Zastávka Praha-Kačerov, stav 2.10.2014

Po dvou měsících se vypravíme na návštěvu do zářezu železniční trati u zastávky metra „C“ Kačerov, abychom posoudili, jak pokročila stavba nové železniční zastávky Praha-Kačerov.

Podrobnější teoretické informace o stavbě naleznete v souhrnném článku

Místo mapky si dovolím použít fotografii z předchozího článku:

situace_foto

 

Žel. svršek a spodek

V tuto chvíli probíhá výluka traťové koleje v celé délce nástupiště, kolejový rošt je snesený. Vpravo od koleje, tedy v prostoru hrany budoucího nástupiště je demolováno odvodnění, které bude nahrazeno odvodněním na opačné straně koleje, tedy v prostoru mezi kolejemi obou souběžně vedených tratí. Výluka by měla být ukončena již 16.10.2014, v následujících  dvou týdnech by tedy měl být kolejový svršek zpět na svém místě.

Nástupiště

Budování nástupiště naváže na demolici odvodnění. Budou použity L – prefabrikáty. Stožáry TV v oblasti nástupiště (98, 100, 102) zůstanou na původních místech. V důsledku staršího sesuvu nad částí nástupiště bude v oblasti sesuvu (v délce cca 80 m) šířka nástupiště omezena na 1 – 2,5 m (bude se tedy postupně zužovat).

Čtěte také  Dostali jsme e-mail aneb Causa Kačerov opět na scéně

Přístřešek pro cestující

Výstavba přístřešku již probíhá, jeho zadní stěna bude sloužit zároveň jako zárubní zídka (přístřešek je částečně zapuštěný do svahu).

Přístupový chodník k podchodu do metra

Zářez pro chodník byl již vybudován v celé délce a je zajištěn zárubní zdí z gabionů. K zahájení pokládky zámkové dlažby zbývá upravit terén a rozprostřít podkladní vrstvu.

Přístupové schodiště k podchodu do metra

V místě budoucího schodiště vzniklo schodiště provizorní pro účely stavby.

Přístupový chodník dále na ulici Michelskou

Zářez pro tento chodník je dokončený zhruba v první polovině délky, zbytek k Michelské ulici je zatím zastavěn zařízením staveniště a deponií materiálu. Postupně je budována zárubní zeď, také z gabionů.

Napojení do podchodu

Po odhalení stěny podchodu žádné další změny.

 

Následuje fotogalerie ze dne 2.10.2014

Kacer_2014-10-02

 

Zdroj: Vlastní pozorování; Souhrnná technická zpráva, S-Engineering s.r.o.

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*