Vysokorychlostní trať mezi pražskými Vršovicemi a Běchovicemi má projektanta

Správa železnic vybrala zhotovitele technického návrhu vysokorychlostní trati (VRT) v uzlu Praha. Projekt v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí připraví sdružení společností SUDOP Praha, EGIS RAIL, Mott MacDonald CZ a MOTT MACDONALD. Součástí projektu bude také výstavba čtvrté traťové koleje mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň, která výrazně navýší kapacitu železnice na tomto úseku koridoru.

Trať bude navazovat na již projektovanou VRT Polabí mezi Běchovicemi a Poříčany. Díky ní budou moct vlaky zajet do pražského uzlu a obsloužit stávající nádraží. Projektanti navrhnou trať v husté městské zástavbě, přičemž důraz je kladen na minimalizaci vlivů provozu na okolí a také na začlenění do stávajícího urbanismu hlavního města. Proto součástí zakázky není pouze navržení samotné trati, ale také nalezení optimálního řešení citlivého k místním podmínkám a lokálním specifikům dotčených městských čtvrtí. Součástí zakázky je také požadavek na úzkou spolupráci projektanta s městskými částmi i soukromými investory, aby výsledný návrh podpořil další rozvoj jednotlivých lokalit.

Nová dvanáctikilometrová trať bude využívána výhradně osobní dopravou. Do stávající železniční sítě bude napojena v Běchovicích a Vršovicích. Součástí projektu je i dostavba železniční stanice Praha-Zahradní Město a napojení na VRT. Vlaky na trati využijí maximální rychlosti 200 km/h, při průjezdu zastavěným územím se rychlost dále sníží na úroveň, která je v souladu s běžným provozem vlaků ve městě.

Při zadání zakázky využila Správa železnic metody Best Value Approach a Best Value Procurement, které hodnotí kvalitu nabídek účastníků výběrového řízení. Projekt zahrnuje také úpravy stávajících tratí. Dodavatelé tak připraví technický návrh čtvrté traťové koleje mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň a realizaci tzv. Jahodnické spojky, tedy propojení tratí z Prahy-Malešic do Běchovic a Libně. Spojku využijí především nákladní vlaky. Dokumentace vznikne také pro nové odstavné nádraží ve Strašnicích, které bude sloužit vysokorychlostním soupravám.

ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni

VRT Praha přispěje k rozšíření kapacity pražského uzlu pro osobní i nákladní dopravu. Výstavba by měla začít na konci roku 2028.

Mapa plánovaného úseku VRT na území Prahy (zdroj: Správa železnic)

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře