Praha-Hostivař, postup prací k 25.3.2015

V minulé reportáži z rekonstrukce železniční stanice Praha-Hostivař jsem slíbil, že stavbu brzy navštívím znovu. Slib tedy plním.

A protože se blíží termín aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení, začneme právě tímto tématem.
U St.1 je již připraven kontejner pro technologii, první ze dvou na opačném zhlaví byl dnes také přivezen (v jednom bude technologie sudého zhlaví stanice, ve druhém traťové zabezpečovací zařízení směr Odbočka Záběhlice a Praha-Malešice. Další dva kontejnery budou na Odboččce Záběhlice – jeden z nich bude obsahovat technologii nového přejezdového zabezpečovacího zařízení.
Do zahájení postupné aktivace zařízení zbývá měsíc, za tu dobu musí být mimo jiné uložena a do kontejnerů zapojena kabeláž venkovního zařízení, propojovací kabely mezi obslužným pracovištěm JOP v dopravní kanceláři a jednotlivými kontejnery, ve všech návěstidlech vyměněny transformátory…
Samotná aktivace pak proběhne postupně na konci dubna a začátkem května. Tím skončí i služba signalistů na obou stavědlech, na Odbočce Záběhlice a na hradle Železný most.

Podchod, nástupiště, přemostění Průmyslové

Od minulé návštěvy byla zcela vybagrovaná jáma podchodu a výstupu na 1.nástupiště. Oba bezbariérové výstupy na nástupiště jsou postupně betonovány. Pokračuje také betonáž nové odbavovací budovy. V jámě podchodu byla dnes hloubena rýha pro odvodňovací propust.
Na přemostění Průmyslové je postupně odřezávána a následně odbourávána závěrná zeď na obou opěrách a zároveň se pracuje na sanaci nosníků a desce, kterou budou nosníky spojeny do dvou celků. Jejich spuštění na rekonstruované opěry je plánované na květen.

Ostatní

Od přemostění Průmyslové pokračuje směrem ke St.2 výstavba odvodnění kolejiště a zemní práce na pláni.
Na technologickou budovu jsou usazovány střešní vazníky.
Viditelně pokročila i výstavba opěrné zdi pro rozšíření náspu na pražském zhlaví stanice.

Fotogalerie z 25.3.2015

hosti-2015-03-25
ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře