100 MRTVÝCH PŘI STŘETU VLAKU S OSOBOU

Počet usmrcených při střetu vlaku s osobou se v letošním roce již vyšplhal na rovných 100. Tento počet usmrcených uvádí statistiky Drážní inspekce o více než měsíc později než v roce 2011, kdy sto usmrcených při střetu vlaku s osobou zaznamenala Drážní inspekce již v polovině června.

V letošním roce eviduje Drážní inspekce v porovnání s předchozími lety pokles počtu střetů vlaku s osobou i menší počet usmrcených při těchto nehodách. Zatímco v roce 2010 přesáhl počet střetů k dnešnímu dni 140 a v roce 2011 se jich odehrálo149, tak v letošním roce Drážní inspekce zaznamenala „pouze“ 134 střetů, což je druhý nejnižší počet za posledních pět let a pokles oproti roku 2011 o necelých 11 %. Ještě větší pokles v porovnání s rokem 2011 zaznamenala Drážní inspekce v počtu usmrcených při těchto mimořádných událostech, kterých je o více než 15 % méně. Pouze v případě počtu zraněných dosahují letošní statistiky hodnot roku 2011.

Graf vývojestřetnutí střetu vlaku s osobou

Stým usmrceným při střetu vlaku s osobou v letošním roce se stal mladší muž, který utrpěl nad ránem smrtelná zranění při střetu s dosud nezjištěným vlakem ve stanici Doubravice nad Svitavou. Podle informací Drážní inspekce došlo ke střetu v prostoru veřejnosti nepřístupném.

Střet vlaku s osobou jsou druhem mimořádné události s nejvážnějšími následky na zdraví. Ve většině případů dochází k těmto nehodám na místech, která jsou ze zákona veřejnosti nepřístupná. Lidé si často plně neuvědomují, jaké nebezpečí jim na železnici hrozí, pokud nebudou dodržovat platné právní předpisy, a riskují svůj život nezodpovědným chováním.

Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou:

  • dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci
  • dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací
  • prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou
  • veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy
  • volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy
ODKAZ
Na kole či pěšky ve stopě císařské dráhy II.

Drážní inspekce neustále upozorňuje na nebezpečí, které vzniká v souvislosti s pohybem v blízkosti železnice, a jedním dechem dodává, že zastavit mnohatunové kolosy na několika málo metrech je nemožné. Brzdná dráha vlaku může být až jeden kilometr a rozpoznat pohybující se osobu na takovou vzdálenost je pro strojvedoucí i za ideálních podmínek téměř nemožné. Již v minulosti připravila Drážní inspekce řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje reálná nebezpečí. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občanytématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

zdroj: tisková zpráva Drážní inspekce z 21.7.2012


Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře