Správa železnic: Varianty střešovických tunelů posoudí mezinárodní experti

Ve čtvrtek 20. února 2020 na veřejném zasedání zastupitelstva Městské části (MČ) Praha 6 Správa železnic oznámila, že do řešení nejnáročnějšího úseku železnice na letiště mezi Dejvicemi a Veleslavínem se zapojí erudovaní světoví experti na výstavbu tunelů. Zároveň zde představila všechna zvažovaná řešení, které si lze prohlédnout v této prezentaci.

„V úvahu připadají odborníci z univerzit v Bochumi, Grazu nebo Curychu. Kterou instituci nakonec oslovíme,  se rozhodne na pravidelném zasedání pracovní skupiny pro úsek Dejvice – Veleslavín. Obrátíme se také na české odborníky z České tunelářské asociace, Výzkumného ústavu vodohospodářského a ČVUT, aby vypracovali nezávislý oponentní posudek porovnávající všechny relevantní varianty trasy,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodal: „V rámci dalšího prověřování technických parametrů jednotlivých variant proběhnou dodatečné geologické vrty v dotčené oblasti.“

Na konci ledna představila Správa železnic studii porovnání všech variant podzemního vedení trati zástupcům strategické, rozvojové a dopravní komise MČ Praha 6. Ve čtvrtek 20. února 2020 projednala stejné téma na zastupitelstvu MČ Praha 6. K tomuto setkání byla také přizvána veřejnost. V úterý 3. března 2020 zasedne pracovní skupina pro úsek Dejvice – Veleslavín za účasti zástupců Hlavního města Prahy, MČ Praha 6, investora, projektanta, veřejnosti a organizátorů petice proti střešovickým tunelům. Správa železnic dále připravuje pro občany Prahy 6 den plný odborných přednášek v Národní technické knihovně. Veškeré informace o modernizaci trati na letiště a do Kladna je na webových stránkách projektu.

Dne 5. února 2020 se konala prezentace Správy železnic a Metroprojektu k železnici do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla pro členy komise strategického a územního rozvoje a komise dopravní. Prohlédnout si ji můžete i vy a to zde.


(Správa železnic, MČ Praha 6)

ODKAZ
27. listopadu bude v Praze-Vršovicích zahájen zkušební provoz na nových kolejích

2 komentáře

  1. Moc díky za odkazy. Velmi výživné. člověk se toho nemůže zúčastnit. Tak zaplať vám někdo za to, že se snažíte tento WEB udržovat a přinášíte nám stále nové a skvělé články.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*