Reakce NPÚ na veřejné vyjádření zástupce Správy železnic a vyjádření Vědecké rady ve věci železničního mostu v Praze

Památkově chráněné je i celé předmostí výtoňského mostu na vyšehradském břehu Vltavy (foto: koridory.cz)

NPÚ, ÚOP v Praze reaguje na rozhovor ředitele odboru přípravy staveb Správy železnic Pavla Paidara, který vyšel na serveru Zdopravy.cz dne 9. srpna 2023 pod titulkem „SŽ: Na Vyšehradském mostě by se nemělo experimentovat. Vyvracet kritiku nás stojí energii“.

Ředitel Paidar v rozhovoru mimo jiné komentuje aktuální stav projektu železničního mostu na Výtoni: „…dopracováváme architektonickou studii, která je pokračováním soutěžního dialogu. Na to dohlíží expertní skupina složená ze zástupců vedení Prahy a dalších zainteresovaných stran včetně zástupců Národního památkového ústavu.“  Uvedený komentář je zavádějící, neboť spojuje NPÚ s návrhem vzešlým ze soutěžního dialogu a vytváří dojem, že s ním NPÚ nejen souhlasí, ale i aktivně pracuje na jeho dotvoření.

NPÚ v kauze železničního mostu dlouhodobě sleduje zachování kulturní památky a žádá její komplexní opravu. Již dříve jsme upozornili na skutečnost, že výběru preferované varianty obnovy zahrnující zřízení nového přemostění přes řeku pro tři koleje nepředcházelo ze strany SŽ skutečně komplexní porovnání všech relevantních možností, mezi něž patří též oprava původní ocelové konstrukce či případná náhrada kopií.

Soutěžní dialog, který vyhrál návrh ateliéru 2T Engineering, byl z pohledu NPÚ nastaven chybně. Jeho předmětem nemělo být řešení otázky, zda kulturní památku nebo její část zachovat, či nikoli.  Stejně tak není možné soutěžit principiální otázky její obnovy. Ty je třeba dle vyhodnocení relevantních průzkumů rozhodnout předem a v souladu s nimi formulovat zadání následné soutěže.

NPÚ, ÚOP v Praze na tyto skutečnosti upozorňoval v předstihu – před vypsáním soutěžního dialogu – s tím, že soutěžit by se zde mělo pouze přemostění pro třetí kolej a nová železniční zastávka na Výtoni. Problém vyjádřený ve sdělení ředitele Paidara, že „z právního hlediska to prostě není tak jednoduché“, v SŽ by se nyní „museli vypořádat i s původní soutěží“ a dostali by se „do velkých problémů“, neboť „nemůžeme si hrát na to, že jsme tu léta s vědomím Prahy něco připravovali a teď se nad tím zavře voda“, lze pochopit. Jedná se však bohužel o logický výsledek zvoleného postupu, neboť soutěžní dialog byl připraven navzdory tomu, že byl včas k dispozici nesouhlasný postoj NPÚ.

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

NPÚ svého zástupce do „expertní skupiny“ – jak je uvedeno výše – delegoval. Momentálně totiž stále „běží porovnání varianty rekonstrukce mostu s přidáním třetí koleje versus nové konstrukce“, což poněkud neochotně přiznává i ředitel Pavel Paidar. Zastoupení našeho názoru v expertní skupině vnímáme jako důležité i v obecné rovině. To je ostatně i odbornou rolí Národního památkového ústavu.


„Vědecká rada generální ředitelky podporuje postoj NPÚ ve věci zachování a památkové obnovy Výtoňského mostu. Rada konstatuje, že most je chráněnou kulturní památkou, která je nejen významnou součástí vnitřního panoramatu Pražské památkové rezervace, ale také jedinečným příkladem cenné autenticky dochované historické konstrukce, jejíž zachování musí být při obnově trati jednoznačnou prioritou. Stejně tak rada doporučuje prověření provozní nutnosti třetí koleje. Vědecká rada rovněž upozorňuje na nezbytnost prověřit dopady projektu na oblast Výtoně a navazujícich části Nového Města, které jsou součastí Pražské památkové rezervace a jejichž historické prostředí je třeba respektovat.“

Podle informací sdružení Nebourat bylo toto vyjádření podpořeno jednohlasně.

Členy vědecké rady jsou:
doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D. – předseda
doc. PhDr. Josef Štulc, CSc. – místopředseda
prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, CSc.
Pavel Jerie
Mgr. Karel Ksandr
Ing. arch. Karel Kuča
Ing. arch. Miloš Solař (tajemník)
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D.
Ing. arch. Josef Pleskot
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.
Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus
Mgr. Petr Pavelec, PhD.
Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. František Chupík, PhD.
doc. MgA. Adam Pokorný, PhD.
doc. Mgr. Karel Nováček, PhD.
prof. PhDr. Pavel Zatloukal

ODKAZ
Jižní spojka - zdvoukolejnění; odb. Spořilov, Branický most (fotogalerie)

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
VJY
VJY
13.9.2023 17:20

Je to starý hnusný rámusák. Jediný problém je, že si na něj lidi už nějak zvykli. Asi tak jako na vyražený zub. Člověka to rozčiluje, ale časem se s dírou smíří a přijme ji jako nezměnitelný fakt. Návrh soutěžního dialogu považuji za skvělý. Elegantní. lehký nadčasový. Návrhy na dostavbu dalšího most jsou všechny zoufalé. Prostě jako pěst na oko.

Alibaba
Alibaba
10.9.2023 19:38

A může ta „kopie“ splňovat požedavky současných norem (šířka, hluk, prostor pro elektriku, průběžné kolejové lože)? Jediný co bych věžil, že bude splněna nosnost tohoto mostu, teda pokud nějaký mimoň nebude požadovat materiál původní kvality a rozměrů mostovky.
Nebo to bude přesná kopie (včetně nevyhovující technologie nýtování) to jest včetně pro údržbu absolutně nevyhovujících detailů?

Pako
Pako
8.9.2023 17:02

Dovolím si upozornit, že byl zveřejněn v https://zdopravy.cz/vysehradsky-most-v-principu-opravitelny-je-otazka-ale-je-zda-to-dava-smysl-rika-expert-176505/ konečně názor odborníka zodpovědného za monitoring mostu, který považuje snahu o rekonstrukci ocelové konstrukce za možnou, ale naprosto nesmyslnou a v podstatě takřka neproveditelnou. Výsledkem bude v lepším případě kočkopes, kde bude něco málo původního proloženo (jako maso špekem ve špízu) novými kusy ocelových profilů. V horším případě se zjistí, že po této neskutečně pracné a drahé výměně bude nutno pokračovat ve velice krátkém horizontu několika málo let v další výměně a pak další a další až nakonec budeme mít most vlastně úplně nový. Nepůvodní, památkově nehodnotný, neúnosný, nemoderní, nezatrolejovatelný 25 kV/50 Hz, bez možnosti třetí koleje atd.