Souhrnně a stručně ze staveb čtvrtého koridoru

Heřmaničky - montáž mostních polí jedné z estakád v půli října 2019 (foto: koridory.cz)

(aktualizace 27.11.2019)

Soběslav – Doubí u Tábora

O této stavbě pravidelně informujeme a za to patří velké díky Martinovi (naposledy zde). Přípravné práce jsou zde v plném proudu a půlku 855 m dlouhé Černovické estakády postaví firma Metrostav a.s. (konkrétně tým Ing. Petra Hanzala z divize 5.), neboť již má zkušenosti z výstavby mostu dálnice D3 tamtéž. Firma postaví i 30 m dlouhý tunelový most, sloužící současně i pro potřeby biokoridoru.

„Velký oříšek nás čeká hned na začátku prací. Naše polovina 27polové černovické estakády se totiž nachází v meandru Černovického potoka. Proto musíme v prostoru mokřadu prvně vybudovat vysoce únosnou přístupovou komunikaci a provizorní přemostění potoka pro přejezd těžké stavební mechanizace. Kvůli komplikovaným geologickým poměrům založíme železobetonovou spodní stavbu hlubinně na velkoprůměrových pilotách – nejdelší budou měřit až 30m – a jen do nich bude nutné uložit téměř 10 000 m3 betonu. Staveništní komunikace poslouží i pro navážení ocelové nosné konstrukce, kterou pro nás vyrobí divize 3. Výška nosníků přitom bude téměř 3m a délka až 25 m. Celkově bude na stavbu navezeno bezmála 2000 tun konstrukční oceli,“ popisuje vedoucí projektu Ing. Petr Hanzal.

Spřažená ocelobetonová trámová konstrukce mostu překoná nejen Černovický potok a přeložku komunikace III. třídy ze Soběslavi do Sedlečka, ale umožní i volný pohyb zvěře pod mostem.

Jako biokoridor bude sloužit také druhý most, za jehož výstavbu divize 5 odpovídá. Bude přesýpaný, 30m dlouhý a založený na velkoprůměrových pilotách. Jeho dvě šikmé železobetonové klenby o rozpětí 2 × 16 m budou mít společný pilíř vylehčený otvory.

„Máme hotové zařízení staveniště, skrýváme ornici, budujeme přístupové komunikace a začínáme už i práce na pilotovém založení. Při navážení materiálu spolupracujeme s divizí 4, stavební dřevo a překližky bereme od divize 6, drobnou mechanizaci si půjčujeme u divize 11 a odběry i zkoušení betonů a zemin pro nás provede firma SQZ. Takže opět spolupracujeme se spolehlivými kolegy,“ uzavírá Ing. Hanzal.

(Čtrnáctideník Metrostav č. 20/2019)

Dodejme, že takřka devítikilometrový úsek by měl být dokončen na jaře 2023 a celková hodnota projektu spolufinancovaného z EU překročí 3,8 mld. korun.

Čtěte také  Modernizace seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice v letech 1960 - 2000

Sudoměřice u Tábora – Votice

Kdo jezdí občas kolem, značně pokročilé stavební práce vidí. Spodní stavba pláně nové železniční stanice Červený Újezd je takřka dokončena, pilíře a opěry mostních objektů jsou osazovány ocelovými konstrukcemi (sestavena mimo a následně nasunuta byla např. konstrukce u obce Radíč, u Heřmaniček jsou konstrukce též sestavovány vedle a následně vyzdvihnuty a uloženy jeřáby). Byla dokončena staveništní objízdná komunikace kolem obce Radíč. V tunelech Mezno a Deboreč zdárně pokračuje ražba.

Tunel Deboreč má z celkové délky 660 m ražených 562 m. K 30. září 2019 bylo vyraženo 341 m v kalotě a 307 m v opěří. Od 9.9. do 4.10.2019 byly práce na ražbách přerušeny z důvodů překročení varovných stavů deformace primárního ostění. Byla přijata stabilizační opatření (realizace dočasné protiklenby v kalotě a dodatečné radiální kotvení v úseku cca 30 m) a proveden průzkumný jádrový horizontální předvrt délky 40 m z čelby kaloty. Předtím byl denní záběr kolem 1,6 m.

U tunelu Mezno byla ražba slavnostně zahájena 11. září 2019. Z jeho celkové délky 840 m činí ražená část 768 m. K 30. září 2019 bylo vyraženo 51 m s průměrným denním záběrem 1,5 m (mimo prvních 15 m, kdy byl denní záběr 1 m pod ochranou mikropilotového deštníku). K rozpojování horniny je využíváno trhacích prací. Přímo v areálu zařízení staveniště je výrub deponován, drcen a následně využíván v rámci budování nové trasy koridoru. Souběžně s ražbou probíhají práce na hloubení a zajišťování stavební jámy vjezdového portálu.

Tunely Mezno a Deboreč

Tunel Deboreč (.pdf) – článek z časopisu Tunel č. 4/2019 

Slavnostní zahájení ražby tunelu Mezno dne 11. září 2019:

Nepřetržitá pětitýdenní výluka vlakového provozu na stávající trati je v úseku Chotoviny – Olbramovice naplánována od 15. února do 27. března 2020. Po celou tuto dobu budou všechny vlaky nahrazeny autobusy.

 Praha-Hostivař – Praha-Vršovice – (Praha hl.n.)

O zprovoznění části (rekonstruované) liché kolejové skupiny a zahájení zkušebního provozu ve středu 27. listopadu 2019 a 4. nástupiště ve čtvrtek 12. prosince 2019 jsme informovali již koncem srpna resp. v „předvečer“ předání do užívání. Novou část kolejiště osobního nádraží zajišťuje elektronické stavědlo ESA 11 ve verzi ESA 44 (s EIP – Electronic Interface Panel aneb Panelem elektronických rozhraní a PMI – Point Machine Interface aneb Jednotkou ovládání přestavníků), obsluhované z jednotného obslužného pracoviště (JOP), umístěného v dopravní kanceláři. Pro zjišťování volnosti úseků jsou použity počítače náprav (PCN).

Od 27.11.2019 tak budou aktivovány následující vnější prvky zabezpečovacího zařízení: návěstidla JL, S7, S9, S11, S13, S15, L15, L13, L11, L9, L7, 203VS, 105S, Se1, Se11, Se12, Se22, Se24, Se28, Se33, Se38, Se41, Se43, Se44, Se45 a Se46., elektromotorické přestavníky výhybek č. 2, 3, 9, 10, 13, 14ab, 21, 22, 26, 27, 37, 39ab, 46, 50, 53, 54, 56 a
výkolejek Vk2 a Vk3. Výhybka č.35 bude opatřena výměnovým a odtlačným zámkem a uzamčena v závislosti na výkolejce Vk4. Výsledný klíč Vk4/35t/35 bude uzamčen v elektromagnetickém zámku umístěném v kolejišti u výkolejky Vk4. Výhybky č. 13,14b, 19, 39a budou kromě přestavníku, do doby vložení druhé výhybky z výhybkové
spojky,opatřeny výměnovými zámky a uzamčeny v přímém směru.

Původní část kolejiště je nadále ovládána releovým zabezpečovacím zařízením (RZZ) AŽD 71 z roku 1973 (s rekonstrukcemi v letech 1987 a 1989).

Schéma stavu kolejiště stavby platné od 27.11.2019:

Schéma kolejiště stavby platné od 27.11.2019

Schéma stavu kolejiště stavby platné od 12.12.2019:

Ovládací pult RZZ AŽD 71, Praha-Vršovice 2019 (foto: ADP):


 

12 komentářů

 1. V článku se pise,ze nepřetržitá pětitýdenní výluka vlakového provozu na stávající trati je v úseku Chotoviny – Olbramovice naplánována od 15. února do 27. března 2020. Opravdu v roce 2020??? Vždy se psalo,te až v roce 2021, že v roce 2020 žádná výluka neni.
  Děkuji

  • Ano opravdu v roce 2020. Rok 2021 by měl být bez výluk. Bude se dělat napojení u Sudoměřic (svršek, TV, zab.zař.), protidotykové zábrany na mostě I/3 u Mezna, úprava kolejiště, TV, zab.zař. a nástupiště v Heřmaničkách, vrtání na mostu pod Arnoštovicemi, Nazdický zářez a překopy pro hlavní kabelovou trasu pod stávající tratí

 2. Ms: zvláštní,ze vždy psali az v roce 2021 a i z laicke logiky 😂 bych usuzoval,ze napojení atd bude až v roce 2021, kdy budou práce finisovat.obavam se,ze v roce 2021 přijdou s tim,ze znovu bude výluka.pekmy opruz.navic,kdyz rada autobusových linek končí v prosinci. 😞

   • Ms: takže celý úsek se zprovozní až v roce 2022 nejdříve? To je Teda komedie. 😞😞 Lidi,kteri proglhlasuji termíny a pak to není,by měli asi změnit práci.ostuda.

    • Původní termín dokončení všech železničních koridorů v ČR byl rok 2010, tak nám tu něco povídejte o zpoždění. První úsek modernizace tratí v rámci tzv. koridorů byl zahájen 28.června 1994 stavbou v úseku Úvaly – Poříčany. Letos to tedy bylo 25 let. Hotovo dosud není a první úseky už se opravují či znovu modernizují. Problémy na stavbách byly, jsou a budou, nikdy nevíte (i přes hydrogeologický průzkum), čím Vás nakonec příroda při ražbě překvapí.

  • Pokud si dobře vzpomínám, tak byly během stavby plánovány 2 – 3 dlouhodobé výluky. Plány jsou od toho, aby se měnily podle momentální situace a potřeby. Navíc se projekt stavby za pochodu přepracovává na 200 km/h (i když ve finále je to na tak krátkém úseku se smíšeným provozem reálně k ničemu – to přestříhávání pásky u rychlostníku s číslicí 200 bude ale pompézní a mediálně vděčné, jak jinak).

 3. Provizorní výhybka v Sudoměřicích bude z důvodu umožnění vjezdu na stavbu 2.TK. Návoz materiálu a vjezd kolejové techniky. Druhý bude v Heřmaničkách

 4. Simba: já myslel zpoždění od zahájení stavby. Jasně že koridory a dálnice v ČR jsou,bohuzel,daleko za původními termíny… Slibama nezarmoutis. 🙁 Ale nechápu že když prohlásí,ze to bude v roce 2021 a vše jede dobře,tak najednou se dozvím,ze to bude o rok později. Tunel deborec na to nemá vliv. A kdy se rozhodlo o změně na 200km v hod? To už tedy bude na sto procent takhle??

  • Pokud máte v ražbě skluz (a nejen pod Deborečí, i u Mezna se tato začala později), tak se obávám, že to má velký vliv. Stejně jako úpravy projektu na 200 (ty se ale řešily už v roce 2012, kdy byly smeteny ze stolu). Na zprávy agentury JPP sice nemá cenu reagovat, ale cosi se proslýchá i o problémech s některými mosty kvůli podloží.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*