Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Po létech příprav byly konečně zahájeny práce na rekonstrukci nejznámějšího železničního mostu v České republice a nacházejícího se v hlavním městě této země, pojmenovaného na počest jeho stavitele –  Negrelliho viaduktu v Praze.

Historii mostu, plánované práce i architektonické ztvárnění si můžete prohlédnout v prezentaci projektu (pdf soubor ke stažení), kterou při příležitosti zahájení prací široké veřejnosti poskytl investor stavby, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Zajímavostí je i do budoucna plánované komerční využití některých oblouků viaduktu, tak jak je tomu i v jiných městech (odkaz).

Výběrové řízení zakázky v hodnotě 1 443 478 260 Kč (bez DPH) vyhrálo sdružení firem Hochtief CZ, Strabag Rail a Avers, kterýmžto bylo staveniště předáno již v dubnu tohoto roku. Míra podpory EU bude činit 85% způsobilých nákladů, tedy kolem 990 360 000 Kč. Celá stavba má být dokončena v lednu roku 2020.  8.června 2017 se pak uskutečnilo slavnostní zahájení stavby za účasti představitelů vlády, SŽDC, SFDI a sdružení firem, které opravu mostu provedou.

My se zde budeme podrobněji věnovat samotným výlukám a pracím při nich probíhajících.

Výluka vlakového provozu na mostě bude zahájena až v úterý 4.července 2017 v půl páté ráno a potrvá přes dva roky. Vlaky by se měly podle předběžných plánů na most vrátit v září roku 2019. Práce na mostě probíhají již v těchto dnech, kdy probíhají demolice různých vestaveb a přístaveb (vč. známé pivnice „U Fandy“).

Ve dnech 8. až 11., 17. a 18.června 2017 v denních výlukách již proběhla v žst. Praha-Bubny výstavba základů stožárů trakčního vedení.

V průběhu nepřetržité výluky od 24.června, sedmi hodin, do 3.července 2017, osmnácti hodin, pak bude v žst. Praha-Bubny zřízeno provizorní nástupiště v km 0,251 – 0,371 u koleje č.15, bude provedena výměna roštu v koleji č.15a (nově č.15). Dále bude snesena výhybka č.39a/b a nahrazena kolejovým polem. V koleji č.17b bude zřízeno zarážedlo a v km 0,309 pak přechod na nástupiště u koleje č.11. V Bubnech tak po dobu rekonstrukce „negrelláku“ vznikne provizorní zastávka Praha-Bubny/Vltavská (první práce na budoucí zastávce započaly již 20.června).

ODKAZ
Modernizace Jižní spojky zahájena

Ve dnech 4. až 8.července 2017 proběhne v žst. Praha-Masarykovo nádraží demontáž trakčního vedení nad staničními kolejemi č.94 a 108 a provedeny úpravy téhož nad 4. i 5.staniční kolejí.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, jak již bylo uvedeno, započne 4.7.2017 a bude probíhat nepřetržitě do konce platnosti letošního jízdního řádu s přímou návazností v letech 2018 a 2019. Budou provedeny opravné a rekonstrukční práce mostů v km 0,311 v Pernerově ulici, dále v km 0,495 kleneb č. 91 až 99 podél ulice Prvního Pluku, v km 410,700 kleneb č. 00 až 21 u Autobusového nádraží Florenc, v km 410,800 v Křižíkově ulici, v km 411,010 v ulici Pobřežní, v km 411,419 oblouků č. 65 až 77 na Štvanickém ostrově a v km 411,594 oblouků č. 78 až 82  levého ramene Vltavy.

Výlukové jízdní řády (odkazy níže): 

 

Fotogalerie – průběh rekonstrukce 15.6.2017 (foto: Kasme)
Negrelliho viadukt 15,6,2017

Ke stažení: pdf prezentace projektu


Prameny:

  • SŽDC, s.o.
  • fotografie Kasme (kasme.rajce.idnes.cz)
  • irozhlas.cz
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře