V Praze-Hostivaři 2.3.2015 začala dlouhodobá výluka

Praha-Hostivař, výstavba podchodu a odbavovací budovy

V noci na dnešek začala v Praze-Hostivaři dlouhodobá výluka liché kolejové skupiny. Při ní bude rekonstruováno kolejiště, vystavěna nová ostrovní nástupiště, druhá část podchodu a také opravena druhá část mostu přes Průmyslovou ulici.

Schema SP1. Zdroj www.hostivar.eu
Schema SP1. Zdroj www.hostivar.eu

Odstartoval Stavební postup SP1. Zdá se vám to divné? Ne, je to tak. To, co se v kolejišti odehrávalo v loňském roce, byly přípravné práce. Hlavní akcí byla rekonstrukce poloviny mostu přes Průmyslovou ulici a výstavba poloviny podchodu s kanalizační stokou. Kolejiště se nerekonstruovalo. Tato etapa bude ukončena 14.9.2015.

 

Všechny články o dosavadním průběhu prací najdete zde>>

Jednotlivé stavební postupy si můžete díky vstřícnosti vedení stavby stáhnout na webu hostivar.eu.

Konfigurace kolejiště od 2.3.2015

Jak je patrné ze schématu stavebního postupu, 1.staniční kolej (SK) byla tzv. přesmyknuta do polohy 4.SK. Z hlediska vazeb zabezpečovacího zařízení se chová jako 1.SK, včetně návěstění. Průjezdy od Prahy z 1.traťové koleje (TK) po 1.SK a dál po 1.TK do Prahy-Uhříněvsi na návěsti jako po přímé koleji. Kvůli zachování bezpečnosti pracovníků v blízkosti 1.SK je v celé stanici zavedena bezpečnostní pomalá jízda 50km/h.
Při průjezdu od Prahy-Uhříněvsi z 2.TK, po 6. SK a dál na 2.TK ve směru do Prahy-Vršovic je návěstěna „jízda odbočkou“ 40km/h. Tady nebylo nutné pomalou jízdu zavádět, protože je daná návěstní soustavou.

Podívejte se na schéma SP1 výše a na fotografie, jistě si obrázek uděláte sami.

hosti-2015-03-02-koleje

 

Jak již bylo řečeno, v tomto SP bude rekonstruovaná tzv. lichá kolejová skupina (blíž ke staniční budově). Nejprve její střední část, v průběhu postupu návaže i rekonstrukce obou zhlaví. Současně bude probíhat výstavba podchodu, jehož část můžete vidět pod ulicí U Hostivařského nádraží, kde současně probíhá i výstavba nové odbavovací budovy. Podchod naváže na již vybudovanou část v loňském roce.
Souběžně s osou podchodu bude stará odvodňovací štola nahrazena trubkovým propustkem a bude pokračovat po svahu k ulici Plukovníka Mráze, pod novou přístupovou cestou od této ulice, k odbavovací budově a vstupu do podchodu.

Řidiče opět čeká několik částečných a dvě úplné uzavírky ulice Průmyslová pod rekonstruovaným mostem.

V této etapě stavby budou vystavěna dvě ostrovní nástupiště. Již jsem zmínil, že datum ukončení tohoto postupu je 14.září 2015.

Ostatní stavby

Odbavovací budovu a podchod jsem jmenoval. Další stavbou, která je viditelná, je nová technologicko-provozní budova u lávky pro pěší. Ta je ve stádiu věnce. Když jsem zmínil lávku pro pěší, dodám, že její majitel, Technická správa komunikací, provede její opravu. Více se dozvíte v tomto článku.

Podíváme se dál, ze stanice směrem Záběhlicím. Od listopadu probíhá výstavba opěrné zdi u 1.TK, která umožní rozšíření tělesa dráhy. V současné době je násep zpevněn karisítěmi a stříkaným betonem, v části již začala výstavba kotvené záporové stěny. Tato stavba není příliš vidět, ale pokud pojedete od Prahy, před Hostivaří v areálu bývalého zahradnictví můžete i z vlaku kousek stavby vidět.

Současné fotografie najdete v galerii, starší a nákresy zdi v článku na hostivar.eu.

Ještě zmíním Odbočku Záběhlice: tady byla v minulých dnech vložena kolejová spojka, tvořená dvojicí výhybek (č.4 a 5). Tato spojka bude velice důležitá, až na podzim začne nepřetržitá výluka 2.TK mezi Hostivaří a Odb.Záběhlice. Nejdříve však, počátkem května, začne nepřetržitá výluka 1.TK v tomto úseku, při níž bude v návaznosti na rekonstrukci staničních kolejí probíhat stavba části nové 1.TK.

Ale to už je téma na další příspěvek.

Fotogalerie ostatních objektů v Hostivaři

hosti-2015-03-02-ostatni

 

 

ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře