Postup prací Bystřice-Benešov III

Naposled jsme se na tento úsek podívali koncem května, kdy začala nepřetržitá výluka pro napojení nové traťové koleje.

Od té doby se zde změnilo dost věcí a udělal pěkný kus práce, takže jsem se v neděli ráno šel projít a nafotil to, co by mohlo i vás zajímat. A také si k tomu něco málo řeknem.

Začneme, jak je dobrým zvykem, od začátku trati ke konci. Tudíž jdeme z Bystřice do Benešova.

Jak již bylo zmíněno, jezdí se po z větší části nové traťové koleji. Proč jen z části, o tom jsem již psal. Těsně za vjezdovým návěstidlem žst.Bystřice je za částečné uzavírky místní komunikace rekonstruován silniční nadjezd pod 1.kolejí, pod 2. se práce prováděly v předchozí etapě stavby. Celý úsek z Bystřice do Benešova v místě budoucí 1.traťové koleje je ve stavu „uválcovaný podklad pláně“. To znamená uválcovaná hlína, která zůstala po odtěžení původního štěrkového lože.

Podél koleje se bagruje odvodnění, částečně budou položena betonová koryta, zhruba polovinu úseku bude odvodnění tvořit drenáž. V rozšiřovaných zářezech je stavěna gabionová zeď.

V úseku od bývalého hradla až téměř k Benešovu je velmi vysoká hladina spodní vody a jsou zde i vydatné prameny v odtěžených zářezech. Trať zde vždy byla silně podmáčená. A tady se ukáže kvalita provedeného odvodnění drážního tělesa. To ukáže až čas…

Nedá mi to a musím se zmínit o jedné věci, která mě celkem zaskočila. Zhruba v km 131,3 kousek za mostem u Jírovic, byl rekonstruován propustek. K provedení na levé straně trati víceméně nemám výhrady. Ovšem na pravé straně se k němu prudce svažuje nezpevněný svah, takže při větším dešti jej ucpe splavená zemina. Fotky jsem dal do galerie.

Nejvíce sledovanými stavebními objekty jsou v současnosti dva mosty. První je u Jírovic. Tady je nově postavený pravý pilíř, položená mostovka a připravuje se bednění pro betonáž.

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023

Druhým mostem je most v Černém lese těsně za novým vjezdovým návěstidlem do Benešova. Původní, klenutý kamenný, byl snesen a bude nahrazen novým. Jaká bude jeho podoba je vidět na kresbě převzaté z webu CTECH s.r.o.

Je zde postavena pomocná konstrukce, nad kterou jsou již položeny dva oblouky mostu. Roste i gabionová zeď před i za mostem, zářez k Benešovu je odbagrován. Nad zářezem je mezideponie vytěženého materiálu.

Víc se rozepisovat nebudu, určitě si obrázek každý spíš udělá z fotografií. Mám jich za tu vycházku téměř 200, nejzajímavější jsem vybral pro vás.

Fotky obsahují odkazy na mapy.cz pro snazší orientaci.

FOTOGALERIE
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře