Zastávka Praha-Kačerov, stav 2.10.2014

Po dvou měsících se vypravíme na návštěvu do zářezu železniční trati u zastávky metra „C“ Kačerov, abychom posoudili, jak pokročila stavba nové železniční zastávky Praha-Kačerov.

Podrobnější teoretické informace o stavbě naleznete v souhrnném článku

Místo mapky si dovolím použít fotografii z předchozího článku:

situace_foto

 

Žel. svršek a spodek

V tuto chvíli probíhá výluka traťové koleje v celé délce nástupiště, kolejový rošt je snesený. Vpravo od koleje, tedy v prostoru hrany budoucího nástupiště je demolováno odvodnění, které bude nahrazeno odvodněním na opačné straně koleje, tedy v prostoru mezi kolejemi obou souběžně vedených tratí. Výluka by měla být ukončena již 16.10.2014, v následujících  dvou týdnech by tedy měl být kolejový svršek zpět na svém místě.

Nástupiště

Budování nástupiště naváže na demolici odvodnění. Budou použity L – prefabrikáty. Stožáry TV v oblasti nástupiště (98, 100, 102) zůstanou na původních místech. V důsledku staršího sesuvu nad částí nástupiště bude v oblasti sesuvu (v délce cca 80 m) šířka nástupiště omezena na 1 – 2,5 m (bude se tedy postupně zužovat).

Přístřešek pro cestující

Výstavba přístřešku již probíhá, jeho zadní stěna bude sloužit zároveň jako zárubní zídka (přístřešek je částečně zapuštěný do svahu).

Přístupový chodník k podchodu do metra

Zářez pro chodník byl již vybudován v celé délce a je zajištěn zárubní zdí z gabionů. K zahájení pokládky zámkové dlažby zbývá upravit terén a rozprostřít podkladní vrstvu.

Přístupové schodiště k podchodu do metra

V místě budoucího schodiště vzniklo schodiště provizorní pro účely stavby.

Přístupový chodník dále na ulici Michelskou

Zářez pro tento chodník je dokončený zhruba v první polovině délky, zbytek k Michelské ulici je zatím zastavěn zařízením staveniště a deponií materiálu. Postupně je budována zárubní zeď, také z gabionů.

Napojení do podchodu

Po odhalení stěny podchodu žádné další změny.

ODKAZ
Reakce NPÚ na veřejné vyjádření zástupce Správy železnic a vyjádření Vědecké rady ve věci železničního mostu v Praze

 

Následuje fotogalerie ze dne 2.10.2014

Kacer_2014-10-02

 

Zdroj: Vlastní pozorování; Souhrnná technická zpráva, S-Engineering s.r.o.

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře