Stavební práce na Jižní spojce začnou s prázdninami. Správa železnic získala další peníze z CEF

Branický most po zdvoukolejnění (vizualizace: Správa železnic)

Se začátkem prázdnin se rozběhnou práce na zdvoukolejnění Branického mostu, který se nachází mezi stanicemi Praha-Radotín a Praha-Krč. Správa železnic v květnu získala společné územní rozhodnutí a stavební povolení a aktuálně vybrala také zhotovitele stavby. S nabídkovou cenou 2 148,5 milionu korun bez DPH v tendru uspěla společnost „TBR + PORR + EŽ + GJW – KRČ“, tvořená společníky Metrostav TBR, PORR, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha. Práce potrvají celkem 13 měsíců.

Realizace stavby umožní odklon vlaků mezi hlavním a smíchovským nádražím během plánované rekonstrukce mostů pod Vyšehradem. Vybuduje se především druhá traťová kolej v úseku od odbočky Tunel, nacházející se před Branickým mostem, do stanice Praha-Krč. Současně vznikne i nová odbočka Spořilov, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou.

Projekt zahrnuje rovněž sanaci Branického mostu, vybudování nového přemostění Údolní ulice a výstavbu technologických objektů v Krči a na Spořilově. Dosud jednokolejná zastávka Praha-Kačerov získá nové nástupiště s délkou 220 metrů, přestup na metro a autobusy MHD zajistí nová lávka.

Branický most, nazývaný také most Inteligence, pochází z poloviny minulého století. Železniční provoz na něm odstartoval v roce 1964. Přestože se původně budoval jako dvoukolejný, stavbaři na něm nakonec položili pouze jednu kolej. V současnosti je využívaný především nákladními vlaky a tvoří součást nákladního průtahu Prahou. Významným hlediskem hodnocení nabídek proto bylo zkrácení období, po které bude na mostě během provádění prací nutné přerušit dopravu.

Více informací o stavbě zde.


Správa železnic získala z programu CEF dalších 10,9 miliardy korun.

Správa železnic pokračuje v úspěšném získávání dotací z Nástroje propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF) v novém dotačním období 2021–2027. V druhé výzvě programu získalo grant pět velkých stavebních projektů. Dotace v celkové výši 10,9 miliardy korun půjde do klíčových staveb v pražském uzlu, traťového úseku Karlštejn – Beroun a železniční stanice Havířov.
Finanční prostředky byly schváleny pro tyto stavby:

ODKAZ
Reakce NPÚ na veřejné vyjádření zástupce Správy železnic a vyjádření Vědecké rady ve věci železničního mostu v Praze

•          Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží

•          Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov

•          Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov

•          Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)

•          Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Jedním z klíčových železničních projektů současnosti je modernizace pražského železničního uzlu včetně napojení centra Prahy na ruzyňské letiště, kam patří i stavba Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží. Zahrnuje kompletní rekonstrukci železniční stanice včetně odstavných kolejí, ke stávajícím sedmi u nástupišť budou vybudovány dvě nové pro vlaky na Letiště Václava Havla Praha. Nová platforma nad nástupišti umožní propojení ulice Na Florenci, nástupišť na Masarykově nádraží a Hybernské a Opletalovy ulice. Veškeré přístupy v rámci modernizované stanice budou bezbariérové.

Stavba Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov obsahuje kompletní modernizaci železniční stanice, nové 4. nástupiště a prodloužení podchodů do připravovaného parkoviště P+R v investici hlavního města Prahy. Z dotace bude financována i lávka, která bezbariérově propojí obě strany železniční stanice a zajistí i přístupy na nástupiště. V návaznosti na tuto stavbu plánuje hlavní město Praha vybudovat na platformě nad nástupišti Terminál Smíchovské nádraží, který propojí příměstskou a dálkovou autobusovou dopravu s železniční a městskou hromadnou dopravou. Správa železnic naváže v budoucnu na rekonstrukci stanice modernizací nádražní budovy s možností vybudování administrativních prostor pro potřeby resortu dopravy.

Stavba Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) je dalším z projektů modernizace trati mezi Prahou a Berounem. Stavba navazuje na již dokončenou přestavbu berounského železničního uzlu a týká se železniční trati v délce 7,1 km včetně železniční zastávky v Srbsku. Traťová rychlost se zvýší až na 140 km/h. Z důvodu zvýšení kapacity trati a snížení vlivu výlukové činnosti bude nejprve vybudována výhybna Lom a následně bude modernizována železniční trať. Stavba se nachází v CHKO Český kras v úzkém údolí řeky Berounky s obtížným přístupem na staveniště. Proto bude Správa železnic při rekonstrukci kolejového svršku a spodku po zhotoviteli vyžadovat použití nejmodernějších technologií umožňujících zásobování stavby z železnice a maximálně urychlujících dobu výstavby.

ODKAZ
Vysokorychlostní trať mezi pražskými Vršovicemi a Běchovicemi má projektanta

Zdroj: 

  • Správa železnic – tiskové zprávy

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
gogo
gogo
18.9.2023 21:25

A bude se zdvojkolejnovat i tunel Chuchelsky? A propo, cca pred 3 lety tam v tunelu a na mostě tahali nové měděné dráty.