CDP – trať z Votic do Prahy-Uhříněvsi bude nejprve řízena z provizorního sálu

V Praze na Balabence roste budova centrálního dispečerského pracoviště Praha (CDP Praha) v blízkosti západního zhlaví žst. Praha-Libeň. Bude mít 5 nadzemních podlaží, dispečerské sály budou umístěny ve třech z nich. Ve směně po zapojení všech tratí nalezne práci až asi 130 dispečerů (traťových + operativního řízení) a asi 35 operátorů železniční dopravy.

Ale to až při plném provozu. Aktuálně jsou v realizaci první čtyři tratě s DOZ, které budou připojeny k CDP Praha:

  • DOZ Kolín (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo)
  • DOZ Horní Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice – Praha-Uhříněves (mimo), 1. etapa: Olbramovice (včetně) – Praha-Uhříněves (mimo)
  • DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně)
  • DOZ Česká Třebová (včetně Odb. Zádulka) – Kolín (včetně)

My se podíváme na jednu uvedenou trať, DOZ Horní Dvořiště st. hr.–Č. Budějovice– Praha-Uhříněves (mimo)

1. etapa: Olbramovice (včetně) – Praha-Uhříněves (mimo)

Účelem stavby je zajištění dálkového ovládání zabezpečovacího a sdělovacího zařízení z CDP Praha, přičemž

CDP
CDP |autor: AŽD Praha |

jednotlivá zařízení a technologie jsou umístěny v železničních stanicích

  • Olbramovice (včetně Votic)
  • Benešov u Prahy
  • Čerčany
  • Senohraby
  • Strančice
  • Říčany

Realizace dálkového ovládání je nutnou podmínkou pro implementaci centralizovaného řízení dopravního provozu. Stavba je přípravou pro pozdější doplnění ERTMS/ETCS. V rámci stavby bude na CDP Praha provizorně vybaven jeden malý řídicí sál pro úsek Olbramovice – Praha-Uhříněves (mimo). Až ve druhé etapě bude vybaven definitivní dispečerský sál pro celý řízený úsek Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice – Praha-Uhříněves (mimo).

V malém provizorním řídicím sále bude zřízeno jedno pracoviště úsekového traťového dispečera, jedno pracoviště řídícího traťového dispečera a jedno místo pro dispečera operativního řízení. Pracoviště budou uspořádána ve dvou řadách za sebou. Velkoplošné zobrazovací jednotky v tomto provizorním sále zřízeny nebudou. V samostatné místnosti bude zřízeno pracoviště dispečera železniční dopravní cesty.

ODKAZ
Na kole či pěšky ve stopě císařské dráhy potřetí a naposledy

Zabezpečovací zařízení s řídicím systémem GTN bude zajišťovat automatické stavění vlakových cest a automatické vkládání čísel vlaků ze vstupních stanic. Zaokruhování přenosové sítě WAN DOZ-1 této řízené oblasti zatím nebude realizováno, protože je podmíněno dalšími stavbami.

Pohotovostní výpravčí

Pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV) bude zřízeno ve stávající dopravní kanceláři Čerčany pro nouzové ovládání úseku Čerčany – Říčany. PPV vznikne na místě stávajícího záložního pracoviště úsekového řízení Čerčany – Senohraby včetně rozšíření aplikace GTN.

Dirigující dispečer tratě D3 Olbramovice – Sedlčany bude z Olbramovic přemístěn do Benešova u Prahy. Dopravní dokumentace této tratě bude i nadále vedena v provozní aplikaci GTN. Pro odjezd na trať D3 Olbramovice – Sedlčany z důvodu neexistence traťového zabezpečovacího zařízení, bude vybudován speciální souhlas, s vazbou na postavení odjezdového návěstidla na trať D3 do polohy dovolující jízdu, udělovaný tímto dirigujícím dispečerem. V oblasti sdělovacích zařízení budou provedeny úpravy v přenosovém systému, telefonních zapojovačích, diagnostice technologických systémů, v rozhlasovém a informačním zařízení pro cestující, rádiových systémech TRS a MRS, kamerových systémech, výtahovém sdělovacím systému.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v Olbramovicích již výpravčí nebude vůbec, do Benešova  bude namísto dvou současných výpravčích přemístěn dirigující výpravčí pro trať Olbramovice – Sedlčany a v Čerčanech bude pouze jeden pohotovostní výpravčí jako záloha pro mimořádné situace (dosud 2 výpravčí). Jeden výpravčí místo dvou současných zůstane také v Praze-Uhříněvsi. V současnosti jsou tam dva – jeden pro Uhříněves a traťový úsek do Prahy-Hostivaře, druhý dálkově ovládá stanice Strančice a Říčany, včetně přilehlých traťových úseků, informační a kamerový systém všech stanic a zastávek (Strančice, Světice, Říčany, Praha-Kolovraty, Praha-Uhříněves, Praha-H.Měcholupy).

CDP
CDP |autor: AŽD Praha |
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře