Přestavba Hostivaře začne na konci července přípravnými pracemi

Dlouho očekávaná, několikrát odložená, mnoho diskutovaná. To je stavba „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.“. Její první část, Optimalizace žst. Praha Hostivař,  za několik dní začne.

Konečný stav v polovině roku 2016

Žst. Praha-Hostivař bude mít po přestavbě 8 dopravních kolejí a 5 nástupištních hran

 • hlavní koleje č.1 a 2
 • předjízdné koleje č.3 a 6
 • kolej č.4 bude kusá a bude sloužit pro Městskou linku od Prahy-Malešic
 • pro nákladní dopravu ve směru Praha-Malešice budou sloužit především koleje 8, 10 a 12
 • bude zachovaná nakládková/vykládková kolej č.3b a vlečka SKANSKA ŽS (kolej č.3b)
 • všechny vlečky, kromě vlečky KOVOŠROT budou zrušeny

Odbočka Záběhlice bude zachována, změní se ale způsob obsluhy – na odbočce bude nově osazeno provizorní zabezpečovací zařízení v kontejneru, obsluha bude z JOP žst. Praha Hostivař.

Zabezpečovací zařízení stanice je umístěno v nové technologické budově, kde bude i nová dopravní kancelář s obslužným pracovištěm (JOP).

Dále bude zrušeno Hr. Železný most, které bude nahrazeno automatickým hradlem s návěstidly v km 180,605 (tedy asi o 500m blíž k zastávce Praha Strašnice oproti současnému hradlu.

Mezi Hostivaří a Malešicemi zůstává současná jednokolejka.

Osobní pokladny se přestěhují ze současné výpravní budovy do nových prostor pro odbavení cestujících, je nově vybudovaný podchod a nástupiště (více v tomto článku >>)

 

Stavební postupy

Stavba je rozdělena do čtyř hlavních stavebních postupů (SP). Těmto postupům předchází  přípravné práce a SP0.
Dnešním tématem jsou přípravné práce a SP0. Protože se navzájem časově prolínají, nebudu rozlišovat, zda se jedná o činnost v rámci přípravných prací, či SP0.
Tento SP potrvá až do druhé třetiny prosince.

Přípravné práce a SP0

Jako první budou vloženy provizorní děliče TV pro lichou skupinu kolejí. Tím bude pomyslně odstartovaná stavba. Výluka proběhne 29.7. od 8:55 do 14:30 hodin a vyloučena bude lichá kolejová skupina v Hostivaři.
Od následujícího dne, tedy 30.7., začnou Elektrizace Železnic (EŽ) s hloubením a betonáží základů pro nové TV.

ODKAZ
Centrum údržby Praha Jih, Vjezd - stav prací k 3.4.2024

V tomto SP začne výstavba podchodu pod sudými kolejemi a rekonstrukce přemostění ulice Průmyslové. Mostní konstrukce se skládá z předpjatých prefabikátů, pod každou kolejí dvojice. Protože dojde ke změně směrového vedení kolejí, bude nutný posun těchto nosníků tak, aby v novém kolejovém uspořádání nebyly mimo osu. Pod kolejemi 4-12 bude posun nosníků o 13-330mm, pod 2.SK 1416mm.
Aby mohly být tyto práce realizovány v co největším rozsahu už v tomto SP, bude hned zpočátku SP převeden provoz z 1.SK na 3.SK a z 2.SK na 1.SK. 2.staniční kolej bude poté vyloučena. Koleje č.4, 6, 8 budou částečně sneseny a po dokončení umělých staveb bude zpět, na snížené kolejové lože, položen původní kolejový svršek.
Stávající elektromechanické zabezpečovací zařízení zůstává po dobu tohoto SP v činnosti, pouze budou provedeny nezbytné přeložky venkovních kabelů a úpravy.
Před přemostěním Průmyslové ulice bude současně rekonstruován i propustek pod kolejištěm, souběžný s novým podchodem.

 • Podél ulice U hostivařského nádraží bude vybudována část nové kanalizace a přeložka vodovodu, položeny přípojky kanalizací k novým objektům.
 • Začne výstavba nových odbavovacích prostor pro cestující z ulice U hostivařského nádraží.
 • Výstavba nové technologické budovy mezi současnou výpravní budovou a St.2
 • Pokládka kabelů provizorního zabezpečovacího zařízení (MPZZ) v Hostivaři a na Odb.Záběhlice, příprava a zapojování kontejnerů MPZZ.
 • Současně probíhá výstavba automatického hradla Železný most.
 • V lokalitě budoucí žst. Zahradní Město budou z důvodu zjednodušení zabezpečovacího zařízení snesena kolejová pole mezi výhybkami č.10 a 16 a dále snesena výhybka č.21.
 • Na konci tohoto SP budou vystavěna provizorní nástupiště u kolejí č.4 a 6 pro další stavební postup.

Stavbu budeme průběžně sledovat a postupně si budeme představovat i důležité objekty stavby – prostory pro cestující, mostní stavby, kolejiště, samozřejmě i protihluková opatření… Tak, jak se bude blížit čas zahájení jejich stavby.

ODKAZ
Reakce NPÚ na veřejné vyjádření zástupce Správy železnic a vyjádření Vědecké rady ve věci železničního mostu v Praze

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře