Technické kolokvium k mostu na Výtoni

Památkově chráněný železniční most přes Vltavu Pražské spojovací dráhy z roku 1901 mezi žst. Praha-Vyšehrad a Praha-Smíchov (foto: Správa železnic)

(aktualizace 10. a 11.2.2023)

Ve dnech 20. a 21. února 2023 se z iniciativy ministra dopravy Martina Kupky uskuteční technické kolokvium k novému železničnímu mostu pod Vyšehradem. Jde o další krok v otevřeném dialogu s veřejností. Cílem kolokvia jako moderované odborné diskuze je zachytit všechny relevantní věcné argumenty s ohledem na co možná nejkratší omezení provozu na klíčové dopravní spojnici.

Očekávaným výsledkem kolokvia bude souhrn názorů a stanovisek účastníků a přehled kladů a záporů jednotlivých možností řešení současného nepříznivého stavu mostu. Body, na kterých se účastníci kolokvia shodnou, poslouží jako podklad pro rozhodnutí ministra dopravy Martina Kupky.

Členové technického kolokvia

  • prof. Dr hab. Inż. Jan Bień (Politechnika Wrocławska – Stavební fakulta Vysokého učení technického ve Vratislavi)
  • prof. Eugen Brühwiler (ETH Lausanne)
  • prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (Kloknerův ústav)
  • doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, Ph.D. (Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity)
  • Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (Akademie věd ČR)
  • prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. (ČVUT Praha)
  • Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Dr. Peter Strasser, LL.M. (Universität für Weiterbildung Krems)
  • prof. Dr.-Ing. Richard Stroetmann (Technische Universität Dresden)
  • Ing. Martin Vlasák (SUDOP Praha, autorizovaný inženýr v oborech mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby)

Tajemník kolokvia

  • Ing. Petr Hofhanzl (Správa železnic)

Program

20. 2. 2023 (pondělí)

11:00 | Úvod, přivítání účastníků kolokvia

11:20 | Prezentace historie mostu – seznámení s provedenými opravami mostu

11:50 | Prezentace dosavadních přepočtů, diagnostik a měření

12:10 | Prezentace diagnostiky, expertních posudků, materiálových zkoušek

13:30 | Prohlídka mostu

16:00 | Prezentace požadavků na výhledový stav mostu, budoucí kapacity železniční dopravy, požadavků na zastávku a propojení pěších a cyklistických tras

16:30 | Prezentace výsledků mezinárodní architektonické soutěže, představení všech 12 návrhů s komentářem výhod a nevýhod

17:00 | Prezentace požadavků památkové péče

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

21. 2. 2023 (úterý)

9:00 | Diskuze účastníků

13:00 | Diskuze a formulace závěrů kolokvia


Železniční most pod Vyšehradem je součástí Pražské památkové rezervace od roku 1971, jako součást památky Světového dědictví UNESCO je od roku 1992 a samostatně má památkovou ochranu od roku 2004. Zároveň byly obě snahy o odebrání jeho památkové ochrany v letech 2010 i v roce 2020 Ministerstvem kultury zamítnuty. Hlavní město v letech 2018 až 2019 nechalo zrekonstruovat v souladu s památkovou ochranou na železničním mostě obě lávky pro pěší za 30 milionů korun„Jen málo železničních mostů na světě má tak unikátní polohu a hodnotu jako má ten na Výtoni. Z hlediska dopravy je navíc důležitý vznik třetí koleje a nové zastávky na Výtoni,“ komentuje situaci Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a památkové péče.

Hlavní město Praha spolu s Technickou správou komunikací (TSK) nechalo v minulosti zpracovat dvě studie posuzující možnosti budoucnosti železničního mostu. Pro metropoli je z hlediska veřejných zájmů zásadní jak památková hodnota mostu, tak nutnost rozšířit most o třetí kolej a vybudovat nové zastávky na Výtoni.

Aby hlavní město prokázalo realizovatelnost daného řešení, nechalo si zpracovat Ideovou studii souboru železničních mostů pod Vyšehradem (odkaz pod článkem). Závěry potvrdily možnost doplnit současnou konstrukci o samostatnou soudobou konstrukci s třetí kolejí, včetně zřízení nové železniční zastávky v oblasti Výtoně.  Tato ideová studie proveditelnosti byla taktéž posouzena Národním památkovým ústavem s kladným hodnocením.

To se shoduje i se závěry rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne 3. března 2020 o nezrušení památkové ochrany, kdy ministerstvo konstatovalo: „Z podkladů shromážděných v tomto řízení je však zřejmé, že špatný technický stav ocelové konstrukce mostu přes Vltavu je řešitelný, aniž by byla zásadním způsobem narušena památková hodnota soumostí či vyloučena původní funkce mostu. Třetí kolej lze realizovat výstavbou nového jednokolejného mostu vedle mostu přes Vltavu, spolu s novou přestupní zastávkou na pravém břehu Vltavy.“

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Aby byla dostatečně prověřena možnost zachování a rekonstrukce ocelové nosné konstrukce dnešního mostu, byla TSK v roce 2021 zadána Studie proveditelnosti opravy mostu. Zpracování bylo zadáno mezinárodnímu sdružení jedné z největších světových projekčních firem COWI a WaltGalmarini AG, jako kancelářím nezávislým na českém prostředí a se stovkami významných realizací novostaveb i rekonstrukcí mostů po celém světě. Autory jsou Ian Firth a Andreas Galmarini (odkaz pod článkem).

Závěry studie na základě statického výpočtu mostu potvrdily realizovatelnost rekonstrukce mostu s tím, že byla navrhnuta kompletní výměna mostovky, tedy té části mostu, která přenáší síly ze železničního svršku do obloukové části mostu. Konstrukci mostovky lze tak v rámci rekonstrukce řešit díky konstrukčním úpravám kompletně nově vzhledem k aktuálním technickým možnostem a nárokům provozu i údržby.  Naopak poloparabolické příhradové ocelové nýtované nosníky lze opravit výměnou či zesílením vybraných prvků konstrukce. Model určuje ke kompletní výměně 4 diagonály v každém oblouku.

„Právě tyto obloukové části vytvářejí zásadní hodnotu mostu v rámci pražského panoramatu a zároveň právě tyto části jsou nejvýznamnější z hlediska dokladu tehdejšího mostařství a technologie nýtování,“ říká náměstek primátora Adam Scheinherr a dodává: „Vítáme snahu Ministerstva dopravy o širokou veřejnou i odbornou diskusi a vznik technického kolokvia pro most.“

(zdroj: Správa železnic, praha.eu, prahain.cz, FB)


Odkazy:


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
standa
standa
24.2.2023 12:21

už ať se staví nový boha jeho!!!!!!!!! jen bych u toho novýho návrhu spojil ty oblouky nahoře dvěma , třema příčníkama u každého pole nějak elegantně… vystužila by se konstrukce a šlo by na to pak i zavěsit troleje

Upravil před 1 rokem standa
Pako
Pako
Reakce na  standa
24.2.2023 13:53

Příčníky nejsou v módě. To není narážka na současné módní trendy, ale na trendy konstrukční. Je to zbytečný a nefunkční prvek a pro zavěšení troleji nepotřebný.

Pako
Pako
21.2.2023 14:42

Kolokvium probíhá. Kde lze vidět on-line přenos nebo aspoň záznam?

mirekk
Admin
Reakce na  Pako
22.2.2023 19:50

Vydržte pár hodin