Benešov – ukončena první etapa

Ve čtvrtek 26.července 2007 v 5:30 ráno byla ukončena první velká etapa rekonstrukce železniční stanice Benešov u Prahy a traťového úseku Benešov – Odbočka Bedrč.

Průběh celé stavby byl nepravidelně popisován v článcích na tomto webu, denní „zpravodajství“ jste mohli sledovat na K-reportu.

My si tady popíšeme, jak proběhlo vlastní ukončení této etapy po stránce zabezpečovacího zařízení. Je to velmi náročný úkon, protože se provádí za plného provozu, nesmí být ani v nejmenším ohrožena bezpečnost provozu.

V pondělí 23.7.2007 krátce po půl osmé ráno byla vyloučena traťová kolej Benešov-Bystřice, aby bylo možné napojit nové bystřické zhlaví v Benešově na stávající traťovou kolej a vybudováno nové zabezpečovací zařízení mezi Benešovem a Bystřicí. Současně byly zapojovány nové přestavníky výhybek, staniční zabezpečovací zařízení a napojeno zabepečovací zařízení do Postupic. Také byl z činnosti vypnut přejezd v Černém Lese u Benešova, protože musel být přepojen do nového zařízení v Benešově.

Mezi Bystřicí a Benešovem bylo 25.7. přezkoušeno a uvedeno do provozu nové traťové zabezpečovací zařízení – automatické hradlo s počitači náprav, které nahradilo dosud provozované elektromechanické zařízení. Tím byla zvýšena bezpečnost na tomto úseku.

V Benešově intenzívně probíhalo zapojování a zkoušení nového zařízení ESA11 s JOP. Vlaky ve směru do Postupic začaly jezdit na novou 8.kolej, vlakové cesty byly realizovány pomocí přivolávacích návěstí a rozkazy k odjezdu. Provoz ve směru na Prahu nebyl přerušen, pro dopravní zaměstnance, zvláště pro výpravčí, byly tyto tři dny velice vysokou zátěží.

Byly dokončovány prostory pro cestující, kolejiště, podchod na nové ostrovní nástupiště.

Na trati mezi Benešovem a Bedrčí byla dokončena rekonstrukce 2.traťové koleje s dnes nezbytnými protihlukovými stěnami.

Vlastní zapnutí zařízení ESA11, zprovoznění rekonstruovaných kolejí v Benešově a traťové koleje do Bystřice proběhlo 26.7.2007 v 5:30 ráno. Tímto okamžikem začalo stěhování výpravčích do provizorní dopravní kanceláře a to včetně nábytku, počítačů, rozhlasového a informačního systému, sdělovacího zařízení a obslužného pracoviště Odbočky Bedrč. V této dopravní kanceláři bylo již v předstihu instalováno obslužné pracoviště JOP. Nové staniční zabezpečovací zařízení a traťové do Bystřice bylo uvedeno do plného provozu. Skončila služba signalistů na obou stavědlech. Prvním vlakem z Bystřice do Benešova byl rychlík R630.

Vlaky začaly jezdit po rekonstruovaném kolejišti, dosud provozovaná část kolejiště byla vyloučena, v úseku Benešov-Odb.Bedrč byla zprovozněna rekonstruovaná 2.TK a vyloučena 1.TK. Zatím bez traťového zabezpečovacího zařízení. To bylo podle plánu aktivováno až v 18:00 téhož dne. Stejně jako v 1.TK i zde je automatické hradlo Tužinka, které navazuje na zařízení ETB Odbočky Bedrč.

Dokončení právě probíhající etapy výstavby kolejiště včetně aktivace zcela nového definitivního staničního zabezpečovacího zařízení, informačního systému pro cestující, traťové koleje na Odbočku Bedrč a všeho, co se stavbou souvisí, je plánováno na říjen letošního roku.

Několik fotografií z Benešova včetně zabezpečovacího zařízení, je ve fotogalerii.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře