Nová lávka v Benešově bude?

Městský úřad v Benešově vydal stavební povolení ke stavbě lávky přes jižní zhlaví žst.Benešov. Lávka, která zde nyní je, nahradila v minulosti most přes toto zhlaví. Je využívána a nezbytná pro přechod kolejiště od Křižíkovy ulice (pekárny, ČKD…) do centra města. Je pravdou, že pro mnoho lidí je přechod po lávce zbytečnou zacházkou a raději si cestu krátí kolejištěm. Ušetří asi 50m a riskují život.

Jedná se o rekonstrukci stávající lávky pro pěší, spojující ulici Křižíkovu s ulicí Táborskou. Stávající lávka je v havarijním stavu. Dále lávka nevyhovuje pro osoby se sníženou schopností pohybu (převzato z protokolu, nevím kde na to přišli) a vzhledem k uspořádání lávky není možno tuto lávku využít pro zřízení cyklotrasy. Stávající lávka bude odstraněna a bude vybudována nová lávka, která bude sloužit pěším i cyklistům. Lávka vytvoří nové bezbariérové spojení částí města rozdělené železniční tratí. Její situování přirozeně navazuje na stávající pěší trasy. Celková její délka bude 81m.

Stavba bude rozdělena do čtyř etap:

  • Demontáž stávající lávky
  • Stavba nové lávky
  • Vybudování rampy na západním předmostí (k ul. Křižíkova)
  • Vybudování rampy na východním předmostí (ul. Táborská – u býv.kasáren)

Jedná se o trojpólovou lávku, funkci nosné konstrukce tvoří ocelová svařovaná spojitá prostorová příhradová konstrukce s rámovými rohy. Základní použité nosné profily jsou trubky. Mostovku tvoří ocelové podélníky průřezu I resp. U. Spodní stavba sestává ze čtyř částí – západní a východní opěra a dva pilíře. Východní předmostí navazuje na stávající trasu od parkoviště u nádraží, západní předmostí je nově řešeno tak, že lávka navazuje na chodník v ulici Na Mýtě.

Tolik volný přepis ze stavebního povolení. Povolení bylo vydáno 11.6.2008 a stavba by měla započít na podzim tohoto roku.

O lávce již bylo hodně napsáno, hodně diskutováno. Je nesporné, že lávka je v hrozném stavu. Ale to nikoho nenutí, aby místo ní využíval kolejiště místo lávky. Je až s podivem, že zde ještě nikdo nebyl sražen vlake. Kolejiště je po rekonstrukci velmi špatně schůdné, divím se těm, kteří jej přecházejí, že si raději hnáty lámou, než aby šli po lávce. Denně, po celých 24 hodin je kolejištěm provoz pěších jako na hlavní třídě. Jak přispěje nová lávka k vymýcení tohoto nešvaru, ukáže čas. Sám nevěřím tomu, že ty většinou ženy, které jdou do a z práce v pekárnách, ČKD, TRW a dalších podniků, se naučí lávku využívat. Vždyť je to tak vzrušující, jít kolejemi a čekat co mě přejede. A rozhlížet se? Nikdy. To není to pravé ořechové.

ODKAZ
Stavební práce na Jižní spojce začnou s prázdninami. Správa železnic získala další peníze z CEF

Děkuji Przechýlovi za podklady


Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře