavení, malý zděný přístřešek se statickými informačními prvky, bez elektronických informačních panelů, avšak je vybavena dálkově ovládaným staničním rozhlasem i osvětlením.

Se stanicí metra a zastávkami městských autobusů je železniční nástupiště propojeno lomeným šikmým chodníkem se zkracujícím schodištěm ve svahu zářezu a navazujícím podchodem pod Michelskou ulicí, na jižní stranu Michelské ulice vede další bezbariérový chodník. Přístup z železničního nástupiště do podchodu je bezbariérový, z podchodu se však nelze bezbariérově dostat na severní stranu Michelské ulice a tedy ani ke stanici metra. Nebyla zde zřízena ani šikmá rampa pro kočárky, protože by zužovala šířku schodiště. Rovněž sama stanice metra Kačerov dosud nemá výtah a nemá ani eskalátor pro směr dolů na nástupiště. Zástupci ROPID a DPP uvedli, že se pokoušeli situaci řešit, ale bez rekonstrukce terminálu a stanice metra Kačerov to není možné a potřebná rekonstrukce se stále odkládá.

U přilehlého konce podchodu je neveřejný vstup na služební lávku, která vede po východní straně mostu metra k depu metra. Na veřejnou lávku na západní straně mostu metra, která vede k autobusovým garážím Kačerov, se lze dostat oklikou přes autobusové nástupiště na Michelské ulici.

Zastávka se tedy v této podobě nedožije ani věku délky jedné dekády a bude zcela přebudována tak, aby umožnila přístup k oběma tratím, které tudy prochází. Zřízeno zde bude nové ostrovní nástupiště délky 220 m. Přístup na nástupiště bude zajištěn prostřednictvím nového schodiště, pro zajištění bezbariérového řešení bude součástí lávky i výtah pro cestující. Stanice metra „C“ Kačerov by nyní rovněž měla procházet rekonstrukcí (více zde).

Zast. Praha-Kačerov

Braník/Branický most

Braník/Branický most
Parní lokomotiva 498.105 v čele rychlíku č. 451 Praha – Plzeň na Branickém mostě v roce 1971 za výluky železničního mostu pod Vyšehradem (zdroj: Železničář)

Stručný popis stavby:

Navržené technické řešení předpokládá zdvoukolejnění železniční trati v úseku žst. Praha-Krč, obvod Spořilov – odb. Tunel v délce 6,42 km (km 3,779 – km 10,194) a modernizaci navazujících jednokolejných propojení úseků v celkové délce 0,9 16 km (km 3,619 – km 3,779). V úseku km 3,619 – 3,779 a km 10,194 – km 10,953) dochází pouze ke směrové a výškové úpravě s ohledem na navazující úseky, včetně Chuchelského tunelu. Trať v Chuchelském tunelu není součástí tohoto projektu a nebude se zdvoukolejňovat.

Začátek stavby je v km 2,492 trati Praha-Vršovice – Praha-Krč a v km 3,619 trati Praha-Zahradní Město – Praha-Krč. Konec stavby v km 10,953 trati odb. Tunel – Praha-Radotín.

V zastávce Praha-Kačerov je navrženo nové ostrovní nástupiště délky 220 m. Přístup na nástupiště bude zajištěn prostřednictvím nového schodiště, pro zajištění bezbariérového řešení bude součástí lávky i výtah pro cestující.

Bude vybudováno nové zabezpečovací a sdělovací zařízení s přípravou pro dálkové ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha. Umístění návěstidel bude navrženo z pohledu budoucího nasazení ETCS. Kabelizace bude navržena pro výhledovou trakční soustavu 25 kV, 50 Hz.

Veškeré technologické části v žst. Praha-Krč budou vymístěny do nové technologické budovy, což umožní realizaci související stavby „Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Depo Písnice“.

Nový železniční svršek tvaru 60E2 v koleji č. 1 a 2 bude navržen na betonových bezpodkladnicových pražcích s hmotností min. 300 kg s pružným upevněním W14.

Všechny mostní objekty budou navrženy s přechodností traťové třídy D4 UIC/120 km/hod a D2/160 km/hod.

Bude vybudováno nové trakční vedení.


 

ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni
Upozorni mě
Upozornit na
guest
16 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Avia_Furgon
1.9.2023 08:56

Přijde autoru J. A. Hallovi košer vykrást bez dovolení moje fotografie, když už je tak ubohý, že se nezmůže na vlastní?!

A ne, to, že tam uvedete autora (beztak chybně!), Vás neomlouvá. Vlastníkem fotek není K-report, autor fotek je uvedený na obrázcích ve vodotisku. No já věděl, proč tam ten vodotisk dávám, přesně kvůli takovýmhle šmejdům.

Ukradené fotky smažte, máte-li kouska cti v těle
a pořiďte si vlastní, dokážete-li to.

Ivo.

Jindra Vlach
Jindra Vlach
Reakce na  Avia_Furgon
2.9.2023 08:19

Nooo… trochu silná slova (šmejdi), napadení zda si autor dokáže pořídit vlastní fotky.
Tento web sleduju snad už od jeho založení tuším v roce 2006. A mohu říct že to obrovské množství fotografií si autoři pořizují sami až na nšjakou tu výjimku. Co se tak koukám na těch pár vašich fotek na k-rep, vy si hrajete na velkého reportéra, zatímco web koridory.cz má veškerý svůj obsah, přesto že za ty roky si autoři „vyšlapali“ pěkných pár stovek kilometrů k tvorbě obsahu vlastníma nohama, licenci k volnému využití.
Trošku se nad sebou zamyslete než někoho takto napadnete.
Na těch fotkách vidím v popisku „autor/zdroj: ivo.cz/k-report.net“. Pro vás by to měla být pocta, že tento web vaše 4 ubohé fotky použil víceméně jako ilustrační do kvalitního článku s kvalitními informacemi, zatímco vy je fláknete na DF, kde mají pár shlédnutí.

Jak říkám, zamyslete se nad sebou než někoho takto vulgárně napadnete.

Avia_Furgon
Reakce na  Jindra Vlach
3.9.2023 20:46

Pane Jindro,
je zcela irelevantní, jak dlouho sledujete tento web.

„Pro vás by to měla být pocta, že tento web vaše 4 ubohé fotky použil víceméně jako ilustrační do kvalitního článku s kvalitními informacemi, zatímco vy je fláknete na DF, kde mají pár shlédnutí.“
To jako fakt??
Mimochodem, netuším, co je „DF“.

Mýlíte se, pokud si myslíte, že si kdokoli může ukrást jakoukoli cizí fotografii a vrazit ji bez svolení autora na svůj veřejný web.

Většina fotografií je chráněna autorskými právy. Fotografie je totiž považována za autorské dílo a váže se k němu skupina práv, která náleží jejímu autorovi. Použití fotografie bez souhlasu autora je možné pouze pro osobní potřebu fyzické osoby. Uvedením autora či zdroje, odkud fotografie pochází, se třetí osoba nijak nezbavuje svojí odpovědnosti za zásah do práv autora.

Zamyslete se nad sebou, než budete veřejně schvalovat minimálně přestupek.
Ostatně, oprávněnost mojí výhrady nejlépe dokumentuje to, že fotografie, jejichž jsem autorem, již z tohoto webu byly staženy. V pořádku.

Přeji Vám mnoho hezkých chvil nad dalšími kvalitními články s kvalitními informacemi.

Upravil před 9 měsíců Avia_Furgon
Kozak
Kozak
Reakce na  Avia_Furgon
26.5.2024 08:36

Dobrý pracovník, to daleko dotáhne.

Jenda
Jenda
Reakce na  Avia_Furgon
2.9.2023 09:22

Pozor na jazyk a ode dneška si dávej velkej pozor na to kam při focení svých velkolepých a vysoce cenných fotek lezeš a koho fotíš!

Avia_Furgon
Reakce na  Jenda
3.9.2023 21:04

Ale božíčku, Jendo, i Ty jeden siláku, jdi Ty…
Oprávněnost mojí výhrady nejlépe dokumentuje to, že fotografie, jejichž jsem autorem, již z tohoto webu byly staženy.
Udělej si příležitostně delší volno a během něho se pokus mozkovým myšlením pochopit, proč byly staženy. Nápověda: opakuj si „oprávněnost výhrady“ a „fotky byly staženy“. Držím palce.

mirekk
Admin
Reakce na  Avia_Furgon
3.9.2023 23:21

Ty fotky jsem smazal proto, že se nemíním dohadovat s takovou kapacitou jako jste Vy

Jindra Vlach
Jindra Vlach
Reakce na  mirekk
26.5.2024 09:30

Avie to asi nepochopila, ale je to opravdu vtipná a „trefná“ odpověď-. odpověď. To si musím pamatovat pro případ, že někdy budu potřebovat kulantně odpovědět podobné „kapacitě“

Upravil před 20 dní Jindra Vlach
Pavel
Pavel
17.8.2023 14:52

Dobrý den, nevíte jestli bude provedeno protihlukové opatření? Případně jaká forma? Existuje vizualizace? Přeji pěkný den. Pavel

mirekk
Admin
Reakce na  Pavel
17.8.2023 19:06

Jediné co jsem dohledal, je fotka údajně z projektu z r. 2009, kde jsou na mostě skleněné PHS výšky odhadem 3-3,5 m. Ale vizualizaci jako takovou jsem nikde nenašel

VJY
VJY
15.7.2023 14:55

A nedal by se z3kolejnit

Jindra
Jindra
11.7.2023 15:49

Ano, ta budova je opravdu nedokončené stavědlo. V 90. letech to byl jen chátrající skelet, později bylo adaptováno k soukromým účelům. Navazující část trianglu byly dokončena celá jako spodní stavba vč. lože. Zářez byl pak zasypán někdy v nultých letech.