Hloubený tunel Aviatická na ruzyňském letišti

Vizualizace vjezdového portálu tunelu Aviatická (autor: dh architekti s.r.o.)

Hloubený tunel „Aviatická“ bude součástí novostavby železniční stanice „Praha – Letiště Václava Havla“, tvoříc úsek železniční trati na vjezdu do podzemní stanice. Tunel s rámovou železobetonovou nosnou konstrukcí bude budován v otevřené stavební jámě. Vzhledem na stísněné poměry staveniště v zastavěném území letiště bude jáma zajištěna kotvenými svislými pažícími konstrukcemi, záporovým pažením a pilotovými stěnami. Ve smyslu zadání byla projektová dokumentace stavby zpracovaná i v prostředí BIM s vytvořením grafického 3D modelu a jeho naplněním negrafickými informacemi v požadované podrobnosti.

Novostavba železniční stanice je jednou ze souboru staveb železničního spojení hlavního města Prahy, letiště v Ruzyni a Kladna. Je též jedním ze třech úseků zabezpečujících napojení letiště na stanici metra „Nádraží Veleslavín“. Cílem realizace železničního spojení mezi centrem Prahy, Kladnem a letištěm Václava Havla je zabezpečení rychlé, pohodlné a ekologicky přijatelné osobní dopravy. Železniční trať bude v úseku před vstupem do podzemní hloubené stanice vedená v tunelu „Aviatická“ délky 0,52 km, který je navržený jako dvojkolejný a budovaný v otevřené stavební jámě.

Zadavatelem stavby je Správa železnic, s.o. (státní organizace), projektantem Metroprojekt Praha a.s., zpracovatelem projektové dokumentace pro tunel „Aviatická“ je Dopravoprojekt, a.s. Bratislava.

Hlavní parametry stavby

Zbytek článku ve slovenském jazyce, který napsali ing. Peter Baláž, ing. Miloslav Frankovský a ing. Roman Šály a byl otištěn v časopise Tunel č. 2/2024 si lze přečíst zde


 

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře