Praha-Hostivař. Postup rekonstrukce stanice 14.5.2015

Po delší době se opět vydáváme do Prahy-Hostivaře podívat se, jak pokračuje přestavba železniční stanice.

Nejprve dvě důležitá data:

  • 5.5.2015 byla ukončena aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení. Více v tomto článku.
  • 6.5. začala dlohodobá výluka 1.traťové koleje mezi Prahou-Hostivaří a Odb.Záběhlice.

A můžeme se vydat na inspekci po stavbě. Začneme u St.1, projdeme postupně celou stanici a skončíme opěrnou zdí směrem do Vršovic.

Liché (uhříněveské) zhlaví, nástupiště, podchod, nové odbavovací budova

[incor name=“liche“]Stavědlo č.1 je opuštěné, služba signalistů tady skončila 27. dubna 2015. Za ním přibyl kontejner zabezpečovacího zařízení, jehož technologie zajišťuje vazby staničního zařízení a autobloku ve směru Praha-Uhříněves.
Hned vedle stavědla směrem do stanice roste nakládací rampa u budoucí koleje č. 3a (vlečka Skanska).

Začínají se rýsovat obě ostrovní nástupiště. U nástupiště 2a (od podchodu směrem k Benešovu) jsou ukládány „L“ profily, které budou tvořit „stěny“, na kterých bude položeno vlastní nástupiště. Na 2. nástupišti jsou vybetonované základy přístřešků. Pokračuje stavba ramp z podchodu na obě nástupiště.
Začala stavba zastřešení rampy podchodu do ulice u hostivařských ateliérů.

V podchodu pokračují práce na jeho střední části s rampami na nástupiště. Probíhá montáž armatur podlahy a stěn tubusu. Kolem nové odbavovací budovy probíhá postupný zásyp a jeho hutnění, práce pokračují uvnitř budovy. Od ulice Plukovníka Mráze (zastávky MHD) k odbavovací budově pokračuje stavba přístupového chodníku.

Přemostění ulice Průmyslová

Nosníky jsou spřažené železobetonovou deskou do jednoho celku, jsou osazena ložiska, na nichž budou nosníky uloženy na dokončovaných úložných prazích. Dokončovány jsou obě závěrné zdi mostu. Došlo ke změně harmonogramu v tom, že nové ocelové nosníky budou uloženy ve stejném termínu, ve kterém proběhne spouštění betonových.

Protože probíhá mistrovství světa v hokeji, PČR neumožnila uzavírku Průmyslové 14. – 17.5., při níž spuštění mostu proběhne, v původně plánovaném termínu, ale termín byl posunut.

Uzavírka Průmyslové ulice pod železniční stanicí tedy proběhne 21. – 25.5.2015.

Od výpravní budovy ke stavědlu č. 2

Na první pohled se ve výpravní budově nic nezměnilo. Pohled do dopravní kanceláře ale prozradí, že změnilo. Obsluhu zabezpečovacího zařízení provádí výpravčí místo řídícího přístroje elektromechanického zabezpečovacího zařízení pomocí JOP (Jednotné Obslužné Pracoviště) provizorního elektronického staničního zařízení ESA44. Spolu s vlastní stanicí Hostivař a traťových úseků Uhříněves – Hostivař – Vršovice dálkově obsluhuje i odbočku Záběhlice. (Opět se více dozvíte v tomto článku ).

ODKAZ
Centrum údržby Praha Jih, Vjezd - stav prací k 3.4.2024

Od výpravní budovy ke stavědlu č. 2, na němž skončila služba signalistů 5. května 2015, je pokládán kabelovod k technologické budově. Samotná technologická budova je „pod střechou“, probíhá montáž zateplení fasády a práce uvnitř budovy.
Podle mého názoru měla v tomto stavebním postupu proběhnout i oprava lávky přes kolejiště jejím správcem, jímž je TSK. Právě teď by práce byly umožněny výlukou liché poloviny kolejiště a sneseným trakčním vedením.

Fotogalerie ze 14.5.2015
hosti-2015-05-14-stanice

 

Opěrná zeď

Na levé straně náspu za St.2 směrem ku Praze pokračuje výstavba opěrné zdi pro rozšíření drážního tělesa (umožní posun 1. koleje a vznik prostoru pro plánovanou 2. kolej do Malešic). Tato stavba začala již se zahájením přestavby v loňském roce. Protože však byla 1. kolej provozovaná, práce byly ztíženy o fakt, že stávající násep musel být náročně zpevňován nástřikem a kotvením, aby bylo umožněno jeho částečné odtěžení v jeho patě.
Po zahájení výluky 1. koleje 6.5.2015 a následném snesení této koleje je technologie odtěžení zjednodušena. Jsou zavrtávány ocelové profily, mezi něž je vloženo dřevěné pažení a násep je následně odbagrován.
Tato stavba je rozdělena na několik částí. Na některých místech je téměř dokončena, na dalších teprve probíhá montáž výztuh. Současně se stavbou zdi je rozšiřován i propustek pod tratí asi ve 2/3 stavby.

Lepší přehled o této stavbě si uděláte z fotografií.

Fotogalerie ze 14.5.20415
hosti-2015-05-14-op-zed
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře