Zbrzdí další odvolání stavbu Hostivař – Vršovice?

Praha-Vršovice os.n.

K Drážnímu úřadu bylo dne 26.února 2018 elektronickou cestou podáno odvolání společnosti LUKON Investment a.s. proti prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu „Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl.n., II. část“.

Odvolání, vyvěšené Drážním úřadem dne 9.března 2018, se týká pozemku č. 2039/1 v katastrálním území Vršovice a napadá v něm prodloužení termínu stavby s ohledem na novou situaci na daném pozemku, která neodpovídá situaci v době, kdy bylo o stavebním povolení rozhodnuto. Na daném pozemku proběhla mezitím realizace polyfunkčního objektu (bytového domu).

 


 

Zdroje: DÚČR, KN ČÚZK
Zvláštní poděkování pak patří pozornému čtenáři s nickem bugear – děkujeme za upozornění.

11 komentářů

 1. Nedokázal by někdo shrnout proč od vydání stavebního povolení trvalo 3 roky než se kopne do země? Vím že výběrové řízení se muselo opakovat, ale furt nechápu proč to trvalo 3 roky (!)

  • Když SŽDC, chtělo prosadit svého dodavatele musilo zrušit výsledky výběrového řízeni a zadat nove. Meze tím staveni povolení (platnost 2 roky) pozbylo platnost. Teď´ probíhá řízeni o prodlouženi stavebního povoleni.

 2. Jak SŽDC už podepsat smlouvu s dodavatelem, když stavení povolení pozbylo platnost a jeho prodlouženi nenabylo právní moc? Tím pádem soud muže rozhodnout o neplatnosti smlouvy.

   • Ano – Stavební povolení má platnost do konce roku 2019, a to za předpokladu že stavba musí byt zahájena před koncem roku 2017. Stavba nebyla zahájena a tím pádem staveni povolení pozbylo platnost.

   • Nepozbylo platnost, protože před tímto termínem bylo zažádáno o prodloužení platnosti.

   • Prodlouženi povolení nenabylo právní moc, a tím pádem stavbu nelze zahájit.
    Bůh ví nabyde právní moc, čí odvolací organ vrací celou věc k novému projednaní

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*