Bystřice 1921 – jak nevykolejil R 407

„Na stavbách dějí se věci…“, chtělo by se někdy říci. Níže popsaná událost mě zaujala, neboť se odehrála na dnes již neexistujícím silničním nadjezdu železniční trati u Mokré Lhoty v září roku 1921 při rozšiřování železničního spodku pro zřízení II.koleje v úseku Votice – Benešov v letech 1919 – 22 (kolaudace předmětného mostu proběhla 27.dubna 1922). Co se vlastně přihodilo onoho zářijového dne jednadvacátého roku popisují dochované archiválie, včetně fotografií.

PTDC6454

Vedení stavby II.oddílu Bystřice po uskutečněném vyšetření události sepsalo Odboru pro udržování dráhy v Benešově následující protokol:

 

Dne 8.září 1921 zastaven byl rychlovlak č. 407 ve stanici Bystřice na hlášení z domku č. 95, že trať není volná, jelikož spadl trám na kolej. Po zdržení 5 minut pokračoval rychlovlak v jízdě ku Benešovu. Dle šetření na místě samém podepsaným ihned provedeným bylo zjištěno toto:

040V km 130 4/5 na nadjezdném mostě pracovali zedníci firmy „Ing.Václav Faigl“ a odstraňovali postranní pažení betonové římsy nadjezdu. Dle vyjádření těchto spadl jim podélný trám 11,25 m dlouhý a zůstal viseti mezi křídly mostu. Strážník Pokorný udává, že dělníky varoval, aby na místě pracovali a že jim řekl, že pojede rychlík a když slyšel pád trámu vyběhl ven a vrátiv se do domku telefonoval do Bystřice, aby zastaven byl rychlovlak, což se skutečně stalo.

Ku zjištěnému hlásím:

  • podnikatelství nebylo dáno mnou žádné svolení ku odstraňování pažení a děla se práce naprosto bez mého vědomí
  • na místo přivedený vrchní inž. Fr.Sedláček prohlásil, že žádný rozkaz nedal
  • dělníci udávají, že rozkaz obdrželi od dozorce Šíly
  • dozorce Šíla prohlásil, že měl dělati mazaninu, ale poněvadž neměl na místě cement, nařídil tuto práci do té doby, než cement dojde. U práce přítomen nebyl, byl u čety pracující v km 131 2/3.

Vzhledem ku shora uvedenému jedná se v tomto případě o hrubé a neomluvitelné porušení bezpečnosti provozu a žádám, aby záležitost tato byla co nejpřísněji vyšetřena. Náčrtek pažení v příloze přikládám.

Stavbyvedoucí (podpis nečitelný)

11.září 1921 pak benešovský Odbor pro udržování dráhy zasílá dotyčný protokol i s náčrtkem na odd. III ŘSD Praha s dovětkem:

Předkládá se zpráva stavbyvedoucího inženýra ku dalšímu řízení s tím podotknutím, že bylo firmě ústně, jakož i ve stavebním journalu vytknuto, by se podobných nepřístojnostích vyvarovala.

Přednosta odboru (podpis nečitelný)

Reakce pražského ŘSD byla vcelku bleskurychlá a firmě 20.září 1921 odchází dopis, v němž je psáno:

Dne 8.září t.r. zastaven byl rychlovlak č. 407 ve stanici Bystřice na návěst strážníka trati č. 95, že trať není volná, jelikož spadl trám na kolej.

Bylo vyšetřeno, že vaši zedníci odstraňovali pažení betonové římsy u novostavby nadjezdného mostu v km 130 4/5, přičemž jim spadl 11 m dlouhý trám a zůstal viseti mezi křídly objektu krátce před průjezdem rychlovlaku.

Práce tato byla konána bez svolení našeho stavbyvedoucího úředníka a bez jakéhokoli dozoru. Dokonce byli Vaši zedníci varováni strážníkem trati, aby nepracovali, jelikož pojede rychlík.
Připomínajíce Vám povinnost udržeti pořádek a bezpečnost na staveništi dle všech podmínek o zadání a provádění železničních staveb z r. 1910, doufáme, že se vynasnažíte, aby se podobná nepřístojnost již neopakovala.

Fotografie ze stavby mostu u Mokré Lhoty

Mokra-Lhota-1921

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře