Krátký pohled na probíhající rekonstrukci Negrelliho viaduktu

Negrelliho viadukt - pohled ze západního křídla Karlínských kasáren | Autor: Pavel Vilgus, Wikimedia

Rekonstrukce pražského železničního Negrelliho viaduktu započala letos v červenci a mě se naskytla příležitost podívat se na probíhající stavbu. Neodolal jsem, absolvoval krátkou exkurzi a pořídil fotografie, které najdete ve fotogalerii pod příspěvkem.

Krátce z historie viaduktu

Negrelliho viadukt je po Karlově mostě druhý nejstarší dosud stojící most přes Vltavu v Praze. Na projektu se podíleli tragicky zemřelý ing. Jan Perner ( 18 15-1845) a Alois Negrelli ( 1799-1858). Rozhodli se pro obloukový a částečně segmentový typ konstrukce. Se stavbou viaduktu, kterou prováděly firmy Bratři Kleinové a Vojtěch Lanna, bylo započato na jaře roku 1846 a první pravidelný vlak po viaduktu projel 1. června 1850.

Po svém dokončení měl 87 kamenných oblouků, z toho: 8 žulových segmentových oblouků nad rameny řeky (25,29 m), 1 pískovcový segmentový oblouk ( 11,30 m) z pískovce, dva průchody pro pěší (nad dnešní Sokolovskou ulicí) a 76 pískovcových půlkruhových oblouků o rozpětí 6,39 až 10,75 m. Most je dlouhý 1110 metrů.

V roce 1871 most doplnil na jižní straně karlínský spojovací viadukt pro přímé spojení Buben a Libně bez nutnosti zajíždět na nádraží. Měří 351 m při průměrné výšce 8 m. Jeho klenby jsou z kamene (10 oblouků) a cihel (16 oblouků). Obsahoval také dva ocelové nýtované příhradové mosty.

V roce 2007 začaly průzkumné práce pro rekonstrukci Negrelliho viaduktu, přípravná dokumentace pro územní řízení stavby byla zpracována v květnu 2009. Poté se příprava pozastavila a znovu se rozeběhla v roce 2013 aktualizací přípravné dokumentace. Pak se pokračovalo zpracováním projektu – dokumentace pro stavební povolení. Ohled se totiž musel brát na památkovou ochranu a vzhled stavby.
Například bylo nutné prozkoumat stav základových roštů pod pilíři, které jsou – dřevěné. Průzkum prokázal, že tyto téměř 160 let staré rošty jsou v relativně dobrém stavu. Ve špatném stavu je ale vinou ničivých povodní v roce 2002 část mostu na ostrově Štvanice.

ODKAZ
Otevřený dopis a Adam Gebrian k vizi bourání nové odbavovací haly Hlavního nádraží v Praze
Negrelliho viadukt | Autor: SUDOP

Samotná rekonstrukce byla odstartována zahájením nepřetržité výluky 4. července 2017 a předpokládané dokončení  je konec srpna 2019.

V současné době se na mostě rozeběhly první práce, které spočívaly v odstranění kolejí a železničního svršku.    Postupně jsou rozebírány římsy mostu, které jsou společně s rohovými žulovými a obkladovými pískovcovými kvádry ukládány na části sneseného kolejiště Masarykova nádraží. Jelikož Negrelliho viadukt je památkově chráněn, jeho rekonstrukce bude probíhat stejným způsobem, jako probíhala rekonstrukce Karlova mostu. Jednotlivé kameny budou označovány, rozebírány, přezkoušeny a bude zkontrolován jejich stav. V případě špatného stavu jednotlivých kamenů, budou tyto kameny nahrazeny novými. Umístění kamenů v mostní konstrukci bude přesně monitorováno. Celkově je na mostě použito až 15 druhů pískovce, podle toho, z jakého lomu byl kámen dodáván.

Novější odbočka Negrelliho viaduktu směrem k Libni a Karlínu, projde rovněž rekonstrukcí. Oblouky této větve přemostění jsou cihlové konstrukce. V současné době probíhá ubourávání cihelných říms. Nad Pernerovou ulicí byl zvednut železniční most a bude probíhat nová výstavba obou pilířů.

Negrelliho viadukt 26.9.2017

 

 

 

 

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře