Praha-Vršovice: aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení a obvodu Eden

Kontejnery mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení obvodu Eden žst. Praha-Vršovice, os.n. (foto: Kasme).

Úvod

V předstihu, před zahájením výluky ve dnech 9. až 11.2.2019 bylo ve stávající dopravní kanceláři žst. Praha-Vršovice osobní nádraží vybudováno jednotné obslužné pracoviště (JOP) pro ovládání prvků zabezpečovacího zařízení nově vznikajícího obvodu Eden.

Po zahájení výluky, proběhlé ve dnech 9. až 11.2.2019 bylo toto pracoviště aktivováno a postupně byly přepínány jednotlivé venkovní prvky. Až do ukončení aktivace mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení obvodu Eden vykonával obsluhu těchto prvků z jednotného obslužného pracoviště (JOP) výpravčí železniční stanice Praha-Vršovice osobní nádraží. Po ukončení aktivace převezme obsluhu JOP výpravčí z Ústředního stavědla – na tomto pracovišti bude služba výpravčího ukončena a Praha-Vršovice odjezdové nádraží bude zrušeno.

Postup prací

6.2.2019

Po zahájení výluky bylo vypnuto z činnosti traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) – automatické hradlo (AHP-03) v obou traťových kolejích mezi odbočkou Záběhlice a železniční stanicí Praha-Vršovice, osobní nádraží. Bylo zavedeno telefonické dorozumívání a odjezdy na trať se uskutečňovaly na přivolávací návěst. Indikace volnosti traťových úseků zůstala zachována na jednotné obslužné pracoviště (JOP) v žst. Praha-Hostivař. Během výluky bylo provedeno přepojení vazebního (souhlasového) kabelu a TZZ bylo přezkoušeno.

9. až 11.2.2019

Po zahájení výluky bylo vypnuto z činnosti vjezdové návěstidlo L před železniční stanicí Praha-Vršovice os.n., kolejový obvod LK a traťové zabezpečovací zařízení – automatické hradlo směr odbočka Záběhlice ve 2.traťové koleji žst. Praha- Vršovice os.n. bylo rozděleno na dva obvody a to Praha-Vršovice, obvod osobní nádraží a Praha-Vršovice, obvod Eden. Hranicí mezi obvody je návěstidlo Se92. V žst. Praha-Vršovice,obvod Eden bylo aktivováno nové staniční zabezpečovací zařízení ESA44, které do ukončení výluky zabezpečovalo část kolejiště od nového návěstidla 2L po nové návěstidlo Se92. Nové staniční zabezpečovací zařízení ESA44 je ovládáno z jednotného obslužného pracoviště (JOP), které je umístěno ve stávající dopravní kanceláři žst. Praha-Vršovice, obvod osobní nádraží.

ODKAZ
Praha-Vršovice: provizorní lávka do provozu, spěšné vlaky na "Masaryčku"

Praha-Vršovice odjezdové nádraží bylo po skončení této výluky (dle harmonogramu v 5:30 dne 11.2.2019) zrušeno.

15. až 18.2.2019
Po zahájení výluky bude vypnuto z činnosti vjezdové návěstidlo 1L před žst. Praha-Vršovice, obvod osobní nádraží, dále kolejový obvod 1LK, elektromagnetické zámky 91/92, Vk91/93 a traťové zabezpečovací zařízení – automatické hradlo (AHP-03) směr odbočka Záběhlice v 1.traťové koleji.

Do mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení (MPZZ) pro žst. Praha-Vršovice, obvod Eden bude zapojeno vjezdové návěstidlo 1L, seřaďovací návěstidlo Se91, výhybková spojka 91/92 s možností přestavování a výhybka č. 93. V odbočné větvi výhybky č. 93 zůstane výkolejka Vk91, uzamčená výkolejkovým zámkem.
V mobilním provizorním zabezpečovacím zařízení žst. Praha-Vršovice, obvod Eden budou aktivovány úseky počítačů náprav V91 a V93. Stávající kolejový obvod 1LK bude zkrácen k návěstidlu Se91. Stávající traťové zabezpečovací zařízení – automatické hradlo směr odbočka Záběhlice v 1.traťové koleji, včetně ovládání výhybky N1, kterou je do traťové koleje napojen nákladní obvod, bude přepojeno do mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení žst.Praha-Vršovice, obvod Eden.

Praha-Vršovice: aktivace - obvod Eden

Výlukové jízdní řády

VJŘ pro dny 15. až 18.2.2019
VJŘ dne 26.2.2019

Aktivace (zprovoznění) 102.koleje

Nová 102.kolej, procházející prostorem někdejšího seřaďovacího nádraží je z větší části již dokončena. Obvod Eden, vč. 102.koleje by měl být zprovozněn 26.2.2019.

Z nejzajímavějších částí výluky zmiňme propojení 102.koleje do odjezdové skupiny Odstavného nádraží Jih ve dnech 20. až 23., resp 26.2.2019 (výluka koleje č.97), ve dnech 26.2. až 5.3.2019 propojení s vršovickým Depem kolejových vozidel (výluka koleje č. 102d).

Omezení silniční dopravy

  • 25.2. až 11.5.2019 – železniční most nad ul. Vršovická/Otakarova – z důvodů umístění podpěrné konstrukce částečná uzavírka pozemní komunikace a úplná uzavírka chodníku pod mostem – chodci v jízdním pruhu – koridor pro chodce,
  • 1. až 20.3.2019 –  železniční most nad ul. Bartoškova – z  důvodů přeložení kabelů správců sítí částečná uzavírka pozemní komunikace a úplná uzavírka chodníku pod mostem – kyvadlový provoz.

 

3 komentáře

  1. Z Lanového mostu je už vidět, že se mohutně bagruje za stěnami podjezdu Průběžná – Švehlova. Kéž by to zkrátilo dobu uzavření podjezdu.

  2. Dobrý den, už je známý podrobnější harmonogram přestavby mostu Průběžná?
    Tedy orientační doba uzavření podjezdu a bude řešeno na etapy? -> Tedy na demolici stávajícího mostu a opěrek; na osazení nové mostovkypo přípravě konstrukcí, zprovoznění stanice Zahradní město apod.
    Děkuji, David

    • Upřímně, nevíme zatím nic, ale protože se dne 17.3.2019 (od 5:00 do 20:00) má konat úplná uzavírka ulice „V Korytech“ v úseku pod železničním mostem s vedením objízdné trasy ulicemi Průběžná a Jižní Spojka, tak asi zatím nebude nic. V termínu od 20.3.2019 (5:00) do 3.4.2019 (5:00) bude pak tamtéž, tj. pod mostem „V Korytech“ povolena částečná uzavírka, kyvadlově řízená světelnou signalizací.Více v aktualizovaném článku zde

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*