Sudoměřice – Votice: práce na rozšíření zářezu u Nazdic zdárně pokračují

Odstřelování skalního masívu v zářezu trati u Nazdic (zdroj: Strix inženýring FB)

Zaměstnanci firmy STRIX Chomutov zveřejnili na svém youtubovém kanále dne 24. února 2020 další video ukazující pokračující práce v Nazdickém zářezu na jeho rozšiřování pro druhou traťovou kolej.

Probíhá zde neexplosivní rozpojování horniny, strojní těžba a sanace skalních svahů. Jsou tu slyšet naplno pracující vrtačky, dunivé výbuchy a čilý ruch. Navzdory rozmarnému počasí , kdy se déšť, prudký vítr a přívaly sněhu střídají s vykukujícím sluníčkem, tady se začíná už od brzkých ranních hodin a končí s přibývající tmou.

Neexplosivní rozpojování horniny v Nazdickém zářezu (video: Strix inženýring):


Práce STRIXu v zářezu u Mezna v prosinci 2019:


 

ODKAZ
FOTOREPORTÁŽ: Směrová přeložka trati u Sudoměřic

7 komentářů

  1. Ad video, nerozumím tomu „neexplozivní“. Dyť je to tam jedna exploze za druhou. Pod neexplozivním si představuji například hydraulické klíny do předvrtaných otvorů apod.

    • V tomto případě jde o neexplozívní technologii (pomocí neexplozívních nábojek) která nevyužívá velkou sílu zplodin (jako u klas.komerčních trhavin), ale dochází zde pouze k tzv. explosivnímu hoření. Toto hoření je pomalejší než exploze a má za následek posunutí horniny. Při rozpojování nevzniká prakticky žádná tlaková vlna, seismické účinky rozpojování na okolí jsou výrazně nižší (až stonásobně). Tlakové projevy v místě uložení jsou rovněž výrazně nižší (až 1000x). Z toho důvodu zcela chybí oblast podrcení horniny i rozlet rozpojovaného materiálu. Tato metoda není sice nová technickým řešením (expanzívní rozpojování horniny), ale je poměrně nová, co se komerčního využití týče – používá se cca od roku 2011 (běžně se používá i při ražbě tunelů, např. byla použita již při stavbě VoBen, pokud mne paměť neklame).

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*